Desember 2016

Månedsrapport desember

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 6,9 grader, hele 3,1 grader over normalen. Høyeste temperatur var 10,4 grader (8. desember), og laveste var 2,5 grader (26. desember). Samlet nedbør var 99,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 16,5 mm (24. desember). Høyeste vindhastighet var 30,4 m/s (26. desember). Det ble registrert 50 ulike arter i løpet av november måned, litt over fjoråret som gav kun 44 arter.

Rovfugler:
Kun lokale slengere av havørn og vandrefalker, samt noen enkeltindivider av spurvehauk.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Store ansamlinger av fiskeyngel gav oss store flokker med stormåker fra 4.-31. desember, med over 800 gråmåker og 200 svartbak den 4. desember som høyeste nortering. En grønnlandsmåke lå i en større flokk med stormåker i stormly innenfor Beiningen den 26. desember.

Den 17.desember fikk vi første innsig av gjess med 36 tundragjess og syv hvitkinngjess. Tundragjessene økte til 46 individer den 19., og 56 individer fra 20. – 31. desember. Mens en hvitkinngås holdt til fra 19.-31. desember. En sædgås hadde tilhold fra 20. desember og ut måneden og en grågås var innom den 25. desember og ti nye kom til den 31. desember.

En kvinand var innom Nordvikvågen den 21. desember og vannriksa i Grotledalen fra 4.oktober ble sett fram til 4. desember.
 
Småfugl og øvrige arter:
En jaktende hornugle ved Austre planting den 5. desember, to ringmerkede polarsisik i Merkeskogen den 3. desember. En rekord-sen sivspurv den 22. desember og en sidensvans på årets siste dag er også verd å nevne på småfuglforekomsten.

 

Polarsisik (Atle Grimsby)

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 44 individer fordelt på åtte ulike arter i løpet av to dager i Merkeskogen i desember. Beste dato var den 3. desember med 31 individer der gråsisik (26) og polarsisik (2) utgjorde viktigste merkearter. Desember er ikke normal måned for fangster i Merkeskogen, men mildvær og mye sisik på vandring gjorde det mulig med et forsøk. Tre polarsisik, en brunsisik og en svartmeis var mest uvanlige merkinger.

Nye årsarter:
ingen

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
ingen

 

Polarsisik (Atle Grimsby)

 

Videre noen landskapsbilder fra Utsira i Desember - alle foto av Atle Grimsby: