September 2016

Halsbåndfluesnapper (Atle Grimsby)Månedsrapport september

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 15,4 grader, 3,8 grader over normalen. Høyeste temperatur var 22,8 grader (15. september), og laveste var 8,9 grader (30. september). Samlet nedbør var 75,5 mm. Mest nedbør på ett døgn var 28,8 mm (23. september). Høyeste vindhastighet var 27,1 m/s (29. september).

 

September er oppladning før oktober og en normalt god måned i dekning og artsmangfold. September 2016 var litt under pari. Månedslista endte på 121 arter mot 133 arter i 2015.

Rovfugler:
September er normalt en god rovfugl-måned, men kun seks arter i denne måneden er labert. En til to havørner holdt til i perioden 16. – 21. september.

 

Den 7. september ble det notert 15 spurvehauk, ellers så er det labre antall på en til fem individer av spurvehauk og tårnfalk i perioden fra 5. til 30. september. Lokale vandrefalker var på plass i løpet av måneden. En hønsehauk som var innom den 19. september og en fiskeørn over Klopp den 5. september var høydepunkter.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Beste dager for sjøfugltrekk var første og siste dag. Den 1.september var den klart beste dagen for sjøfugltrekk, med bra aktivitet både morgen og ettermiddag. Beholdningen var på hele 51 havlirer, 31 grålirer, en stormsvale, fire storjo, en tyvjo, 156 havhest og 125 havsuler. 30. september kunne også by på to grålirer, to smålom 15 trekkende lomvi, foruten moderate antall av trekkende havsuler og havhest.

Sothøna fra august holdt til i indre havn i Nordvikvågen fram til 9. september. En til to vannrikser er registrert ved flere anledninger i Merkeskogen fra 14.-20. september og ved søppelplassen fra 26. september og ut måneden. Det har også vært brukbart med calidris’er i skvalpesone på Pedleneset, aust og på Spannholmane. Besøk på holmen den 5. september inneholdt 45 steinvendere, 20 sandløpere, ti myrsniper, ti fjæreplytt, fire polarsniper og en dvergsnipe.

 

En overflyvende og svært lydytrende temmincksnipe den 2. september, samt en til to brushaner helt fram til 24. september.  Lappspove har også opptrådt i større antall, med hele ti individer på Spannholmane den 5. september og slengere på fastlandet. Hele 14 ind trakk forbi på Pedleneset den 10. september.

Småfugl og øvrige arter:
Årets andre turteldue dukket opp ved Austre plantning den 26. september og har vært stasjonær der ut måneden. Høstens eneste vendehals ble sett ved Kutre den 1. september. To sibirpiplerker har vært innom Herberg og flere lokaliteter den 28. og 30. September. Minimum fem ulike hauksangere er registrert på Utsira i tidsrommet 10.-16. september hvorav to individer den 16’de. Årets to første gulbrynsangere dukket opp den 14. september, toppnotering for september er den 20. september med minimum 17 individ. Arten er ellers sett daglig i perioden 14. – 30. september med tre til ti individer.

 

Gulbrynsanger (Atle Grimsby)

Dvergfluesnapper har opptrådd i brukbare antall, en longstayer i Herberg fra 6.-10. september og totalt over ti ulike involverte individer fra 1.-30. september. Rosenfink er kun notert med en i merkeskogen den 7. og en i nord fra 9. til 10. september. Det har vært imponerende fangstall for dvergspurv i Merkeskogen samt spredte individer i felt, der trolig 10-15 ulike individer har vært involvert i perioden 8. til 26. september.

 

Heftigste arter i september var en halsbåndfluesnapper i Herberg den 28. september, en stripesanger i strandrørsumpen ved gravplassen den 30. september og en gråspurv hunn ulike steder i nord den 14. september.

 

Halsbåndfluesnapper (Geir Askeland)

Ringmerking:
God dekning i Merkeskogen i løpet av 18 dager resulterte i 466 ringmerkede individer fordelt på 29 arter. Beste dato var den 22. september med 65 individer. Hvorav munk (28), fuglekonge (14) og måltrost (10) utgjorde de viktigste merkearter. Av mer spesielle merkinger i september kan vi nevne; åtte dvergspurv, syv gulbrynsangere, tre dvergfluesnappere, to hauksangere, en stripesanger, rosenfink og trekryper.

 

Dvergspurv (Atle Grimsby)

Nye årsarter:
Vi fikk tolv nye årsarter i september: temmincksnipe den 2., dvergsnipe 5., lappspurv 7., dvergspurv 8., hauksanger og tundralo den 10. september. Videre gråspurv og gulbrynsanger den 14., trekryper 22., halsbåndfluesnapper og sibirpiplerke den 28., og til sist en stripesanger på månedens siste dag.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Halsbåndfluesnapperen var femte funn for og første høstfunn for Utsira, sist i mai 2014. Sjette funn av stripesanger, sist i oktober 2009. Tiende funn av temmincksnipe sist i september 2011.

 

Her et utvalg av månedens fugler:

Stripesanger (Jon Ludvig Hals - som også fant fuglen)

 

Halsbåndfluesnapper (Atle Grimsby)

Stripesanger (Atle Grimsby)

Dvergfluesanpper ad (Atle Grimsby)

Dvergfluesnapper ung (Atle Grimsby)