September 2012

Busksanger1.–15. september

Perioden åpnet med vendehals, rørsanger og rosenfink i nettene. Fra den 2. sørget vestavindsvær for at Pedleneset var den gitte plassen å være.

Tre påfølgende dager ga utenom det vanlige (dit også storjo plasseres) to sjøorre, én smålom, 34 grålirer og tre havlirer; kun to krykkje ble sett i løpet av 25 timers dekning.

Det var også et visst omløp av vadefugler disse dagene og dvergsnipe, myrsnipe, brushane og lappspove ble notert på trekk, mens sandløper, fjæreplytt og myrsnipe ble sett rastende.

En voksen havørn viste seg den 7. og 14.

Den 10. våknet merkeskogene til liv igjen med, i sørlig kuling og overskyet, en busksanger (Øystein B. Nilsen mfl.) funnet i nettene. Den holdt seg til i det minste den 14. og er det tidligste av Utsiras høstfunn.

Arten er en erketypisk LBJ (liten brun jobb), en overveldende majoritet av de mer enn hundre norske funnene er fugler som er påvist ved hjelp av sang vår/sommer eller nettfangst, men landets første funn var en fugl som ble oppdaget i felt om høsten:

1975 Rogaland: ungfugl, fanget, dok., Utsira, 27.9–9.10 (Nils Gundersen, Viggo Ree mfl.)

Dagene fra den 10. til 15. produserte også seks hauksangere, distribuert mellom fyret, merkeskogene, Skare og Sørevågen. Dvergsnipe og myrsnipe samt sju krikkender rastet på vest den 10.

Tjueen storjo trakk forbi Pedleneset den 12. Sju grålire samme sted og dato. Høstens første snøspurv også den 12. En sandlo gikk rundt på veiene i Herberg. En storlom forbi Pedleneset den 14.

Årets første jaktfalk dukket opp den 14., den første siden 2010.

Periodens siste dag ga to hver av storlom, grålire og polarjo, fordelt på Pedleneset og Jupevikshoien.