Mai 2020

Månedsrapport mai

Generelt om perioden: dekning og vær:

Høyeste temperatur var 19,5 grader (31. mai), og laveste var 1,7 grader (12. mai). Samlet nedbør var 56,4 mm. Mest nedbør på ett døgn var 14,2 mm (23. mai). Høyeste vindhastighet var 22 m/s (22. mai). Artsbeholdningen for mai stoppet på respektable 148 ulike arter, som er betydelig over fjorårets 115 arter.

Rovfugler:
Ni ulike arter er bra selv for mai. En hunnfarget steppehauk kom inn over Varen og gikk aust den 3. mai og en ung sivhauk hann ble sett på flere steder den 21. mai. Fiskeørn er notert med hele to funn av overflygende enkeltindivider den 25. og 30. mai. Ellers er spurvehauk notert med enkeltindivider i perioden 21.-23. mai, dvergfalk med enkeltindivider 1. og 22.-23. mai, samt tårnfalk som vanligste art med en til tre individer fra 20. mai og ut måneden. Foruten lokale havørner og vandrefalker.

 

Steppehauk (Foto: Torborg Berge)


Sjøfugl og vadefugler (shorebirds): 
Rastende kortnebbgås er ikke så vanlig i mai, men i år representert med seks individer 24., to 25., og fem individer 29. mai. Hvitkinngås og Ringgås trakk også forbi i store flokker, førstnevnte i perioden 3.-15. mai med maks 850 individer den 7. mai og sistnevnte med minimum 1000 individer den 21., og 800 individer den 22. mai. Måneden inneholdt også en del uvanlige ender, slik som: Snadderand tre trekkende N den 8. mai, toppand med fire rastende 8. mai og en hann i begge vågene 24. mai, bergand to par på trekk den 8. mai, sjøorre ett par på trekk 3. mai og laksand med seks trekkende den 17. mai.

 

Smålom er også representert med nærmest daglig på trekk gjennom hele mai, maksimum 850 på trekk den 8. mai, og storlom med en voksen på trekk 8. mai. Islom og gulnebblom kun i mindre antall; islom med ett individ 6. mai og to individer 19. mai, samt gulnebblom med tre den 3., en 6., fire 8. og en den 22. mai. En fin horndykker i sommerdrakt hadde tilhold i Nordvikvågen 16.-17. mai. Havlire er representert med enkeltindivider på trekk den 3., 23. og 24. mai, samt to trekkende den 15. mai. Polarjo har også vært på trekk med en til fem individer i perioden 8. – 22. mai, samt fjelljo med seks 17., og syv den 18. mai. Hele 600 heilo trakk forbi på sjøen den 8. mai.
Dammen på Pedlestemmen har også gitt oss flere kvalitetsfunn av vadere nå i mai. To tundralo den 30. mai, og hele tre funn av dverglo; en 1. mai og en med tilhold 22.-23. mai, samt ett overflyvende individ den 31. mai. En grønnstilk holdt til 20.-21. mai og to nye overflyvende den 21. mai. Største overraskelse innen artsgruppen var en svømmesnipe som ble sett fra rutebåten, duppende i havet mellom Urter og Utsira den 30. mai.

 

Svømmesnipe (Foto: Håkon Heggland)

Småfugl og øvrige arter:
En turteldue hadde tilhold ved Kutre 9.-15. mai. En jordugle var på flere lokaliteter 29.-30. mai og en nattravn rastet i Sjoarskogen 23.-24. mai. Maskeerla var på plass frem til 4. mai. Se forøvrig egen artikkel om den på forsiden. Svartrødstjert var periodevis tallrik og sikkert underrapportert med hann og hunn 1.-2. mai, hunnfarget 21.-22. mai, ny hann 22. mai og tre til fire ulike svartrødstjerter i løpet av månedens to siste dager. Svartstrupe er anonyme i hekketid og kun registrert med en hunn i Grotlehagen 18. mai. Månedens største bombe var en tartarsanger som tok flere turer innom Heggland sin hage på Tuo, fuglen ble funnet av Brage Heggland og Penk-brødrene.

 

Tartarsanger (Foto: Bjørn Penk)

En busksanger ble ringmerket i Merkeskogen 22. mai og holdt til i området til 26. mai, ett nytt individ uten ring holdt til på Starabarje 26.-27. mai. Myrsanger sang på flere steder i perioden 22.-30. mai, flere dager med to til tre individer. Månedens lokale bombe var en gråspurv hann som testet Sørevågen den 3. mai. En pirol ble ringmerket 21. mai, en hortulan hadde tilhold nær Kutre 1.-2. mai og en vierspurv hunn ved Austre plantning den 9. mai.

 

Hortulan (Foto: Bjørn Mo)

Ringmerking:
Kun åtte dager med ringmerking i Merkeskogen, og 256 ringmerkede individer, fordelt på 31 ulike arter. Beste dato var 1. mai med 60 individer. Hvorav løvsanger (31), munk (9) og gransanger (7) utgjorde de viktigste merkeartene. Mest spesielle merkinger utgjorde en pirol, en busksanger, en myrsanger og en blåstrupe. Fjoråret gav oss 430 individer fordelt på 28 ulike arter i løpet av 7 dager med fangster.

 

Pirol (Foto: Espen Helgesen)

Nye årsarter:
Hele 48 nye årsarter i mai utgjøres av: dverglo, hortulan, gulerle, gråfluesnapper, sivsanger og hagesanger den 1. mai, rørsanger 2. mai, havlire, storjo, sjøorre og gråspurv 3. mai. Islom 6., makrellterne 7., rødnebbterne, polarjo og bergand 8., vierspurv, lappspurv, turteldue og tyrkerdue den 9. mai. Videre bydue 13., polarsnipe 15., myrhauk og horndykker 16., fjelljo, steinvender og laksand den 17. mai. Så grønnstilk, tårnfalk og tårnseiler 20., pirol, sivhauk og ringgås 21., tornskate, myrsanger, busksanger og gulsanger 22., nattravn 23., vaktel 24., fiskeørn 25., tartarsanger 29. mai og endelig rosenfink, svømmesnipe og tundralo den 30. mai.

 

Dverglo (Foto: Håkon Heggland)

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Fjerde funn av svømmesnipe, sist i juni 2005.
Fjerde funn av tartarsanger, sist i oktober 2018.
Femte til syvende funn av dverglo, sist i mai 2019.
Åttende funn av nattravn, sist i september 2019.
Tolvte og trettende funn av fjelljo, sist i mai 2015.
Trettende funn av steppehauk, sist i april 2020.
25. og 26. funn av busksanger, sist i oktober 2019.

 

Her et dokumentasjonsbilde av fjelljo på trekk tatt av Håkon Heggland:

Fjelljo (Foto: Håkon Heggland)

Vierspurv er snart for nasjonal sjeldenhet å regne; her foto av Håkon Heggland:

Vierspurv (foto: Håkon Heggland)

To busksangere ble sett i mai hvorav den ene ble ringmerket; her avbildet av Espen Helgesen:

Busksanger (Foto: Espen Helgesen)