September 2012

Haukugle Foto: Torborg Berge16.–30. september

Et par hauksangere fra forrige periode holdt seg et par dager inn i den neste.

Fortsatt vestavindsvær sørget for få nyankomster, men det skulle ikke mer til enn en liten vinddemping den 18. for at en dvergfluesnapper kom igjennom. Den lå i et nett i Søre merkeskog.

En god ansamling på 700 ærfugl ble notert den 16.

Høstens første lappspurv den 17. var ikke så overraskende værforholdene tatt i betraktning. En definitiv rekordnotering for ravn ble satt den 21. med 37 ind. Samme dag ga åtte møller.

Litt flere arter den 22. i svake vinder fra øst og nord. En tartarpiplerke fløy over merkeskogene og ble med det årets første, at en myrhauk også ble det var mer uvanlig.

Andre innslag i loggen var vannrikse, 13 heilo, kvartbekkasin (høstens første), steinvender, fem flaggspett, sandsvale, steinskvett leucorhoa, hauksanger, rosenfink og lappspurv.

Minst én dvergfluesnapper var i merkeskogene og i Herberg den 23., og en hauksanger holdt seg i Kvalvik.  

Natt til den 24. ble det forsøkt å fange ugler, med et overraskende positivt resultat i form av hele sju perleugler i løpet av natta.

Når natt var blitt til dag ble denne i utgangspunktet ettertraktede Utsira-arten erstattet av en mer eksklusiv art idet en haukugle (Geir Mobakken mfl.) ble oppdaget i Varen. Den var ekstra velkommen blant de fastboende fuglekikkerne, da det er 29 år siden forrige funn.

Tartarpiplerke Foto: Egil WeenDen 24. ga også fjellvåk, dvergfalk, to kvartbekkasin, dvergfluesnapper og lappspurv.

I fortsatt østavindsvær den 25. var forutsetningene til stede, men kraftig vind og regnbyger sørget for liten uttelling; høstens første trekryper lå i et nett, og en dvergspurv dukket opp i en hage på Staraberje.

Høstens første sikre sibirpiplerke (Geir Mobakken, Torborg Berge mfl.) ble funnet i nettene i Søre merkeskog den 26. Den holdt seg ut måneden.

En gulbrynsanger i Herberg ble også høstens første. En beskjeden forekomst av denne i dagene som fulgte.

Tre dvergfluesnappere dagen etter inkluderte en hann i Herberg. Samme dag ga to tartarpiplerker. Haukugla gikk i nettet og ble en eksklusiv ny merkeart for Utsira ringmerkingsgruppe.

En regnfull dag den 29. ga bl.a. en solid flokk hvitkinngjess pålydende 650 ind. på trekk forbi Pedleneset, dessuten en polarjo samme sted. Ellers ble det loggført 150 ringgjess, jaktfalk samt fire tartarpiplerker.

Disse kom imidlertid lett i skyggen av en overbevisende beskrivelse av en svartbrynalbatross (Martin Dagsland) trekkende forbi den nordøstre delen av øya samme dag.

Sibirpiplerke Foto: bjørn Ove Høyland

Haukugle med Mobakken Foto: Torborg Berge