Desember 2017

Månedsrapport desember

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 5,3 grader, 1,5 grader over normalen. Høyeste temperatur var 10,3 grader (23. desember), og laveste var -0,3 grader (12. desember). Samlet nedbør var 192,1 mm. Mest nedbør på ett døgn var 26,4 mm (14. desember). Høyeste vindhastighet var 29,2 m/s (8. desember). Det ble registrert kun 42 ulike arter i løpet av desember måned, litt under fjoråret lave tall på 50 ulike arter.

 

Desemberstorm (Atle Grimsby)

Rovfugler:
Kun lokale slengere av havørn og vandrefalker, samt en spurvehauk den 5. desember.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Ingen større ansamlinger av måker, eller inntrekkende gjess i perioden. En ung knoppsvane ankom Sørevågen den 7. desember og ble ut måneden. En siland hann skiftet mellom havnen i nord og sør i perioden 21.-28. desember. Vannrikse ble hørt i merkeskogen den 16. desember og det er uvisst om fuglen har hatt tilhold hele måneden? En avkreftet polarmåke holdt til i Sørevågen 9.-10. desember. En sothøne hadde tilhold sammen med knoppsvana fra 7.-12. desember. En storspove hold til på flere steder i perioden 7.-19. desember.

 

Polarmåke (Atle Grimsby)
 
Småfugl og øvrige arter:
Få residente småfugl i perioden foruten kjøttmeis, blåmeis, bokfink og pilfink på ulike matbrett. Siste gransanger ble registrert den 4. desember. 11 stær har hatt tilhold i perioden. Vi fikk et større innsig av trost i romjula med maks 650 gråtrost, 30 rødvingetrost og 15 svarttrost den 28. desember. Innsiget sammenfaller med snøfall på Haugalandet. Utsira har vært snøfritt hele desember. Vi fikk også et innsig av 25 gråsisik og en polarsisik den 28. desember.

Ringmerking:
Det ble ikke ringmerket fugl i desember.
Totalt i løpet av 2017 ble det ringmerket 3634 individer fordelt på 64 ulike arter.
Til sammenlikning ble det ringmerket 5603 individer fordelt på 73 arter i 2016, vi må tilbake til 2009 for en svakere merkesesong.

Nye årsarter:
Sothøna ble ny årsart den 7. desember.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Det er ingen funn som inngår i denne kategorien i desember.

 

Litt stemningsbilder fra Desember (alle foto Atle Grimsby):