Juli 2017

Månedsrapport juli

Generelt om perioden: dekning og vær:
Høyeste temperatur var 22,9 grader (20. juli), og laveste var 10,7 grader (10. juli). Samlet nedbør var 147,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 24,8 mm (30. juli) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 18,2 m/s (31. juli). Totalt ble det mangelfullt notert 58 arter i løpet av måneden hvorav 42 er hekkende/mulig hekkende arter.

Rovfugler:
En hunnfarget sivhauk den 23. juli var eneste noterbare rovfugl i løpet av måneden. Det er også registrert en havørn i medio juli.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Den 17. juli produserte godt sjøfugltrekk med 80 havlire, 36 storjo, en smålom, en islom, hundre havsuler og 175 havhest. En rastende lappspove den 7. juli er også verd å nevne.

Men det var 21. juli at månedens høydepunkt ble sett. Utsiras første svartehavsmåke ble funnet av Geir Mobakken ved Skjeldemarka sittende i en god flokk med fiske- og hettemåker. Fuglen var i sin andre sommerdrakt (3K) og var fullt utfarget med unntak av mørke tegninger på håndsvingfjærene. Fuglen ble deretter sett i flukt med lyd og hele flokken trakk mot vest og returnerte ikke.

Småfugl og øvrige arter:
En syngende østsanger den 23. juli var månedens andre høydepunkt. Båndkorsnebb er registrert med en til to slengere i perioden fra 17. - 24. juli. En kornkråke har hatt tilhold gjennom hele sommeren også juli måned. En kjernebiter holdt til i Herberg den 26. juli. Det finnes kun to tidligere junifunn av kjernebiter i 2011 og 2012.

Ringmerking:
Ingen ringmerking i perioden

Nye årsarter:
Fem nye årsarter i form av lappspove den 7., båndkorsnebb den 17. juli, svartehavsmåke den 21. juli samt sivhauk og østsanger den 23. juli.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Svartehavsmåke var første funn for Utsira. Dette var den 327. registrerte arten på Utsira.
Sivhauk- og havørn-funnene utgjør første julifunn av artene.
Østanger utgjør 30. funn for Utsira og ble sist sett i august 2015.  

 

Foto: Atle Grimsby