Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

altSammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2009. Se tidligere oppdateringer for de fem foregående årene.

Sangsvane Cygnus cygnus
Nye funn (inkl. første juli- og augustfunn): 4 ind. 7.1, 1 ad. 29.5–4.9, 2 ad. 18.–21.11, 2 ad. og 1 ungfugl 23.11.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Nytt vinterfunn: 5 ind. 11.12.

Tundragås Anser albifrons
Nye funn: 1 ad. (albifrons) 25.1–1.2, 3 ad. 31.1, 15 ind. 6.10.

Hvitkinngås Branta leucopsis
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 1.2, ca. 45 ind. 22.5.

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn: 1 hann og 1 hunn 19.4–30.5, 1 ind. 2.10.

Knekkand Anas querquedula
Sjuende funn: 1 hann og 1 hunn i Måkskitmyre 22.5.

Bergand Aythya marila
Nytt vinterfunn: 1 ad. hunn 31.1–10.2.

Svartand Melanitta nigra
Ny sommermaksimum: 60 ind. 17.6.

Laksand Mergus merganser
Nye vårfunn: 4 ind. 14.5, 1 hann 20.5.

Vaktel Coturnix coturnix
Sekstende funn: minimum 1 ind. flere steder på øya i perioden 20.5–23.6.

Storlom Gavia arctica
Nytt vårfunn: 1 ind. 23.5.

Islom Gavia immer
Nytt vinterfunn: 1 ind. 27.1.

Gulnebblom Gavia adamsii
Tjueniende og trettiende funn: 1 ind. hhv. 14.5 og 20.10.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn: 2 ind. 3.1–14.4 (fra 2008); trolig en av de samme returnerte 17.10 og holdt seg til 31.12 (og 2010).

Havsvale Hydrobates pelagicus
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 1 ind. fanget i 2009.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Ellevte funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 26.9.

Ub. havsvale/stormsvale
Ellevte funn: 1 ind. 4.10.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Andre funn av kontinental storskarv: 1 ungfugl (sinensis) i Nore havn 19.7.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nytt funn: 1 hunnfarget 25.4.

Myrhauk Circus cyaneus
Nytt vinterfunn: 1 ungfugl 2. og 5.12.

Musvåk Buteo buteo
Seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 ind. 6.11.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nytt funn (tidligste høstfunn): 1 ind. 24.–25.8.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn: 1 ad. 16.5, 1 ind. 31.5, 1 ungfugl 24.8.

Jaktfalk Falco rusticolus
Nytt vinterfunn og seineste høstfunn: 1 ind. 20.2, 1 ung hann 10.11–6.12.

Vandrefalk Falco peregrinus
Nytt sommerfunn og tangering av tidligste høstfunn: 1 ad. hunn 10.6, 1 ind. 8.8.

Vannrikse Rallus aquaticus
Nytt vinterfunn, nytt funn fra sommer / tidlig høst, tidligste høstfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 5.1, 5. og 14.2, 1 ind. hhv. 10.8 og 3.9, 4 ind. 9.10.

Åkerrikse Crex crex
Nytt funn: 1 ind. sy. 28.6.

Polarsnipe Calidris canutus
Seineste høstfunn: 6 ind. 7.10.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn: 1 ind. 1.9.

Grønnstilk Tringa glareola
Tidligste høstfunn: 1 ind. 13.7.

Steinvender Arenaria interpres
Tidligste høstfunn: 4 ind. 16.7.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn (inkl. første funn av mørk form og tangering av tidligste vårfunn samt tangering av høstmaksimum): 1 ad. mørk form 10.5, 4 ind. (1+2+1) ad. lys form 25.9.

altTyvjo Stercorarius parasiticus
Tidligste funn: 1 ind. 5.4.

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Sjette funn: 1 ad. trekkende V over Nordvik 19.5.

Sabinemåke Xema sabini
Nye funn: 1 ungfugl hhv. 3. og 7.10.

Sildemåke Larus fuscus
Funn av lys sildemåke: 1 ind. (graellsii/heuglini) 19.5.

Lomvi Uria aalge
Høyt antall hekkefugler: 23 reir med egg/unger på Spannholmane 9.6.

Alke Alca torda
Lavt antall hekkefugler: 6 reir med egg/unger på Spannholmane 9.6.

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Seineste funn: 1 ind. 18.–19.11.

Turteldue Streptopelia turtur
Tidligste funn (første aprilfunn): 1 ind. 29.–30.4.

Hornugle Asio otus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 18.11–24.12 (til 2010).

Bieter Merops apiaster
Ellevte funn: 1 ind. ved Losjen 23.6.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nye funn (inkl. seineste vårfunn): 1 ind. hhv. 24.–25.5, 7.–9.6 og 25.-27.6.

altTrelerke Lullula arborea
Nye funn: minimum 1 ind. 10., 18. og 21.10.

Sanglerke Alauda arvensis
Sommerfunn: 1 ind. 25.7.

Fjellerke Eremophila alpestris
Tidligste vårfunn: 1 ind. 14.4.

Amursvale Cecropis daurica
Femte funn: 1 ind. over Måkskitmyre samt i Siradalen og på Austrheim 21.5.

Tartarpiplerke Anthus richardi
Seineste høstfunn: 1 ind. 18.11.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: minimum 1 ind. 12.–13.10, 1 ind. 15.10, 1 ind. 15.–17.10.

altTrepiplerke Anthus trivialis
Tidligste vårfunn: 1 ind. 10.–13.4.

Tundrapiplerke Anthus gustavi
Fjerde og femte funn: 1 ind. på Søppelplassen 5.–6.10,
1 ind. ved Veito sør–Beite 9.–11.10.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nye funn (inkl. seineste høstfunn): 1 ad. 1.–14.10, 1 ind. 9.–10.10, 1 ungfugl 17.–22.10.

Vintererle Motacilla cinerea
Tangering av høstmaksimum: 10 ind. 7.10.

Linerle Motacilla alba
Tidligste funn av nominatunderarten: 1 ind. (alba) 10.3.

Jernspurv Prunella modularis
Nytt vinterfunn: 1 ind. 19.12.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Sjuende og åttende funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 15.10, 1 hunnfarget vest av Søre merkeskog 18.10, seinere fanget i samme skog (ungfugl), sett samme sted 19.10.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nye sommerfunn: 1 hann 9.7, 1 ind. 16.7.

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Tangering av tidligste vårfunn og seineste høstfunn: 1 hann 11.4, 1 hunnfarget 6. og 8.11.

Buskskvett Saxicola rubetra
Seineste høstfunn (med unntak av en høst-/vinterforekomst 5.11–1.12.1995): 1 ind. 5.–6.11.

Svartstrupe Saxicola torquatus
Tjuetredje funn av sibirsk svartstrupe: 1 hunnfarget (maurus/stejnegeri) 20.–26.10.

Svarttrost Turdus merula
Tangering av høstmaksimum: 1000 ind. 15. og 18.10.

Starrsanger Locustella certhiola
Sjuende funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 30.9, gjenfunnet øst av Nore merkeskog 3.10.

Stripesanger Locustella lanceolata
Fjerde og femte funn: 1 ind. sør av Pedlestemmen 2.–3.10, 1 ind. ved Austre plantning 5.10, begge innfanget (ungfugler).

Gresshoppesanger Locustella naevia
Tangering av tidligste vårfunn og nytt sommerfunn (første julifunn): 1 ind. 18.4, 1 ind. sy. 31.5–21.7.

altBleksanger Hippolais pallida
Første funn: 1 ad. funnet i nettene i Søre merkeskog 21.8.

Gulsanger Hippolais icterina
Seineste høstfunn: 1 ind. 22.10.

Munk Sylvia atricapilla
Nytt vinterfunn (første februarfunn): 1 hann 25.1–11.3.

Hagesanger Sylvia borin
Seineste vårfunn: 1 ind. 25.6.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nye funn (inkl. nytt høstfunn (første oktoberfunn)): 1 hann funnet død 20.5, 1 hann 20. og 23.–25.5, 1 hann 31.5, 1 ung hunn 10.10.

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Tjuende funn: 1 ind. 25.–26.8.

Gransanger Phylloscopus collybita
Nye vårfunn og (første registrerte) høstmaksimum av fugler med østlig opprinnelse: 1 ind. hhv. 11. og 26.4, 12 ind. 18.10.

Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Nytt sommerfunn: 1 hunn 3.7.

Blåmeis Cyanistes caeruleus
Ny vintermaksimum: 20 ind. 13.2.

Spettmeis Sitta europaea
Tolvte funn: minimum 1 ind. 1., 3.–4. og 24.10.

Trekryper Certhia familiaris
Tidligste høstfunn: 1 ind. 7.8.

Varsler Lanius excubitor
Seineste høstfunn (første desemberfunn): 1 ind. 1. og 3.12.

Rødhodevarsler Lanius senator
Sjuende funn: 1 ungfugl på Austrheim 13.–14.9.

Svartkråke Corvus corone
Fraværende: ingen høstfunn.

Stær Sturnus vulgaris
Ny vintermaksimum: 350 ind. 28.2.

Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 hunn i Herberg 22.10.

Stillits Carduelis carduelis
Nye vårfunn (inkl. det tidligste): 1 ind. hhv. 7.–8.4 og 11.5.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nytt funn: 1 ind. 6. og 9.10.

altBåndkorsnebb Loxia leucoptera
Nytt funn: 1 ind. 9. og 13.10.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Tidligste høstfunn: 1 ind. 4.9.

Lappspurv Calcarius lapponicus
Seineste høstfunn: 1 ind. 10.11.

Hortulan Emberiza hortulana
Tidligste høstfunn: 1 ind. 26.8.

Vierspurv Emberiza rustica
Nye funn: 2 ind. 6.10, 1 ind. 12.10.

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Fjerde funn: 1 hann i Herberg 10.–21.6.