Mars 2016

Månedsrapport mars

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 4,0 grader, kun 1,3 grader over normalen. Høyeste temperatur var 7,0 grader (21. mars), og laveste var 0,3 grader (8. mars). Samlet nedbør var 80,1 mm. Mest nedbør på ett døgn var 19,1 mm (27. mars). Høyeste vindhastighet var 25,3 m/s (1. mars). Artsbeholdningen for februar stoppet på 70 registrerte arter på Utsira mot 59 mars-arter i 2015.

Rovfugler:
En dvergfalk som fløy over Nordvik den 26. mars var eneste uvanlige rovfugl på øya i måneden. Det fast etablerte havørnparet har vært til stede hele måneden og har hatt selskap av hele fire til åtte artsfrender i perioden 24. – 30. mars. Lokale har registrert hele ti samtidige individer den 24. og syv individer den 30. mars. Lokale vandrefalker har også tidvis blitt registrert i perioden.

 

Havørn (Atle Grimsby)

 

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
De tosifrede flokkene av grågjess fra februar, økte i antall og nådde 40 individer fra 13. mars og utover. Mange par var etablert i utmarkene før måneden var omme. De to faste dvergdykkere i Nordvikvågen ble til ett individ fra 25. mars og utover. Rikt på fiskender i Utsira målestokk med en laksand hunn liggende i Nordvikvågen fra 6. – 13. mars og et trekkende par den 27. mars. Også en siland hann ved Haganeset den 16. mars. Nevnes må også den hunnfargede kvinanda som holdt til i Måkeskittmyr og Nordvik fra 13.-27. mars og en toppand hann som var i Småvågane den 27. mars. Lundeopptreden fra februar ble fulgt opp med ett individ den 6. mars.

Det har vært noen slengere av en til tre viper siden 12. mars og trekktopp på 13 individer den 13. mars. Kun enkeltindivider av heilo fra 13. mars og utover. Trekktopper for fiskemåke og sildemåke er notert med følgende beskjedne antall med hhv 60 ind den 28. og 23 ind den 29. mars. Vannrikse i Merkeskogen den 13. og 23. mars, samt overflyvende sædgås og rødstilk den 29. mars er også verd å nevnes.

Småfugl og øvrige arter:
Et svartstrupe par på Skare 13.-14. mars og Karolinehagen 27. mars og svartrødstjert med ett par på Rau den 27. mars. En enslig duetrost i Dalen den 27. mars er beskjedent for Utsira i mars. Mer gledelig var det med tre tidlige steinskvetter og en låvesvale den 27. mars. Låvesvala holdt til ved Austre planting til og med den 29. mars. Munk og gransanger har vært tallrik siden 28. mars. Tre arter med meis og pilfink er fra februar er fortsatt på plass.

 

Svartstrupe (Isak Grimsby)

Ringmerking:
Kun to dager med fangster gav hele 147 individer fordelt på 12 arter. Beste dato var den 24. mars med 91 individer fordelt på 8 arter, hvorav svarttrost (81) og fuglekonge (4) utgjorde de viktigste merkeartene.
Spesielle merkinger utgjorde en svartmeis og to rugder. Årets merkinger overgikk fjorårets som gav 58 individer fordelt på 8 arter og 9 dager.

Nye årsarter:
Mars gav oss 18 nye årsarter i form av:
Laksand den 6., heilo 12., kjernebiter og vintererle den 13. mars, samt siland 16.mars. Før det virkelig braker løs med gulspurv og jernspurv 24., grankorsnebb 25., sildemåke og dvergfalk den 26., steinskvett, svartrødstjert, linerle og låvesvale den 27., munk og gransanger den 28., og rødstilk den 29. mars.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Ny ekstremumsdato for låvesvale med 27. mars; tidligere rekord 31. mars 2012

Svartrødstjert (Isak Grimsby)

Foto: Atle Grimsby

Steinskvett (Isak Grimsby)

Foto: Atle Grimsby

Sjekk også ut denne lenken