Juli 2020

Månedsrapport juli 2020

 

Generelt om perioden: dekning og vær:
Høyeste temperatur var 16,9 grader (24. juli), og laveste var 8,9 grader (7. juli). Samlet nedbør var 118,1 mm. Mest nedbør på ett døgn var 26,5 mm (27. juli). Høyeste vindkasr ble målt til 24,9 m/s (28. juli). Totalt ble det notert 61 ulike arter, som er nær fjoråret med 57 ulike arter. Måneden er sv.rt underrapportert og minimum 11 arter var ikke rapportert i AO.

 

Rovfugler:
Juli er ikke rovfuglmåned på Utsira. En tårnfalk den 23.juli og noen lokale vandrefalker, er hele beholdningen.

 

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds): 
Slutten av juli er normalt gode for sjøfugltrekk, men det var få dager med gode vinder for sjøfugltrekk og laber bemanning denne perioden. Tre tidlige havlirer trakk vest fra Pedleneset den 3. juli samt 10 storjo og en toppand mot SV på Pedleneset 26. juli. Håkon har hatt flere turer til Spannholmane og Lausingen i god vadertid med de fleste normale calidris-artene til stede i mindre antall. Maksimum 37 steinvendere og 8 sandløpere på holmen den 23. juli og en dvergsnipe på lausingen den 23. juli. Det var ennå godt med alkefugl til stede et stykke ut i juli. Lunde ble notert med rekordhøye 85 individer den 23. juli og 80 lomvi den 15. juli. En sørtrekkende lappspove over Tuevågen den 17. juli samt en grønnstilk i Pedledammen 26. juli er også verd å nevne.

 

Småfugl og øvrige arter:
En adult turteldue holdt til ved Kutre 6. – 7. juli, en myrsanger sang i Herberg i perioden 4. – 5. juli. Kjøttmeis-paret fikk fram unger i Herberg også i år. To rosenstær gjestet oss i perioden en voksen på snarvisitt i Grotlehagen på ettermiddagen den 5. juli og en voksen med tilhold i Klovning-Hovland området 22. – 30. juli.

 

Rosenstær (Foto: Håkon Heggland)

 

Ringmerking:
Truls og Øystein tok initiativ til årets svalemerkinger på Pedleneset på månedens to siste dager med hhv en og fem havsvaler i nettene.

 

Havsvale (Foto: Atle Grimsby)

 

Nye årsarter:
Fem nye årsarter utgjøres av rosenstær den 5. juli, sandløper 15., lappspove 17., dvergsnipe 23., og havsvale den 30. juli.

 

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
30. og 31. funn av rosenstær, sist i august 2018.

 

 

Her et bilde fra havsvalefangsten (Foto: Truls W. Andersen):

 

Havsvalefangst (Foto: Truls W Andersen)

 

Her også bilde av den andre voksne rosenstæren (Foto: Håkon Heggland):

 

Rosenstær (Foto: Håkon Heggland)