Mai 2012

Rødhalevarsler (Jan Kåre Ness)16.–31. mai

Perioden åpnet med noen dager obligatorisk nordavind. Resultatene sånn sett var mest å finne på sjøen, med smålom (555 ind. den 19., som er lokal rekord med god margin), storlom (ett ind. den 18.), gulnebblom (ett ind. den 19.) og polarjo (ti ind., hvorav en av mørk form den 18.) som det mest interessante.

Vandrefalk ble påvist rugende i mai, som det første hekkefunnet av rovfugl i nyere tid på Utsira.

Om ettermiddagen den 19. begynte det endelig å skje endringer på land tross nordavinden, og fine arter som skogdue, møller, gulsanger, blåstrupe og rosenfink dukket opp.

Dagen etter ble det fylt på med sjøorre, islom, grønnstilk, grønlandsmåke, svartrødstjert, gulerle flavissima og thunbergi og hortulan; en potensiell vierspurv forsvant i utmarka.

Rødstrupesanger (Atle Grimsby)Fra og med den 21. ble værtypen mer gunstig for trekk. Med svak vind og mye sol var det ikke så overraskende at en bieter (Geir Mobakken mfl.) fant det for godt å dukke opp denne dagen. Fuglen, som holdt seg i området Varen–merkeskogene, hadde den særegenheten å være uten stjert.

I nettene ble tyrkerdue og myrsanger det beste. Ellers var det flere tornskater, gulsangere og rosenfinker (inkl. en utfarget hann), dessuten bøksanger.

Dagen etter ble enda bedre. Det begynte med at bieteren var på plass tidlig på morgenen i Kutre. Så ga nettfangsten først en sørnattergal og kort tid etter en rødstrupesanger (Øystein B. Nilsen mfl.).

Deretter ble en silkehegre (Bjørn Ove Høyland) sett i flukt over Nordvik. Det toppet seg om ettermiddagen da en rødhalevarsler (Øystein B. Nilsen mfl.) ble oppdaget i Herberg.

Den siste er påvist kun to ganger tidligere på Utsira, i hhv. 1974 og 1991. Silkehegra utgjorde også et tredjegangsfunn for øya.

Sørnattergal (Atle Grimsby)

Når det samme dag var kortnebbgås, turteldue, jordugle, tornskate, bøksanger, gulsanger, ringtrost, blåstrupe, svartrødstjert og rosenfink, og i tillegg rundt ett hundre gråfluesnappere, får 22.5.2012 gå inn i historien som den beste vårdagen noensinne på Utsira.

Rødhodevarsler (Bjørn Ove Høyland)Neste dag fortsatte å levere Lanius, en slekt Utsira kan vise til flere ekslusive funn av enn noen annen norsk lokalitet, med en rødhodevarsler (Jan Kåre Ness mfl.) i Kutre og omegn. Samtidig var rødhalevarsleren fortsatt på plass og tornskate var også å se. En fiskeørn kom inn over merkeskogene midt på dagen. Både horn- og jordugle ble sett. En flokk på 22 grankorsnebb var første gang med tosifret antall i år.

Med mye det samme været den 24. stoppet det litt opp med de store leveransene, og det beste ble en fjellerke ved vindmøllene og en dvergfluesnapper i Herberg. To dvergfalker (årets første) kom over øya, og en hornugle jaktet over Veito på kvelden.

Et godt funn den 25. var en vierspurv nær merkeskogene, men den var urolig og forsvant fort. To dager seinere ble den byttet ut med en annen buskspurv ikke langt unna, i form av en svarthodespurv (Sveinung Larsen mfl.) i Herberg. Arten kan vise til en imponerende forekomst på Utsira etter tusenårsskiftet, og den kan nærmest betraktes som en forventet art på øya på seinvåren.

Turteldue, grønnstilk og pilfink hhv. 26., 27. og 28. De siste dagene av måneden kom nordavinden tilbake igjen.

Svarthodespurv (Oddvar Njå)

Bieter (Bjørn Ove Høyland)Rødhalevarsler (Bjørn Ove Høyland)

Vierspurv (Oddvar Njå)Svarthodespurv (Oddvar Njå)

Den siste helga i mai var det folksomt på Utsira i forbindelse med Siradagane. Utsira fuglestasjon var selvsagt involvert:

alt

alt

Vi avslutter med noen bilder tatt av vårt nyeste styremedlem Bjørn Ove Høyland:

Silkehegre (Bjørn Ove Høyland)

Rødstrupesanger (Bjørn Ove Høyland)