Desember 2013

Uvær - Foto: Atle GrimsbyGenerelt om perioden: dekning og vær:
Fortsatt høy temperatur med snitt på 6,5 grader og hele 2,5 grader over normalen. Høyeste temperatur var 9,5 grader 10. desember, og laveste var -1,7 grader den 7. desember. Samlet nedbør var 82,5 mm. Mest nedbør på ett døgn var 23,5 mm den 21. desember. Høyeste vindhastighet var 33,1 m/s den 5. desember. Tørt og stabilt første uker og vindfullt og vått siste uker av desember. Det ble registrert 50 ulike arter i løpet av desember måned.

Rovfugler:
Kun lokale slengere av havørn og vandrefalker.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Ingen markante sjøfugldager med trekkende sjøfugl, kun enkelte slengere av havsule, havhest og krykkje. En laksand hunn var innom på snarvisitt den 1. desember i Sørevågen, en siland hunn ble sett i samme område primo desember. En kvinand hunn hadde tilhold i Måkskittmyr fra 9-13. desember. En sivhøne har hatt tilhold i pyttene ved Skjevika en stund i forkant av jul. De to dvergdykkere i Nordvikvågen har hatt tilhold gjennom hele måneden. En storspove mellomlandet på Fiskholmen den 15. desember.
 
Småfugl og øvrige arter:
Forbløffende fåtallig av det meste. Høydepunktene kan oppsummeres med en hornugle/jordugle sett av lokalbefolkning primo desember. En svartrødstjert med tilhold rundt Siratun og en sidensvans som var på snarvisitt på Skare den 15. desember. En munk hunn som har hatt tilhold på foringsplass på Skare fra 24. desember fikk selskap av en hann den 29. desember. Som tidligere år så holder det til minimum 6 blåmeis og 5 kjøttmeis på ulike foringsplasser og utgjør restbeholdning fra meisetrekket i oktober. 

Ringmerking:
2 svarttrost ble ringmerket i forbindelse med at mistnettene ble tatt ned den 15. desember. Års totalen sluttet dermed på 7736 individer fordelt på 91 arter, noe som utgjør beste merkeår og strøket bestenotering på 7052 i 2012.

Nye årsarter:
Ingen nye årsarter ble registrert. Totalt ble det registrert 222 arter på Utsira i løpet av 2013.

Ingen Sjeldenheter eller Lokale rariteter ble registerert.

Foto: Atle Grimsby