April 2017

Månedsrapport april

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 5,7 grader, 1,1 grader over normalen. Høyeste temperatur var 9,8 grader (29. april), og laveste var 1,1 grader (23. april). Samlet nedbør var 112,7 mm. Mest nedbør på ett døgn var 14,7 mm (16. april). Høyeste vindhastighet var 22,9 m/s (24. april). Artsbeholdningen for april stoppet på 83 ulike arter på Utsira mot 90 april-arter i 2016.

Rovfugler:
En hønsehauk den 25. april var eneste uvanlige rovfugl i måneden. Det lokale havørnparet har hatt følge av opptil to subadulte ørner. Lokale vandrefalker har også tidvis blitt registrert i perioden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Egentlig lite å trekke fram på sjøfugl-fronten også, foruten en god dag med godt sjøfugltrekk  den 25. april med 43 hvitkinngjess, 36 smålom og tre gulnebblom.

Småfugl og øvrige arter:
En tidlig løvsanger i Merkeskogen den 3. april og en hagesanger i nettet den 30. april fikk oss til å tro at andre fugler var mulig. Men egentlig gav det kalde, regntunge og nordvestlige været lite nytt. Fire stillits er den 1. april, et svartstrupe par med tilhold i perioden 5.-25. april, en hann av gråspurv kom ut med rutebåten den 9. april og ble siden sett ut måneden  i Nordvikvågen. Samt spredte funn av en til to svartrødstjerter gjennom måneden og en gresshoppesanger på siste dag, er det overfladiske blikket på småfuglforekomsten.

 

Rødstjert (Atle Grimsby)
Rødstjert (Atle Grimsby)

Ringmerking:
I løpet av de fem dagene nettene stod oppe i Merkeskogen ble det ringmerket 476 individer fordelt på 23 ulike arter. Beste dato var den 30. april med 200 individer hvorav løvsanger (71), gransanger (56) og rødstrupe (21) utgjorde de viktigste merkeartene.
Spesielle merkinger utgjorde en gresshoppesanger og to vendehals. Årets merkinger overgikk fjorårets som gav 321 individer fordelt på 19 arter i løpet av syv dager.

Nye årsarter:
April gav oss 22 nye årsarter, i form av:
Rødstilk, skogsnipe og gluttsnipe den 1., steinskvett den 2., tornirisk og løvsanger den 3. april. Videre jevnt og trutt; kvinand, svartkråke og krikkand den 4. april, gråspurv den 9., tyrkerdue 13., låvesvale 14., lunde 18., ringtrost 22., samt gulnebblom og smålom den 25. april. Så endelig svarthvit fluesnapper, rødstjert, trepiplerke og tornsanger den 29.april. Samt gresshoppesanger og strandsnipe på månedens siste dag den 30. april.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Foruten tidligere nevnte ekstremumsdato for løvsanger og hagesanger så er det ingen ting å nevne under denne heading.  


Utsira fuglestasjon deltok på fjerning av Sitkagran i April - her er panorama bilder før og etter:

Foto: Atle Grimsby