Oktober 2012

Bleksanger (Trond Ove Stakkeland)1.–15. oktober

Bombeuka åpnet med et smell da en bleksanger (Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo mfl.) åpenbarte seg på Hjemmet om ettermiddagen den 1.

Selv om et halvdusin norske funn foreligger (inkl. ett fra Utsira), er det pr. i dag kun to godkjente bleksangere i Norge inkl. førstegangsfunnet fra:

2004 Sør-Trøndelag: funnet fanget, dok., Titran, Frøya, 12.9 (Magne Myklebust mfl.)

Ellers var uka fylt med de klassiske Utsira-artene, som gulbrynsanger, hauksanger, dvergfluesnapper, tartarpiplerke og rosenfink; dvergspurv glimret med sitt fravær.

Annet godt som forgylte tilværelsen i skiftende værforhold disse dagene var islom, myrhauk, jaktfalk, vannrikse, kvartbekkasin, skogdue, vintererle og stillits.  

En sibirpiplerke  var på Hålandsmarkje den 3. Samme dag ble det loggført en rekordflokk på 17 stjertender. En lappiplerke ved Rau fra og med den 4. er en ikke årlig art på Utsira. Samme dag ble det loggført sabinemåke fra Pedleneset.

Busksanger (Egil Ween)En Acrocephalus hadde tilhold i Veito sør i begynnelsen av måneden, og sannsynligvis samme fugl ble innfanget for sikker bestemmelse den 5. Det viste seg å være høstens andre busksanger (Utsira ringmerkingsgruppe).

Blåmeisene kom ut i flokker den 5. og 300 ind. fant veien til loggen. Minst én furukorsnebb ble skilt ut fra en korsnebbflokk samme dag.

Uglefangst igjen natt til den 6. og med perleugle igjen rett i protokollen. En polarsisik viste seg for noen få når det ble dag.

En verdig oppfølger til sangeren fra tidligere i uka kom da en svartstrupesteinskvett (Janne Kilpimaa, Petri Kuhno mfl.) ble funnet i Kvalvik om formiddagen den 6.

Med forrige funn på Utsira helt tilbake til 1977 var det en lenge ventet funnoppdatering. Norges første er fra året før det første Utsira-funnet:

1976 Aust-Agder: hann, dok., Merdø, Arendal, 15.5 (Ole Petter Engbråten)

Svartstrupesteinskvett (Christian Tiller)

Det trakk lite havsfugl forbi Pedleneset i vestavinden som kom i kuling styrke den 8., men i stedet to bergender og en polarmåke. Den sistnevnte viste seg deretter flere steder rundt på øya et par dagers tid. En tundragås ble sett trekkende sammen med grågjess over Sørevågen samme dag.

En parallell til den 5. var det da en Acrocephalus ble fanget inn på søppelplassen den 9. Denne, høstens tredje busksanger (Utsira RG), hadde blitt feilbestemt til rørsanger eller rapportert som ubestemt kjerrsanger siden den 6.

Lappfiskand (Egil Ween)Den 11. begynte en periode med gunstige værforhold. Første dag ble en fjellerke sett ved Austre plantning og 800 blåmeis ble logget. Dagen etter gikk i rovfuglenes favør, med havørn, myrhauk, hønsehauk, spurvehauk, musvåk, tårnfalk, dvergfalk og vandrefalk samt jordugle. Høstdebutanter var representert med rugde og svartrødstjert.

Sibirpiplerke ble loggført med flere individer den 12., 13. og 14.

Tyngre lokale sjeldenheter den 13. og 14. med hhv. lappfiskand (Øyvind Hagen, Trude Starholm mfl.) i Nore havn og dvergspett (Martin Dagsland mfl.) i Søre merkeskog. I samme periode ankom en del andre rotekte norske fugler typiske for årstiden, som hornugle, stjertmeis, sidensvans og dompap.

En blåstjert (Truls W. Andersen) festet seg ikke godt nok i nettmaskene og forsvant inn i Søre merkeskog den 14.

Her et par flotte bilder av periodens to nasjonale godbiter:

Bleksanger (Morten Vang)

Svartstrupesteinskvett (Bjørn Fulseth)

Vi koster også på oss Christian Tillers foto av en løvsanger som ble vinnerbilde i fotokonkurransen:

Løvsanger (Christian Tiller)

Her følger en del av godbitene som gikk i nettene i perioden:

Sibirpiplerke (Egil Ween)

Gulbrynsanger (Egil Ween)

Perleugle (Christian Tiller)

Stjertmeis (Egil Ween)

Dvergspett (Egil Ween)

Og humøret var på topp blant våre eminente ringmerkere:

alt

alt

alt