Juli 2013

Oppsummerte data fra artsobservasjoner.no, egne merkedata og skriftlige kilder for juli måned på Utsira.

Havsvale (Atle Grimsby)Generelt om perioden: dekning og vær:
Nordvestlige, tørre og en litt varmere værtype preget starten av juli måned. Lite vind før de siste dagene av juli og langvarige finværsperioder med over middels temperaturer og under middel nedbørsmengder for perioden. Finværet og de lite inviterende vindretningene førte til liten dekning i perioden. Værmessig var dette den tørreste juli siden 1987. Totalt ble det notert 69 arter i juli.

Rovfugler:
Juli er heller ikke en måned som forbindes med rovfugler. Bortsett fra lokale slengere av vandrefalk. Den tidligere nevnte unge hønsehauken holdt til helt fram til den 19. juli.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Tørre værsystemer med lite kraftige vinder inviterte til lite sjøfugltrekk i perioden. Liten dekning på sjøfugltrekk og få aktuelle trekkdager får ta skylden. Tre vaderbesøk til Spannholmane gav imidlertid gode resultater i perioden 24.-27. juli med følgende maksimum: 2 brushaner og 15 steinvendere den 24., 28 sandløpere, 9 polarsniper, 3 sandlo og 1 myrsnipe den 25. og større myteflokker på 1000 ærfugl og 200 svartand samt 20 lunde den 27.

Småfugl og øvrige arter:
Grankorsnebb-invasjonen holder stand i juli med maksimum 70 individer den 23. og påfyll med en båndkorsnebb hann fra den 20. 1-2 båndkorsnebb har siden utgjort daglige slengere ut perioden. En gulsanger den 21. og gjenfangst av myrsangeren som ble ringmerket i juni den 23. hører med til de mest spesielle småfuglnoteringer denne måneden. Det er notert flere ungfugler av gjøk, og solid opptreden i mai/juni kan tyde på vellykket hekking av gjøk i år. 

Stormsvale (Atle Grimsby)Ringmerking:
Normalt utgjør sommerfangster kun pullus-merkinger rundt omkring på Utsira. Juli betyr oppstart av havsvaleprosjektet og årets første fangstnatt på Nykaien ble den 23. juli. Det ble også oppstart av mer regelmessige fangster i Merkeskogen fra samme dato. Kun 15 dager med noterte fangster i perioden. Totalt ble det ringmerket 85 individ fordelt på 19 arter. Beste dato var den 23. med 28 individer hvorav brunsisik (14) og havsvale (5) utgjorde de viktigste merkeartene. Mest oppsiktsvekkende var kontrollen av myrsangeren fra juni. Fiskemåkekolonien fikk et besøk og 19 unger fikk ring den 30. juni. Fangstene i juli utgjør en halvering av fjoråret 2012 da ble det ringmerket 21 dager i juli (290 individer - 25 arter)

Nye årsarter:
Syv nye årsarter i løpet av juli utgjøres av: Båndkorsnebb den 20., havsvale 23., steinvender, brushane og sandløper den 24., polarsnipe 25. og stormsvale den 31. juli.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Første julifunn av gulsanger med ett individ den 21. og første fangst av stormsvale siden 2010 på månedens siste gry av dag. Her et ferskt bilde:

Stormsvale (Atle Grimsby)

Sommersteming på Utsira:

Foto: Atle Grimsby