Juni 2012

Åkersanger (Atle Grimsby)16.–30. juni

Vårtrekket var ikke helt over ennå, i sønnavind og sol den 19. lå en åkersanger (Øystein B. Nilsen mfl.) i nettene i Søre merkeskog. Den holdt seg i området en drøy uke, men ble ikke sett av mange. Det er den femte for Utsira, og funnene har nå en fordeling som går i vårens favør.

Rett etter denne fangsten sang en pirol i Siratunskogen. Seinere på dagen lå også denne i nettet.

Vårens andre sivhauk fløy over merkeskogene den 21., det seineste vårfunnet på øya med god margin.

Hunnfuglen fra det lokale hekkeparet av vandrefalk gikk en dag i nettet, åpenbart på jakt etter ringdue (som lå ved siden av). Vandrefalk fanget i mistnett er ikke vanlig noe sted.

To myrsangere ble fanget den 22.

De første storspovene på trekk sørover ble notert den 22., samme dag som sandlo og heilo.

Gulsanger var i sang i Herberg fortsatt den 24. En fugl med en noe grovere røst var åkerriksa som ble hørt i nærheten av kirkegården natt til den 27. Enda en sein forekomst var rødstjert den 27.

Etter den svakeste svartstrupe-våren på lenge (én i mars), dukket det opp en hann i Herberg på den utradisjonelle datoen 29.6. Den siste dagen i juni ga årets andre fiskeørn samt en sein gulerle.

Pr. første halvår er det registrert 171 arter.

Pirol (Atle Grimsby)

Åkersanger (Atle Grimsby)

alt