Februar 2020

Månedsrapport februar 2020

Generelt om perioden: dekning og vær:
En dag uten nedbør og fire dager med vind under 12 m/s sier sitt til at det har vært krevende forhold i felt for fugl og folk. Høyeste temperatur var 8,0 grader (9. og 16. februar), og laveste var -0,1 grader (27. februar). Mest nedbør på ett døgn var 20,2 mm (10. februar), eneste dag med 3 cm snø (27. februar). Høyeste vindhastighet var 26,1 m/s (22. februar). Artsbeholdningen for februar stoppet på 50 ulike arter på Utsira mot 59 februar-arter i fjor.

Rovfugler:
Alle tre forventede arter ble registrert i løpet av måneden. Spurvehauk kun notert med to funn den 2. og 8. februar Havørn er notert daglig med enkeltindivider i løpet av måneden og 3 ind den 19. februar. Samt en vandrefalk med spredte funn gjennom hele måneden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Snadderanda fra januar ble også observert på månedens første dag. To kortnebbgjess og seks grågjess ankom den 14. februar. Kortnebbgjessene ble ut til den 22. februar og grågjessene økte i antall med syv til ti individer ut måneden.

En vannrikse holdt til på søppelplassen 19.-21. februar, Tjeld har vært tilstede med enkeltindivider 2. og 10. februar og en rastende heilo i perioden 8.-23. februar.

Småfugl og øvrige arter:
Månedens fugl var utvilsomt en rødtoppfuglekonge som dukket opp rekordtidlig i Hauglandshagen den 19. februar. En skogdue dukket opp i Sørevågen den 11. februar, og forflyttet seg til Skjeldehagen hvor den fikk selskap av ny skogdue den 23. februar. Begge holdt til samme sted ut måneden. En svartrødstjert hunn holdt til i Nordvik fra 19.-23. februar. En svartkråke fra fjoråret holdt til utenfor Siratun ut måneden og en rekordtidlig sivspurv ble sett i Herberg den 2. februar.

Ringmerking:
Ingen merkeaktivitet i løpet av måneden.

Nye årsarter:
15 nye årsarter utgjøres av: tjeld og sivspurv den 2., sanglerke 8., skogdue 11., stokkand 13., samt kortnebbgås og heipiplerke den 14. februar. Videre havsule den 16., rugde 17., vannrikse, svartrødstjert, rødtoppfuglekonge og blåmeis den 19., svartmeis den 24. februar. og siland en gang i februar (GMO)

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Rødtoppfuglekonge utgjør 19' de funn for Utsira, sist i april 2019.