Juni 2016

Åkersanger (Øystein Nilsen)Månedsrapport juni

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 13,0 grader, 1,6 grader over normalen. Høyeste temperatur var 20,0 grader (6. juni), og laveste var 8,1 grader (10. juni). Samlet nedbør var 84,1 mm. Mest nedbør på ett døgn var 40,2 mm (25. juni). Høyeste vindhastighet var 20,2 m/s (19. juni).

Denne juni måneden vil ikke gå inn i historiebøkene. Dårlig dekning kan ikke ta hele skylden for labre 69 registrerte arter i juni, mot 86 arter i fjor. 37 av årets arter utgjør hekkende fugler og seks sannsynlige hekkefugler, mot 39 hekkende og åtte sannsynlige i fjor.

Rovfugler:
Juni pleier ikke å være så innholdsrik på rovfuglfronten. I år var heller intet unntak. Selv om en sivhauk hunn og tårnfalkhann gjestet øya den 3. juni. Etter oppgitt hekkeforsøk så er havørn er kun representert med en slenger den 13. juni mens lokale vandrefalker holder koken.   

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Lite å nevne fra sjøfugltrekk i juni der en storjo den 25. juni er eneste art som er verd å nevnes. Et silandpar i Nordvikvågen den 19. juni, en vipe den 27. juni og enkeltindivid av heilo i perioden 2-12. juni utgjør resten. Årets sjøfugltelling på Spannholmane viser fortsatt stabile alkefugl-tall og at toppskarven har en svak oppgang etter fjorårets bunnotering. Den ekstreme ‘gulbeinlomvien’ fra mai var fortsatt på plass, samt en større rastende flokk med svartand. Årets tellinger fra Spannholmane er presentert på Utsira Kommune sine hjemmesider. Se her

Småfugl og øvrige arter:
En hunnfarget svartrødstjert på Klovning og en syngende pirol i Herberg den 4. juni vitner om en treg start på juni måned. Lokale Sirabuer måtte til for å finne en hannfarget svarthodespurv oppe i Beite i Nordvik den 6. juni. Fuglen ble sett på ny i Vestre Nordvik neste dag. Fuglen var umerket og således en bekreftelse på at fjorårets ringmerkede hann ikke dreier seg om en tilbakevendende hann fra tidligere år.

 

Svarthodespurv (Isak Grimsby)

 

En ny dverglerke var på snarvisitt på søppelplassen i kveldinga den 8. juni. Månedens heftigste fugl kom i form av en åkersanger som ble fanget i Merkeskogen den 15. juni. Pilfink og muligens svartmeis har vært blant årets hekkefugler.

 

Ringmerking:
Sporadiske fangster fordelt på tre dager resulterte i 46 ringmerkede individer fordelt på 13 arter. Beste dato var 11. juni med 24 individer hvorav heipiplerke (8), brunsisik (8) og gransanger (3) utgjorde de viktigste merkeartene.
Mest spesielle merkinger utgjorde en åkersanger og to rørsangere.

 

Åkersanger (Atle Grimsby)

Nye årsarter:
Juni gav oss kun tre nye årsarter i form av: myrsanger 2., svarthodespurv 7., og åkersanger den 15. juni.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Åkersanger var syvende funn for Utsira, sist i juni 2014; også svarthodespurv var syvende funn mens dverglerke var funn nummer 48, sist sett i mai i år.

Siden det var litt lite fuglebilder denne gang koster vi på oss litt stemning fra Spannholmane samt litt blomsterbilder - alle foto Atle Grimsby:

Toppskarv (Atle Grimsby)