Juni 2020

Månedsrapport juni 2020

 

Generelt om perioden: dekning og vær:
Høyeste temperatur var 24,6 grader (27. juni) og laveste var 7,8 grader (8. juni). Samlet nedbør var 108,1 mm. Mest nedbør på ett døgn var 23,4 mm (30. juni). Høyeste vindhastighet var 15,2 m/s (7. juni). Det ble registrert 95 ulike arter i løpet av juni måned, mot 101 ulike arter i fjor. 43 av artene er trolig hekkefugler på Utsira.

 

Rovfugler:
Oppskriftsmessig på rovfugl-fronten i juni måned med slengere av tårnfalk fram til den 14. juni. Ellers enkeltindivider av havørn fram til 14. juni og slengere av vandrefalk.

 

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds): 
Litt overraskende med flere typer gjess i juni. Foruten hekkende grågjess ble det notert en stripegås på flere lokaliteter fra 1.-5. juni, en kanadagås og fire hvitkinngjess på Klovning 20.-22. juni. Det har vært en del rastende svartender på aust med maks 160 den 7. juni og myteflokker av ærfugl ved Spannholmane maks 100 individer den 11. juni. En siland hann holdt til i Sørevågen 3. – 6. juni. En rastende temminksnipe på Pedlestemmen den 5. juni og en overflyvende tundralo ved Starabarje den 16. juni var de heftigste vaderfunnene i juni.

 

Temmincksnipe (Foto: Håkon Heggland)

 

Det var ingen dager med spesielt gode trekkforhold for sjøfugl i juni, vi hadde en del streif av krykkje og havsule fra nærliggende kolonier. Smålom er notert med seks individer den 5. juni. En adult polarjo ble sett fra rutebåten den 30. juni. Årets sjøfugltellinger ved Spannholmane sjøfuglreservat ble utført den 11. juni. Det var fortsatt oppløftende resultater for arter som livnærer seg på tobis-fisk og større kull hos toppskarv. Årets tellinger er publisert på kommunen sine sider https://www.utsira.kommune.no/tema/natur-og-miljo/miljovern-og-gronn-profil/verneomrader-og-sarbare-omrader/spannholmane-naturreservat/telledata-fra-sjofugloppsyn-pa-spannholmane

 

Småfugl og øvrige arter:
Som vanlig er det de to første ukene i juni som er mest innbringende og i år intet unntak. Månedens heftigste funn var en amursvale med østlig opphav for trakk SØ ved Starabarje den 14. juni. Den viste flere karakterer tilhørende underartene duarica/japonica. En voksen svartrødstjert hann ble notert syngende i sør 14. juni.

 

En åkersanger ble fanget i Søre Merkeskog den 10. juni, og en trostesanger sang kort oppe ved Søre Merkeskog den 7. juni. Hele tre østsangere ble ringmerket i Merkeskogene, to individer den 11. og ett individ den 13. juni. Busksanger opptrådde med flere individer i mai og fortsatte med ett individ ringmerket i Merkeskogen 1. juni, to samtidige syngende individer i Herberg den 7. juni. Nytt syngende i Merkeskogen fra 9. juni, som ble ringmerket den 12. juni, samt en longstayer ute ved søppelplassen fra 12. – 20. juni.

 

Busksanger (Foto: Truls W Andersen)

 

En båndkorsnebb ble sett kort ved Svehojen den 12. juni. Rosenfink er notert med tre individer 1.-2. juni, ett individ 12. juni og fire individer den 13. juni.

 

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 171 individer fordelt på 30 ulike arter i løpet av åtte dager i Merkeskogen i juni. Beste dato var den 14. juni med 30 individer, der brunsisik (6), hagesanger (5) og munk/løvsanger (3) utgjorde viktigste merkearter. En åkersanger, tre østsangere, to busksangere og fem myrsangere er verd å nevne fra merkedataene. Samt en gransanger av østlig tristis opphav som ble ringmerket den 12. juni. Fjoråret gav 59 individer fordelt på 18 ulike arter i løpet av seks fangstdager.

 

Åkersanger (Foto: Atle Grimsby)

 

Nye årsarter:
Seks nye årsarter i form av temmincksnipe den 5. juni, trostesanger 7., åkersanger 10., østsanger 11., båndkorsnebb 12. og endelig amursvale den 14. juni.

 

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Syvende funn av amursvale, sist i juni 2010, eventuelt første funn med østlig opphav (underartene daurica/japonica).
Åttende funn av åkersanger, sist juni 2016
Åttende funn av trostesanger, sist i mai 2018
12’te funn av temmincksnipe, sist i september 2016
Funn 27 til 31 av busksanger sist i mai 2020