Juni 2017

Månedsrapport juni

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 12,3 grader, 0,8 grader over normalen. Høyeste temperatur var 19,5 grader (29. juni), og laveste var 8,8 grader (2. juni). Samlet nedbør var 90,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 20,3 mm (8. juni). Høyeste vindhastighet var 13,6 m/s (8. juni). Det ble registrert 73 ulike arter i løpet av juni måned, litt over fjoråret som gav kun 69 arter. Vi sliter litt med rapportering av vanlige arter.

Rovfugler:
Juni betyr ofte minimalt med rovfugl på Utsira, i år intet unntak. En tårnfalk hunn hadde tilhold fra 4. – 12. juni, ellers lokale vandrefalker. Havørn var fraværende i perioden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Under gode vindforhold, kraftige vinder fra V-SV, så kan vi ha gode dager med sjøfugltrekk ut i juni måned på utsira. I år hadde vi en god dag den 25. juni med totalt 61 trekkende havlirer, 21 av disse tidlig på Pedleneset og resten på aust om ettermiddagen. Årets tellinger på Spannholmane sjøfuglreservat ble utført den 1 juni. Tellingene viser en fortsatt svak oppgang i hekkende toppskarv, fortsatt stabilt for alkefugl og flere hekkende måker siden siste år. Alt om årets tellinger på Utsira Kommune sine sider: sjofugltellinger-pa-spannholmane-2017

Småfugl og øvrige arter:
Det hekkende svartstupe-paret fikk en unge på vingene den 6. juni og ble sett fram til og med 12. juni.

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 85 individer fordelt på 21 ulike arter i løpet av åtte dager i Merkeskogen i juni. Beste dato var den 3. juni med 18 individer, der heipiplerke (7), gransanger (4) og brunsisisik (3) utgjorde viktigste merkearter. En kjernebiter, og seks myrsangerer er verd å nevne fra merketallene. Fjoråret gav 46 individer fordelt på 13 arter i løpet av tre fangstdager.

 

Myrsanger (Foto: Atle Grimsby)

Nye årsarter:
Kun to nye arter i løpet av juni måned, i form av myrsanger den 6., og vaktel den 13. juni.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Ingen

Her litt bilder fra juni (alle foto Atle Grimsby):