August 2017

Månedsrapport august

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 13,3 grader, 1,0 grader over normalen. Høyeste temperatur var 17,3 grader (18. august), og laveste var 11,2 grader (13. august). Samlet nedbør var 122,9 mm. Mest nedbør på ett døgn var 20,1 mm (18. august). Høyeste vindhastighet var 16,5 m/s (17. august). Det ble kun registrert 85 ulike arter i løpet av måneden mot rekordlave 81 arter i fjor. Dårlig dekning, rapportering på artsobservasjoner.no og vær med mye NV og SV vinder, kan være noe av forklaringen.

Rovfugler:
Ingen dager med større inntrekk av rovfugler. Kun enkeltindivider av tårnfalk og spurvehauk i perioden 18.- 27. august. Samt slengere av lokale havørn og vandrefalker.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Siste større flokk med årets hekkende grågjess ble notert med 25 individer den 7. august. Det var heller ikke gode dager med godt sjøfugltrekk i perioden. Ni storjo ble notert den 5. august. Det fuktige været gav flere gode dager med vadere i pytter som ble dannet ute på ulike jorder. Fem svarthalespover holdt til fra 13. til 19. august, tre grønnstilk ble notert trekkende over Sørevågen den 3. august, ellers en til tre individer av skogsnipe, gluttsnipe og rødstilk gjennom hele måneden. De første tre brusfuglene ble notert fra den 12. august og slengere ut måneden. En vannrikse ble registrert i dam ved Merkeskogene den 27. august. En tur til Spannholmane den 27. august resulterte i en lappspove, en polarsnipe, 30 sandløpere, 20 steinvendere, ni rødstilk, åtte sandlo og syv myrsniper. 

 

Småfugl og øvrige arter:
Et par med gjøk har hekket på Utsira og ulike voksne/ungfugl er registrert flere steder fram til den 18. august. En båndkorsnebb i flokk med tre grankorsnebb ble sett den 16. august. En vendehals og trekryper i Merkeskogen, samt en hortulan i Herberg den 27. august gav håp om flere nyankomster. Vi fikk en gulerle og tornskate den 29. august før vinden snudde på NV.

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 68 individer fordelt på 18 ulike arter i løpet av fem dager i Merkeskogen i august. Beste dato var den 27. august med 30 individer der løvsanger (8) og fuglekonge (8) utgjorde viktigste merkearter. Vendehals og trekryper utgjorde de mest spennende fangster. Fire dager med fangster i fjor august resulterte i 88 individer fordelt på 18 ulike arter.

Nye årsarter:
Syv nye årsarter i form av: grønnstilk den 3. august, fjæreplytt 9., brushane 12., svarthalespove 13., og sandløper den 25. august. Samt rørsanger og polarsnipe den 27. august

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Ingen funn som får plass i historieboka.

 

Kommuneskilt er nå ankomet Utsira:

Her litt steming fra fyret:

Alle foto: Atle Grimsby