August 2020

Månedsrapport august

 

Generelt om perioden: dekning og vær:

Høyeste temperatur var 24,6 grader (18. august), og laveste var 10,7 grader (24. august). Samlet nedbør var 104,7 mm. Mest nedbør på ett døgn var 23,4 mm (22. august). Høyeste vindhastighet var 17,2 m/s (21. august). Totalt er det rapportert rekordlave 71 ulike arter mot like lave 74 ulike arter i august 2019.

 

Rovfugler:

Seks ulike arter i løpet av august er vel som forventet i en normalt god rovfugl måned. Den 18. august var den store dagen med tre samtidige sivhauk og en ung jaktfalk. Spurvehauk er registrert med slengere fra 20. august, tårnfalk med ett tidlig individ i Herberg fra 2. august og utover, senere flere slengere. Havørn er notert med ett individ fra den 29. august og utover. Samt slengere av lokale vandrefalker.

 

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds): 

Det ble ingen gode dager for sjøfugltrekk og heller ikke gode vaderturer ut til Spannholmane i løpet av perioden, men som i juli var det rikelig med vadere på farten. En rastende dvergsnipe den 23. august og en rastende brusfugl 21.-23. august på Pedelestemmen, samt fire rastende polarsniper utenfor Beiningen er verd å nevne.

 

havsvaleAGR700aug2020

 

Småfugl og øvrige arter:

Som i fjor var det nærmest fritt for nyankomne småfugl i løpet av perioden. Mest spenstige funn var en østsanger som holdt til i Herberg den 23. august. En kjernebiter holdt til på et matbrett på Hovland 14.-16. august. En hunnfarget tornskate var på snarlig visitt i Varen den 16. august. Gjøk og myrsanger har trolig hatt vellykket hekking på Utsira med spredte funn av ungfugler i perioden.

 

Ringmerking:

Foruten 14 ringmerkede havsvaler, fordelt på fem netter på Pedleneset, så ble det ringmerket fire dager i Merkeskogen, med totalt 59 ringmerkede individer, fordelt på 14 ulike arter. Beste dato var 6. august med 28 individer. Hvorav fuglekonge (12), brunsisik (4) og myrsanger (3) utgjorde de viktigste merkeartene. Mest spesielle merkinger utgjorde en strandsnipe og tre myrsangere. Det ble ikke ringmerket i august i fjor.

 

myrsangerAGR700aug2020

 

Nye årsarter:

Det ble to nye årsarter i løpet av måneden, i form av: jaktfalk den 18. og brushane den 21. august.

 

Sjeldenheter/Lokale rariteter:

34. funn av østsanger sist sett i juni 2020.  

 

Her fra Indre heis i merkeskogen:

merkeskogenAGR700aug2020