November 2013

Rødtoppfuglekonge (Foto: Atle Grimsby)Generelt om perioden: dekning og vær:
November er en rolig måned der været innafor har størst betydning for av opptreden av fugl på Utsira. Fortsatt høy temperatur med snitt på 7,2 grader og 1,1 grad over normalen. Høyeste temperatur var 10,9 grader den 16.november og lavest 1,7 grader den 24. november.

De mest intense værskifter kom fra SV og NV sektor. Sterkest vind ble notert med 20,3 m/s den 11. november. Maks nedbør ble målt til 20 mm den 27. november og totalt ca 180 mm i hele måneden. Ingen tegn til snø/frost. Første skikkelige snøfall i lavlandet på Haugalandet var den 20. november.

Det ble registrert 73 ulike arter i løpet av november måned.

Rovfugler:
Normalt er det kun slengere som følger etter siste trekkfugler og overvintrere i november på rovfugl fronten.

Megabomben kom i form av en ung kongeørn som gjestet vestre deler av øya fra 2. til 5. november:

Kongeørn (Foto: Isak Grimsby)Havørn har vært til stede daglig med ett til fire individer. Spurvehauk daglig med opptil 3 individer fram til 6. november senere slengere ut måneden. En kraftig hønsehauk hunn var innom 21.-27. november. Ellers lokale vandrefalker.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Ingen markante sjøfugldager med trekkende sjøfugl men en voksen sangsvane var innom fra 21. til 23. november. Overraskende få gjess bestod kun av lokale grågjess 7-9 ind med tilhold i perioden.

Gressender var også mangelvare men en brunnakke hann hadde tilhold i Måkskittmyr fra 14.-23. og to stokkender var innom på dagsbesøk den 23. En kvinand hunn med tilhold fra 9. til 23. november, var eneste spesielle dykkand i november. De to dvergdykkere fra oktober holdt til ut november.

To kvartbekkasiner ble sett den 17. november. En vannrikse holdt til ved Merkeskogen den 4. og et nytt individ har hatt tilhold i Veito fra 18.-22. november. Ingen store nedfall av viper kun en dag med 4 individer ellers kun slengere fram til den 18. november. Heftige antall med rugder gjennom hele november og ny høstmaks med 12 individer den 4. november.

Småfugl og øvrige arter:
Seneste år har høstfunn og vinterfunn smeltet sammen for hornugle, uansett 22. november er seneste ringmerkede hornugle:

Hornugle (Foto: Atle Grimsby)Siste rest av årets flaggspett invasjon med 1-2 ind fram til 21. november, like fullt 5 individer fikk ring i perioden. Hunnfargede svartrødstjerter flere steder på Utsira kan tyde på minst 4 involverte individer i perioden 4.-26. november.

To til fem sidensvanser streifet rundt i perioden 4.-6. november. Kun tre dager med enkeltindivider av duetrost i perioden 4.-14. november sier sitt. Beste trostedag var den 4. november med 500 gråtrost, 200 rødvingetrost og 300 svarttrost.

Årets siste og eneste novemberfunn av gulbrynsanger kom den 9. november i Merkeskogen. Samme sted klikket inn Utsiras 12’te funn av rødtoppfuglekonge den 6. november, som også utgjør seneste høstfunn.

Dvergfluesnapper er representert med to sene høstfunn. Først et individmerket individ den 12. og så en uten ring den 18. november. Begge i Herberg og siste funn er Norges senest registrerte dvergfluesnapper. 2 stjertmeis var på snarvisitt den 6. november og blåmeis og kjøttmeis henger igjen etter oktober-rush. Enkeltindivider av dompap likeså fram til 7. november. 4 stillits den 18. november og en kjernebiter den 4. november er også verd å nevne.

Ringmerking:
Det ble utført fangster 16 dager i november i Merkeskogen. Totalt ble det ringmerket 1008 individer fordelt på 28 arter. Beste dato var 2. november med 330 individer hvorav gråsisik (237), svarttrost (57) og brunsisik (17) utgjorde viktigste merkearter. Hele 17 båndkorsnebb ble fanget den 4. November. Mest spesielle november-merkinger var 1 rødtoppfuglekonge, 1 hornugle, 1 gulbrynsanger, 1 gulspurv, 4 spurvehauk, 1 trekryper, 6 polarsisik og hele 29 rugder.
Årets november-merking ligger langt over fjorårets totaler som utgjorde 263 individer fordelt på 22 arter i løpet av 10 dager.

Nye årsarter:
Tre nye årsarter i november, utgjøres av: kongeørn den 2., samt stjertmeis og rødtoppfuglekonge den 6. november.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Første kongeørn i moderne tid, fjerde funn for Utsira, første novemberfunn og 23 år siden sist. 12’te funn av rødtoppfuglekonge og senste dvergfluesnapper den 18. november.

 

Båndkorsnebb (Foto: Atle Grimsby)

Dvergfluesnapper (Foto: Atle Grimsby)

Foto: Atle Grimsby