April 2016

Månedsrapport April 2016

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 5,6 grader, 1,2 grader over normalen. Høyeste temperatur var 11,5 grader (10. april), og laveste var 0,9 grader (23. april). Samlet nedbør var 59,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 17,7 mm (2. april). Høyeste vindhastighet var 17,4 m/s (18. april). Artsbeholdningen for april stoppet på 90 ulike arter på Utsira mot 82 april-arter i 2015.

Rovfugler:
En dvergfalk den 1. og 30. april, myrhauk 30. april og en spurvehauk den 4. april var hele rovfuglbeholdningen med unntak av de mer regulære havørnene og vandrefalkene. Det fast etablerte havørnparet har vært til stede hele måneden, reetablert seg og har hatt selskap av en til to ungfugler. Lokale vandrefalker har også tidvis blitt registrert i perioden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
To ulike hvithegrer i løpet av samme måned er helt eksepsjonelt for Utsira! Det startet med en Silkehegre som ble oppdaget av lokale ungdommer i Hølen i indre havn i Nordvikvågen den 1. april. Fuglen ble kun sett en liten stund i nord, før den lettet mot aust. Silkehegra ble senere sett i Sveio og Haugesund fra den 3. april og utover. En egretthegre kom over Varen og fløy ut over Pedleneset før den svingte vest den 21. april. Det kan ha vært samme fugl som var innom Mandal, Lista, og Jæren?

 

Silkehegre (Isak Grimsby)

Et mandarinand par var på snarvisitt i indre havn i Nordvikvågen den 16. april. Den siste overvintrende dvergdykkeren i Nordvikvågen holdt ut til den 7. april. Det har vært satset litt på sjøfugl uten å treffe de beste dager. Den 25. april trakk 13 smålom og 150 kortnebbgjess forbi på Jupvikshaugen. En vannrikse holdt til i Merkeskogen fra 2. til 6. april og en ble sett på Staraberget den 25. april. En trane på tranheim på aust på månedens siste dag er også verdt  å nevnes.

 

Mandarinand (Isak Grimsby)

Småfugl og øvrige arter:
En skogdue holdt til på Austrheim den 2. april og en fløy over Varen den 10. april. Enkeltindivider av duetrost er sett den 12., 16. og 30. april. Ringtrost er notert siden 10. april og to skikkelige nedfall med 26 individer den 12. april og minimum 28 individer den 26. april, kan tyde på mye snø i fjellet.

 

Ringtrost (Atle Grimsby)


En overflyvende varsler ble sett over Klopp den 10. april.

En svartstrupe hann holdt til ved fotballbanen den 6. april og svartrødstjert er notert med hann på Kloning den 3. og ett individ på Kvalvik den 18. april. Kaie er registrert med opptil 3, kornkråke 2 og svartkråke med 3 individer i perioden. Månedens siste dag gav oss endelig skikkelig påfyll med saharatrekkere som blant annet svarthvit fluesnapper, tornsanger og buskskvett.

Ringmerking:
Moderat dekning med 7 dager med merkinger i Merkeskogen som følge av 3 uker uten bilferje. Totalt ble det ringmerket 321 individer fordelt på 19 arter. Beste dag var 10. april med 128 individer hvorav rødstrupe (58), gransanger (36) og fuglekonge (10) utgjorde de viktigste merkeartene.

Spesielle merkinger utgjorde en kjernebiter. Fjorårets merkinger var kun 31 individer fordelt på 11 arter og mindre dager med defekt lydanlegg og samme ferje.

Nye årsarter:
April gav oss 24 nye årsarter, i form av:
Silkehegre den 1., skogdue, bjørkefink og tornirisk den 2., og kornkråke den 3. april. Før det løsnet med brunsisik, varsler, rødstjert og ringtrost den 10., og bergirisk, sandsvale og kaie den 11.april. Løvsanger og mandarinand den 16., trepiplerke den 20., egretthegre 21., kortnebbgås og smålom 25., tyrkerdue den 28. april og endelig en god siste dag med trane, svarthvit fluesnapper, tornsanger, buskskvett og sivspurv den 30. april.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Egretthegre er Utsira sølv og kun sett en gang tidligere den 22. mai 1996. Silkehegre er fjerde funn for Utsira, sist sett den 22.mai 2012. Trane utgjør tjuesjette funn for Utsira, sist i august 2015. C-listearten mandarinand er tidligere kun registrert med en hann i april 2012.

 Litt mer April bilder:

Rødstjert (Isak Grimsby)

Foto: Atle Grimsby

Foto: Atle Grimsby