Januar 2017

Månedsrapport januar

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 4,9 grader, 2,8 grader over normalen. Høyeste temperatur var 8,0 grader (19. januar), og laveste var -2,8 grader (16. januar). Samlet nedbør var 110,0 mm. Mest nedbør på ett døgn var 12,3 mm (7. januar). Høyeste vindhastighet var 24,2 m/s (11. januar). Artsbeholdningen stoppet på 56 arter mot 52 arter i fjor.

 

Rovfugler:
Fem rovfuglarter i løpet av januar er svært bra. En ung hønsehauk hadde tilhold i perioden 3. – 20. januar. En spurvehauk ble sett 20. og 22. januar og vi fikk det første vinterfunn av en tårnfalk som ryttlet over Varen den 15. januar. Ellers så var lokale havørner og vandrefalk notert gjennom måneden med en til to individer.

 

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Fem ulike gåse-arter var også med på å heve artsbeholdningen denne måneden. 18 tundragjess fra desember holdt ut til den 4. januar, syv ind den 7. januar og 14 individer den 10. januar før vi fikk enkeltindivider fram til den 26. januar. Hvitkinngåsa fra desember holdt ut til den 10. januar. De ti grågjessene som kom i månedsskiftet ble til syv individer fra den 8. januar og siden til to til tre individer ut måneden. Sædgåsa fra den 20. desember holdt ut til den 4. januar. To kortnebbgjess ankom Austrheim den 21. januar og holdt til med andre gjess ut måneden.

 

Tundragås (Isak Grimsby)

 

En brunnakke hunn ankom Måkskittmyr den 5. januar og hun fikk et kortvarig besøk av hann og to hunner den 7. januar, der to av de hunnfargede holdt til fram til den 10. januar. En siland hann var innom Sørevågen den 21. januar.


En tjeld var på nord den 20. januar, en overflyvende heilo den 22. januar, mens en storspove spankulerte rundt på Staraberget fra 3.-10. januar. Rugde er notert med enkeltindivider 10. og 15. januar og enkeltbekkasin med en til to individer fra 3. til 15. januar.

 

Stormåke-influxet fra desember fortsatte et stykke ut i januar og gav oss bonusarter i form av begge hvitmåkene. Hele fem polarmåker ble registrert den 11. og 21. januar, tre individer den 12. og ett individ den 23. januar. Alle polarmåkene utgjorde unge 2k fugler. En ung grønlandsmåke lå i Nordvikvågen fra 15. – 16. januar. Noen spredte enkeltindivider av alke og alkekonge ble sett i perioden 1. til 23. januar.

 

Småfugl og øvrige arter
En heipiplerke holdt til i nord fra 2. til 8. januar, og en sidensvans holdt til på Skare og Sørevågen på årets to første dager. Av andre mer uvanlige januar gjester kan vi nevne en måltrost med tilhold på matbrett på Skare i perioden 5. – 15. januar, en hunnfarget munk i Løvlandshagen den 22. januar, en brunsisk på matbrett den 14. januar og en ung gulspurv hann i Hoiebakken den 8. januar.

 

Ringmerking:
Ingen ringmerkingsaktivitet i måneden

 

Nye årsarter:
Årets første måned inneholder 56 ulike arter og samtlige registrerte arter utgjør dermed nye årsarter for Utsira.

 

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Første januarfunn av tårnfalk, tidligere ekstremdato 5. februar 2010, samt første januarfunn av brunsisik

 

Her noen stemningsbilder fra Utsira denne januar (alle foto Atle Grimsby):