November 2017

Månedsrapport november 2017

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 6,2 grader, 0,6 grader over normalen. Høyeste temperatur var 10,6 grader (7. november), og laveste var 0,3 grader (30. november). Samlet nedbør var 221,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 32,1 mm (23. november). Høyeste vindhastighet var 24,1 m/s (24. november). Det ble registrert 70 ulike arter i løpet av november måned, litt over fjoråret som gav 63 arter. En del arter kan være underrapportert i artsobservasjoner.no.

Rovfugler:
Jaktfalken fra oktober holdt ut til 5. november og samme eller en ny jaktfalk ble også sett den 26. november. En til to spurvehauker holdt til fram til 22. november, mens lokale vandrefalker og havørner var til stede gjennom perioden.

 

Jaktfalk (Isak Grimsby)

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Knoppsvanen fra oktober var på plass i hele november måned. Ingen nyankomster av gjess i november og flokkene fra oktober forsvant med to kortnebbgjess den 5. november, 21 hvitkinngjess den 6. og fem grågjess den 11. november. En brunnakke hann lå i Måkskittmyr på månedens siste dag. Samt en kvinand hunn med tilhold på samme sted den 12. november.

En del rugder og vipe var til stede tidlig i perioden med hhv maks på syv individer den 7. november og ni individer den 8.november. To storspover holdt til fram til og med den 26. november og en myrsnipe holdt til på hummerkister i Sørevågen samme dag. En sen rødstilk må også nevnes den 13. november. Flokker på opptil 25 krykkjer var eneste bevegelse som kunne nevnes som sjøfugltrekk.
 
Småfugl og øvrige arter:
En ekstremt god dag i Merkeskogen den 3. november, som involverte enkeltindivider av brunsanger, dvergspurv, svartrødstjert, løvsanger og trekryper var det som utgjorde forskjellen mellom en middelmådig og en brukbar november-artsliste.

 

Svartrødstjert (Atle Grimsby)

 

Dvergfluesnapper var merkelig nok helt fraværende i oktober. Utsira sitt andre novemberfunn av dvergfluesnapper dukket opp i Herberg den 4. november. Det tidligere rekordfunnet er fra den 18. november i 2013. Fjellerka med tilhold ved Koltemyr fra oktober holdt til fram til og med den 4. november.  Enkeltindivider av stillits er sett flere steder fra 4.-6. november, gulspurv i Herberg fra 5.-6. november.

 

Den 8. november var siste dag med nytt innsig av spennende arter i form av enkeltindivider av tartarpiplerke, gulbrynsanger og kjernebiter. En av vintererlene med tilhold i Grotledalen fra oktober holdt til den 2. november og en sen gulerle ved Koltemyr ble sett fram til og med den 5. november. Enkeltindivider av flaggspett er notert i perioden 5.-26. november. De to kornkråkene fra oktober ble til en kornkråke fra 10. november og utover.   

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 80 individer fordelt på 17 ulike arter i løpet av tre dager i Merkeskogen i november. Beste dato var den 3. desember med 53 individer der gråtrost (21) svarttrost (12) og rødvingetrost, munk og gransanger (3) utgjorde viktigste merkearter. En brunsanger, dvergspurv, svartrødstjert og løvsanger utgjorde mest interessante merkearter i november.

 

Brunsanger (Atle Grimsby)

 

Fjorårets novemberbeholdning i Merkeskogen utgjorde 275 individer fordelt på 16 ulike arter fordelt på fem fangstdager

Nye årsarter: ingen

Sjeldenheter/Lokale rariteter: Årets fjerde og 18’de funn totalt av brunsanger, sist i oktober i år.

 

Dvergspurv (Atle Grimsby)