November 2012

RosenfinkMåneden åpnet med en siland i Nore havn, mens det på Pedlestemmen gikk en heilo sammen med en vipe.

Seine forekomster var representert med tornirisk den 1. og låvesvale den 2.

En trelerke fløy over Nordvik den 3., samme dag som en sibirpiplerke (antagelig den samme som fra slutten av oktober) viste seg fint fram ved Grotlehagen.

Ellers duetrost, svartrødstjert, vintererle, stillits og kjernebiter de første dagene av november.

Det ble flere dager med konglebit i begynnelsen av måneden, med en maksimum på anslagsvis 50 ind. i området mellom merkeskogene og Varen den 4.

Stjertmeis dukket også opp den 4. med ni ind. Det mest overraskende var imidlertid en rosenfink som lå i nettene i Herberg, et av få novemberfunn på Utsira.

En vannrikse gikk i nettet den 5. 

Konglebit (Foto: Eivind Sande)

Fra den 7. dukket det opp flere svartender i havnene, steder de fant le for været. En lå også i Måkskitmyre, et sted den er ytterst sjelden, og hvor den risikerte sine dager da to havørn prøvde å slå den.

HønsehaukDen 10. trakk foruten flere små flokker alkekonge også sjøorre og storlom i Sirafjorden. I Sørevågen stod en brunnakke på sandstranda.

Snøspurv er sjelden fangst de fleste steder, og den ble da også en ny art for Utsira RG i november.

Den 21. svømte en sivhøne rundt i Indre havn, akkurat som i vår.

En svartrødstjert holdt seg innerst i Skarvanesvågen den 24. Litt jordetråkking ga åtte enkeltbekkasin og én kvartbekkasin. Dagen etter viste den samme eller en ny trelerke seg.

Månedsmaksimum for vipe ble på 11 ind. den 25., tilsvarende for rugde ble på seks ind. den 24. Fire hønsehauk har vært innom.

En flaggspett holder seg og opptil 80 sidensvans har fartet rundt. Tre smålom og to islom var på øst den 26.

Med for så vidt lite fugl å rapportere kommer her en liten oppdatering av Utsira-lista. Siden sist har BOURC bl.a. gitt artsstatus til de ulike formene av gulnebblire. Dette berører ikke Utsira, men det vil virke forstyrrende på Norges-lista.

Derimot er det endringer på rekkefølgen innen en del artsgrupper (vadefugler, joer, måker, terner og alkefugler) samt et par endringer av vitenskapelige navn (rustsnipe og brushane). Nylige avgjørelser foretatt av NSKF, med tilhørende oppjustering av antall godkjente arter, er også implementert. Se oppdatert liste under hovedmenyen som vanlig.

Under følger et lite galleri av noen av fuglene som ble fanget i november:

Konglebit (Foto: Eivind Sande)

Sidensvans (Foto: Eivind Sande)

Stillits (Foto: Eivind Sande)

Snøspurv