Januar 2016

Månedsrapport januar

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 1,0 grader, 1,3 grader under normalen. Høyeste temperatur var 8,4 grader (27. januar), og laveste var -3,6 grader (7. januar). Samlet nedbør var 38,8 mm. Mest nedbør på ett døgn var 6,4 mm (23. januar). Høyeste vindhastighet var 18,9 m/s (10. januar). Tor som herjet Utsira fra ettermiddag til den 29. januar med orkan i kastene er tydeligvis ikke målt. Kald periode med is i primo januar. Samt et kortvarig snødekke den 10. januar og liggende snø fra 18. til 21. januar. Artstototalen i årets første måned stoppet på respektable 52 arter, mot 55 arter i 2015.

Rovfugler:
Fire ulike rovfuglarter i januar er brukbart. En 2k myrhauk over Jupevikshaugen er ikke vanlig kost i januar og flere slengere av spurvehauk likeså. Havørna kan imidlertid være tallrik i måneden og i år har det vært nærmest daglige funn av to til tre individer, med fem ind som maksimum den 19. januar. Vandrefalk er også notert med enkelte slengere i løpet av måneden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Ingen markante sjøfugldager i januar og kun slengere på trekk. Enkeltindivider av alkekonge den 4. og 12. januar, en lomvi den 17. januar, fem og tolv trekkende krykkjer hhv den 1. og 3. januar, og til sist to havhest og 20 havsuler den 3. januar sier sitt om dekning på sjø og omfang av trekk.  

Den 1. januar fikk vi inntrekkende gjess i form av en sædgås, tre tundragjess og to hvitkinngjess. Samtlige gjess holdt følge og ble sett på ulike steder på øya fram til og med den 11. januar. Stokkand har vært registrert med flere individer gjennom hele måneden med maksimum åtte individer den 4. januar hovedsakelig fra Nordvikvågen. En krikkand hadde følge med stokkendene den 4 januar.

De to dvergdykkerene fra oktober holder stand ut måneden i Nordvikvågen og en kvinand hunn har hatt tilhold fra 3. januar i Måkskittmyr og Nordvikvågen ut måneden. Enkeltbekkasin er registrert med to til tre individer fram til den 17. januar. Rugde er registrert med flere individer i løpet av måneden med maksimum seks individer den 19. januar. Vipe og vannrikse er de mest ekstreme i denne artsgrppen med hhv to individ fra 1. til 3. januar på Pedlestemmen og en ræljerende vannrikse ved Merkeskogen på årets første dag.  

 

Svartand (Foto: Isak Grimsby)

Småfugl og øvrige arter:
En enslig hornugle i Sjoarskogen den 27. og Austre plantning den 28. januar utgjør det spenstige funnet i måneden. Noen store flokker med grønnsisik med opptil 250 individer og ispedde gråsisik fra 1. til 6. januar er også verd å nevne. Gledelig å registrere at svartmeis holder stand i Varen, samt at to til tre kjøttmeis, en blåmeis og fire pilfinker holder stand på matbrettet på Skare.  


Ringmerking:
Det ble kun ringmerket en rødstrupe som hadde forvillet seg inn i en kjeller på Skare. Ellers så var nær-ekstremværet Tor svært slem med døra på Merkebua vår i Merkeskogen. De kraftige og pågående vestlige vinder har most døra til pinneved.

Nye årsarter:
Årets første måned inneholder 52 ulike arter og samtlige registrerte arter utgjør nye årsarter.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Syvende eller niende vinterfunn av hornugle som har blitt mer hyppig vintergjest seneste år. Vannrikse er i samme kategori men med litt flere funn.

 

Her litt bilder fra Merkebua etter ekstremværet Tor hadde herjet (Foto: Atle Grimsby):