Januar 2020

Månedsrapport Januar

Generelt om perioden: dekning og vær:

Høyeste temperatur var 8,7 grader (21. januar), og laveste var 2,0  grader (4. januar). Mest nedbør på ett døgn var 18,1 mm (6. januar). Høyeste vindhastighet var 23,3 m/s (14. januar). Artsbeholdningen stoppet på 43 arter mot 52 arter i fjor.

Rovfugler:
Tre rovfuglarter i løpet av januar er under pari. En spurvehauk den 3. januar. Ellers så var lokale havørn og vandrefalk notert gjennom måneden med en til to individer.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Det var også skralt med gjess i viktigste gåsemåned med tre til fire grågjess fra 10. januar og ut måneden.

Tøffeste fuglen i januar var en snadderand som ble funnet i Nordvik den 22. januar og senere med tilhold i Sørevågen fra 24. januar og ut måneden.

En heilo den 4. januar, en storspove med tilhold fra 5 -25. januar og tre til fire viper fra 4-11. januar er også verd å nevne. Ellers så er det lenge siden begge hvitmåkene er representert i løpet av samme måned. En ung polarmåke rastet på Lausingen den 10. januar og to ulike grønlandsmåker (2k og 4k fugl) rastet på ulike jorder sør på øya i kraftig vind påfølgende dag.

 

Grønlandsmåke (Håkon Heggland)

Båtfolket fikk også med seg 60 fjæreplytt, to alkekonger, alke og to lomvi mellom Lausingen og Spannholmane  den 10. januar.  

Småfugl og øvrige arter
Første uken fikk vi innsig av tosifret antall av svarttrost og gråtrost, ellers lite påfyll av småfugl. En ringdue 18-23. januar og faste syv pilfinker, samt to svartkråker med tilhold i løpet av måneden.

Ringmerking:
Ingen aktivitet

Nye årsarter:
Årets første måned inneholder 43 ulike arter og samtlige registrerte arter utgjør dermed nye årsarter for Utsira.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
15. funn av snadderand, sist i april 2013

 

Snadderand (Atle Grimsby)