Mars 2012

TrelerkeMåneden åpnet med en ubestemt linerle hørt over Skare.

Helga 3.–4. ga væromslag, og fortsatt mildt, så en del trekkfugl kom ut: de første store flokkene med stær, tosifret med vipe, årets første duetrost, jernspurv, dompap og sivspurv, dessuten trekryper. Det ble fanget hele 262 svarttrost disse to dagene. Det beste ble to tundragjess albifrons på Rabbamarkje.

Den 5. lå en laksand i Nore havn, det var 40 sanglerker på Pedlestemmen og sju duetrost i Kvalvik. Årets første gransanger dukket opp den 8., etterfulgt av sildemåke den 12. En god flokk på 36 kaier også den 12.

Gråspurv fortsatte å haike med rutebåten, en hann ble notert den 14. og ett ind. fløy ut av båten ved anløp den 18. En maksimum på 14 viper i løpet av måneden kan sammenlignes med tilsvarende noteringer fra 1980- og 1990-tallet (290 ind. 10.3.1985 og 280 ind. 16.3.1995).

Dugnadshelga 17.–18. hadde god dekning og flere nye arter for året ble sett, som vannrikse, vintererle, tornirisk og gulspurv. En skogdue og to trelerker utgjorde kakepynten.

HavørnEllers var det fire rugder, et par linerler yarrellii samt en sjelden bergirisk. Ikke mindre enn 19 ravn fordelt på tre flokker trakk over.

Svartstrupe ble loggført for første gang i år den 22. med en hunn på øst.

På kvelden den 23. kom en ung hønsehauk hann inn fra øst over Nordvik. En kjernebiter viste seg den 25.

Årets første steinskvett dukket opp i form av en hann den 27. Samme dag fikk en rødstilk i Måkskitmyre og en bjørkefink i Grotlehagen tilsvarende status.

To sædgjess (en rossicus, en intermediær) (Øystein B. Nilsen mfl.) tok sjansen på et besøk i nordavinden den 29. De holdt seg på Austrheim ut måneden.

Ellers har dvergdykkerne fått sommerdrakt. Svartmeisen fra forrige periode fortsatte å reklamere for seg selv forskjellige steder på øya.

Måneden avsluttet med en linerle alba og en låvesvale sett over Måkskitmyre, den siste Utsiras første marsfunn.