Fugler og fuglafolk på Utsira

Ingen norsk fuglelokalitet er grundigere beskrevet - og ingen fortjener det bedre!

Utsira: En liten og forblåst øy ute i havgapet, men like fullt et idyllisk stykke Utkant-Norge med en magisk tiltrekningskraft på trekkfugler.

altArtssammensetningen på Utsira er unik blant norske trekkfugllokaliteter. Turteldue, tartarpiplerke, gulbrynsanger, dvergfluesnapper, hortulan og dvergspurv – arter som på de fleste andre lokaliteter vil nevnes blant årets høydepunkter – er å regne som faste trekkgjester på den vesle rogalandsøya. Ingen andre steder i landet har du større sjanser for å finne søreuropeiske og asiatiske arter som dverglerke, sibirpiplerke, sitronerle, sørnattergal, sibirsk svartstrupe, starrsanger, rødstrupesanger, fuglekongesanger, pirol, rosenstær og sibirspurv. Og med ni funn av amerikanske spurvefugler, er det ingen plass i Skandinavia du heller bør reise til hvis det er megarariteter du drømmer om å finne. Havfugltrekket kan være spektakulært og har inkludert svartbrynalbatross, flere storlirer og en rekke sabinemåker. Hele 313 spontant forekommende arter er påtruffet på Utsira, og tjue av dem representerer førstegangsfunn for Norge.

Denne boka gir for første gang en grundig presentasjon av alle fuglearter påtruffet på øya. Et spennende stykke norsk ornitologisk historie, fra 1930-tallet fram til og med 2003, setter de ornitologiske begivenhetene i et menneskelig perspektiv.

Her er litt av innholdet:

  • Litt om Sira og om sirabuen (gjengitt her på nettsiden)
  • Utsiras ornitologiske historie
  • Felttaktikk – hvordan finne fuglene selv (gjengitt her på nettsiden)
  • Fuglene og årstidene – hva kommer når? (gjengitt her på nettsiden)
  • Fugleartene (gjennomgang av alle arter sett på Utsira)
  • Tabellarisk oversikt over Utsiras fuglearter (313 arter pr. 2003)
  • Diverse småartikler

Fugler og fuglafolk på Utsira er skrevet av Bjørn Olav Tveit, Geir Mobakken og Ove Bryne.