Mars 2020

Månedsrapport mars 2020

Generelt om perioden: dekning og vær:
Temperatur varierte mellom 7,5 grader (31. mars), og laveste 1,0 grader (29. mars). Mest nedbør på ett døgn var 26,3 mm (8. mars). Høyeste vindhastighet var 28,7 m/s (28. mars). Artsbeholdningen i mars stoppet på minimum 58 arter mot fjorårets 65 arter. Under Geir Mobakken sitt fuglemaraton den 27. mars ble det registrert 51 ulike arter i løpet av en dag. Maraton’et resulterte også i at Mobakken gikk inn sitt edelkryss nr 300. Nasjonale korona-tiltak fra 12 mars har medført til mindre dekning i felt.

Rovfugler:
Sparsommelig utvalg og innhold; foruten lokale vandrefalk og nærmest daglige en til fire havørner.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Bortsett fra overvintrende sjøfugl, så var det lite fart i artsgruppen før ultimo mars. En ny snadderand dukket opp i pytt på Pedlestemmen den 26. mars, og ble sett påfølgende dag sammen med en brunnakke og krikkand. En kvinand hunn holdt til i Måkskittmyr 27.-30. mars. Det har vært stadige påfyll med grågås gjennom hele måneden og total mer enn 50 individer. Fiskemåkene ankom jorder og hekkeplass med 25 individer fra den 25. mars, sildemåke mer spredt og i beskjedne antall fra den 26. mars.

Småfugl og øvrige arter:
Månedens startet med et skikkelig svartstrupe-bonanza. Tre svartstruper i Nordvik og fire samlet ved Austre plantning den 2. mars, og senere nærmest daglig med en til to individer ut måneden. Beste notering ble den 16. mars med åtte individer. En svartrødstjert gjestet øya den 18. mars. En trelerke ble registrert på søppelplassen. Det har også vært brukbare tall på Columba-duer. Skogdue-paret i Sjeldehagen fra februar ble til 1. mars og nye enkeltindivider på Klovning 15. mars, og Koltemyr den 30. mars. Ringdue opptrådte også i store antall fra 11.-28. mars, med maks 57 individer den 15. mars.
15 kaier ankom Austrheim den 27. mars og åtte ble ut måneden, og fire kornkråker som ankom 26. mars ble til to fra 28. mars og ut måneden.
Årets andre rødtoppfuglekonge dukket opp på søppelplassen den 27. mars og funnet igjen på samme sted den 31. mars.

 

Rødtoppfuglekonge (Isak Grimsby)

Ringmerking:
Ingen aktivitet i Merkeskogen i løpet av mars.

Nye årsarter:
Det ble minimum 14 nye årsarter i løpet av mars. Dårlige føringer i artsobservasjoner.no, gjør at listen ikke er utfyllende for ankomstdato for enkelte arter: Svartstrupe den 2. mars, linerle 10., gransanger 17.,  duetrost 23. mars, før det braker løs med kornkråke, hettemåke, sildemåke og rødstilk den 26., krikkand, brunnakke, kvinand, kaie og munk den 27. mars . Samt vintererle den 28. mars.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:  
15’de funn av snadderand, sist i januar 2020
20'de funn av rødtoppfuglekonge, sist i februar 2020

Svartstrupe-bonanza, her 3 ind sammen (Foto: Atle Grimsby)

Svartstruper (Atle Grimsby)