Februar 2017

Månedsrapport februar

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 3,5 grader, 1,8 grader over normalen. Høyeste temperatur var 7,5 grader (20. februar), og laveste var -4,6 grader (8. februar). Samlet nedbør var 103,5 mm. Mest nedbør på ett døgn var 20,3 mm (26. februar). Høyeste vindhastighet var 25,6 m/s (22. februar). Artsbeholdningen for februar stoppet på kun 43 registrerte arter på Utsira mot 54 arter i 2016.

Rovfugler:
Månedens mest spesielle rovfugl var en dvergfalk som jaktet og fanget bytte i Nordvik den 8. februar, en ny ung hønsehauk eller hauken fra januar ble sett på åte den 27. februar. Største ansamling av havørn var fire individer over Koltemyr den 7. februar, ellers en til tre daglig og spredte funn av lokale adulte vandrefalker.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
To kortnebbgjess og fem grågjess fra januar ble også sett på månedens første dag.  I den kjøligste perioden fikk vi nye gåse-besøk i form av åtte sædgjess fra 6. – 10. februar og en tundragås 8.-10. februar. Senere to grågjess fra 20. og tre fra 26. februar og ut måneden. Artsmessig var det en blodfattig måned på sjøen i forhold til januar. Vadefugler betød kun slengere av rugder og enkeltbekkasiner og to viper på månedens siste dag i Sørevågen.

 

Sædgås (Atle Grimsby)

Småfugl og øvrige arter:
Brukbare mengder av rødstrupe, gjerdesmett og svarttrost gjennom måneden, men ellers temmelig artsfattig. Største lyspunkt var en dvergspurv i Grotlebu den 14. desember. Samt en jaktende jordugle i Nordvik den 10., og en ved Koltemyr den 17. februar.

Ringmerking:
Det var ingen merkeaktivitet i løpet av måneden

Nye årsarter:
Februar gav oss kun åtte nye årsarter i form av: hettemåke den 1. februar, sanglerke 6., ringdue 7. og dvergfalk den 8. februar. Jordugle den 10. februar, samt dvergspurv og bjørkefink den 14. februar og endelig vipe den 28. februar.   

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Tidligste ‘vår-funn’ av dvergfalk (tidligere 26. februar 1978).
Første februar-funn av dvergspurv.  

 

Litt februar steming - foto Atle Grimsby: