Juli og august 2016

Månedsrapport juli og august

Havsvale (Foto: Atle Grimsby)Juli
Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 14,3 grader, 1,3 grader over normalen. Høyeste temperatur var 20,4 grader (21. juli), og laveste var 10,1 grader (7. juli). Samlet nedbør var 63,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 15,4 mm (28. juli). Høyest vindhastighet var 16,7 m/s (21. juli). Fellesferien er ikke den perioden med størst dekning. Rapportering på artsobservasjoner.no gir heller ikke et fullgodt grunnlag for artsliste og egen månedsrapport.

Måneden kan oppsummeres raskt med en overraskende båndkorsnebb den 22. juli, samt to gode dager med brukbart sjøfugltrekk. Den 28. juli med to havlirer og to grålirer og 31. juli med en havlirer og tolv storjo.

Havsvaleprosjektet resulterte i 20 ringmerkede havsvaler og tre kontroller av havsvale i løpet av tre dager i perioden 23-27. juli. En med britisk og en med dansk ring. Vi har en havsvale fra Pedleneset til Nolsøy i 2014 og vi aner konturene av en som har opprinnelse fra Færøyene?

August


Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 14,0 grader, 0,4 grader over normalen. Høyeste temperatur var 18,5 grader (21. august), og laveste var 8,6 grader (11. august). Samlet nedbør var 83,9 mm. Mest nedbør på ett døgn var 12,9 mm (13. august). Høyest vindhastighet var 22,2 m/s (9. august). Litt bedre dekning enn juli men heller ikke en av de mest innholdsrike august måneder i Utsira sammenheng. Månedslista endte på 81 arter og bør ligge på over 100 i august.

Rovfugler:
Kun fire registrerte arter i august er under pari for måneden. Den 20. august er eneste dag med inntrekkende rovfugl, i form av fem tårnfalk og tre spurvehauker. En 2k havørn den 22. august og lokale vandrefalker utgjør resten av beholdningen.
    
Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Få dager med skikkelig sjøfugltrekk. Den 2. august trakk hele 30 storjo, og den 12. august inneholdt en ubestemt lire, 37 havhest, ni havsuler og seks storjo. To dager med fangster i havsvaleprosjektet resulterte frem ringmerkede og to kontrollerte havsvaler samt en stormsvale rundt nettet den 7. august.

Måneden har hatt brukbare mengder med vadefugl. Hele 11 brusfugl ankom den 18. august og fire til fem individer hadde tilhold ut måneden. Tur til Spannholmane og Lausingen den 18. august gav gode antall på steinvender sandløper, polarsnipe, mv. En sotsnipe og 10 rødstilk var med å løfte tringa beholdningen den dagen.

En rastende brunnakke i Måkskittmyr den 21. august, to overflyvende lappspover den 28. august, en vannrikse i Merkeskogen den 27. august og en sothøne med tilhold i indre havn i Nordvikvågen fra 24. august og ut måneden er også verd å nevne.

 

Havsvale (Foto: Atle Grimsby)

Småfugl og øvrige arter:
En usedvanlig blek august måned på småfugl fronten. Egentlig inneholder måneden ingen nevneverdige observasjoner ut over en turteldue som holdt til i Tuevågen i perioden 20-26. august.

Ringmerking:
Sporadiske fangster i Merkeskogen fordelt på fire dager resulterte i 88 ringmerkede individer fordelt på 18 arter. Beste dato var den 28. august med 29 individer. Hvorav hagesanger (10), løvsanger (9) og fuglekonge (7) utgjorde de viktigste merkeartene.

Nye årsarter:
Vi fikk fire nye årsarter i juli: båndkorsnebb den 22., havsvale 23. og havlire og grålire den 28.juli. Samt ti nye årsarter i august i form av: stormsvale den 7., brushane, sotsnipe, sandløper, polarsnipe og steinvender den 18. Turteldue 20., brunnakke 21., sothøne 24., og lappspove den 28. august.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Det finnes ikke så mange funn av turteldue, sothøne og brunnakke i august måned men ut over dette er det ingen som faller inn i kategorien i de to nevnte måneder.

 

Havsvalefangst (Foto: Atle Grimsby)

Spannholmane (Foto: Atle Grimsby)

Sothøne (Foto: Atle Grimsby)

Streetart (Foto: Atle Grimsby)