Mars 2017

Månedsrapport mars

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 4,6 grader, 1,9 grader over normalen. Høyeste temperatur var 8,8 grader (31. mars), og laveste var -2,0 grader (7. mars). Samlet nedbør var 121,2 mm. Mest nedbør på ett døgn var 21,1 mm (12. mars). Høyeste vindhastighet var 22,8 m/s (14. mars). Artsbeholdningen stoppet på 70 registrerte arter på Utsira, det samme som i 2016.

Rovfugler:
Sparsommelige funn med fire involverte rovfuglarter. En spurvehauk ble registrert 3. og den 5. mars samt et funn av hønsehauk den 15. mars.  Det fast etablerte havørnparet har vært til stede hele måneden med enkelte slengere av yngre fugler. Den 4. mars var det hele 6 samtidige havørner. Ellers enkelte slengere av lokale vandrefalker i løpet av måneden.

 

Havørn og havhest (Foto: Atle Grimsby)

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Grågåsa har vært stabil med to-sifferet antall og trekktopp på 100 individer ble notert den 13. og 15. mars. Arten har senere stabilisert seg med 30-40 individer som ble parvise fra medio mars. En tundragås av østlig nominatunderart albifrons har hatt tilhold med grågjess i perioden 13.-25. mars. En siland hann er notert den 31. mars. Ellers labert med dykkender og gressender. Mars er tidligere den store vipe-måneden men arten er kun notert i perioden 3.-9. mars med topp på ni individer den 9. mars, storspove er notert med maksimum på fem individer den 13. ellers slengere og en singel heilo den 26. mars og en vannrikse på søppelplassen den 26. mars. Enkeltindivider av havhest har vært innom hekkeplasser på inspeksjon og noen få funn av havsuler, ellers en lomvi i indre havn i Nordvikvågen 1.- 2. mars og en grønlandsmåke i Sørevågen den 15. mars.

Småfugl og øvrige arter:
En skogdue var stabil i Nordvik den 16.-17. mars og ringdue er notert med topp på 35 individer den 27. mars. Vintererle har opptrådd stabilt med ett til to individer i perioden 7.-31. mars. Svartstrupe startet med en hunn den 14. og et par den 15., senere ett ind den 17., en hunn som ble fanget inn den 25., og en ny hunn den 29. mars. En hunnfarget svartrødstjert dukket opp på Klovning den 29. mars.

 

Svartrødstjert (Foto: Bjørn Ove Høyland)

Duetrost er notert på enkelte dager med ett til tre individer i perioden 7.-29. mars. Varsler er notert med enkeltindivider på øya den 14. og 29. mars. En kjernebiter er registrert i perioden 25.-27. mars og en stillits på Skare den 31. mars.  

Ringmerking:
Det har vært fire fangstdager i Merkeskogen i løpet av måneden. Totalt ble det ringmerket 109 individer fordelt på 8 arter. Beste dato var 13. mars med 64 individer hvorav svarttrost (52), fuglekonge (5) og svartmeis (4) utgjorde de viktigste merkeartene.
Spesielle merkinger utgjorde en svartstrupe som ble fanget inn på Myre. Årets merkinger nådde ikke opp mot fjorårets som gav 147 individer fordelt på 12 arter i løpet av to fangstdager.

Nye årsarter:
Mars gav oss 21 nye årsarter i form av: duetrost og vintererle den 7. mars, jernspurv og linerle 13., svartstrupe, sivspurv, snøspurv og varsler den 14., kornkråke den 15., kaie og skogdue 16., kjernebiter den 25., grønnsisik, bjørkefink og vannrikse den 26, gråsisik og svartrødstjert den 29. mars. Samt en stillits på månedens siste dag den 31. mars.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:  
Ingen som går inn under denne kategorien i denne måneden.

 

Varsler (Foto: Bjørn Ove Høyland)

Foto: Atle Grimsby

Skogdue (Foto: Atle Grimsby)