Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

altSammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2010. Se tidligere oppdateringer for de seks foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Syttende og attende funn: 1 ungfugl 29.12, 2 ungfugler 30.12.

Sædgås Anser fabalis
Fjortende funn: 1 ind. (fabalis) 1.–4.2.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Seineste vårfunn (første junifunn): 1 ind. 4.–5.6.

Krikkand Anas crecca
Nytt vinterfunn: opptil 2 ind. 2.1–13.2.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 1 hunnfarget 4.10.

Sjøorre Melanitta fusca
Nytt vårfunn: 2 ind. 20.5.

Laksand Mergus merganser
Nytt vårfunn: 5 ind. 19.5.

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn samt tangering av høstmaksimum: 1 ind. hhv. 13.2 og 5.6, 4 ind. 23.10.

Gulnebblom Gavia adamsii
Trettiførste til trettifjerde funn: 1 ind. hhv. 15.,17. og 20.5 og 15.10.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn og nye funn: 1 ind. 1.1–9.4 (fra 2009), 1 ad. 8.10 og 1 ind. 16.10.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Attende funn av dagtrekkende fugler: 2 ind. 19.8. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 43 ind. fanget i 2010.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 3 ind. i 2010.

altSilkehegre Egretta garzetta
Andre funn: 1 ind. i Nore havn og Måkskitmyre 11.–30.5.

Glente Milvus milvus
Første funn: 1 ind. over Kutre og merkeskogene 25.4.

Havørn Haliaeetus albicilla
Seineste vårfunn (første junifunn): 1 ind. 10.6.

Steppehauk Circus macrourus
Andre funn: 1 ungfugl over Nore merkeskog og Varen 4.9.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nytt funn: 1 ind. 8.9.

Tårnfalk Falco tinnunculus
Tidligste funn og ny høstmaksimum: 1 ind. 2. og 5.2, 52 ind. 4.9.

Dvergfalk Falco columbarius
Nytt vinterfunn: 1 hann 10.2.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nytt funn: 1 ind. 28.9.

Vandrefalk Falco peregrinus
Nytt sommerfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. 16.–23.6,
1 ad. 7.8.

Åkerrikse Crex crex
Nye funn: 1 ind. 27.5–18.6, 1 ind. 20.8.

Trane Grus grus
Syttende og attende funn: 1 ind. hhv. 10.4 og 8.5.

Sandlo Charadrius hiaticula
Tidligste høstfunn: 1 ind. 4.7.

Sandløper Calidris alba
Tidligste funn: 9 ind. 25.7.

Fjæreplytt Calidris maritima
Ny vinter- og høstmaksimum: ca. 200 ind. 14.2, 75 ind. 25.7.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn: 1 ind. 6.–12.10.

Rugde Scolopax rusticola
Ny vintermaksimum og tangering av høstmaksimum: 21 ind. 1.1, 8 ind. 30.10.

Svarthalespove Limosa limosa
Nittende funn: 1 ind. (islandica) 19.4.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Tangering av tidligste funn og seineste funn: 1 ind. 25.4, 1 ind. 10.10.

Sotsnipe Tringa erythropus
Tidligste høstfunn: 1 ind. 16.7.

Steinvender Arenaria interpres
Nye vårfunn: 2 ind. 14. og 1 ind. 15.5.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn: 1+1 ind. 17.5, 1 ind. 19.5, 1+1 ind. 24.5 (alle ad. lys form), 1 ad. 15.9.

Tyvjo Stercorarius parasiticus
Ny vårmaksimum: 14 ind. 17.5.

Sabinemåke Xema sabini
Nytt funn: 1 ungfugl 12.10.

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Nye funn: opptil 3 ad. 3.–6.10.

Sildemåke Larus fuscus
Femtende funn av vestlig sildemåke: 1 ad. (graellsii) 16.4.

Splitterne Sterna sandvicensis
Nytt funn: 1 ind. 4.–7.10.

Alke Alca torda
Ny høstmaksimum: 460 ind. 14.10.

Hornugle Asio otus
Samme vinterfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. 12.1–3.2 (fra 2009), 1 ind. 20.9.

Jordugle Asio flammeus
Seineste høstfunn: 1 ind. 20.11.

altBieter Merops apiaster
Tolvte funn: 1 ind. i Kutre og merkeskogene 6.6.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nye funn (inkl. første aprilfunn): 1 ind. hhv. 29.4–5.5, 30.5, 5.–7.6, 14.6 og 7.–12.10.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: 3 ind. 1.11 (1 ind. til 1.12).

Amursvale Cecropis daurica
Sjette funn: 1 ind. på Myre 1.6.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 9.–11.10 og 11. og 13.10.

Skjærpiplerke Anthus petrosus
Ny høstmaksimum: 45 ind. 10.10.

Sitronerle Motacilla citreola
Tjueførste funn: 1 ungfugl 30.8.

Sidensvans Bombycilla garrulus
Nye vinterfunn: 1 ind. hhv. 2.1 og 30.12.

Jernspurv Prunella modularis
Nytt vinterfunn: 1 ind. 18.–28.12.

Blåstrupe Luscinia svecica
Tidligste høstfunn: 1 ind. 11.8.

altBlåstjert Tarsiger cyanurus
Niende til trettende funn: 1 hunnfarget i Herberg 27.9, 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 8.–10.10, 1 hunnfarget i Søre merkeskog 8.10, seinere fanget samme sted (ungfugl), 1 hunnfarget i Varen 8.10, 1 hunnfarget i Siratunskogen 8.10, mulig en av disse ved Jupevikshoien 9.10.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nytt sommerfunn: 1 hunnfarget 10.–29.6 og 21.7.

Svartstrupe Saxicola torquatus
Sommerfunn: 1 hann 7.7 (første sommerfunn utenom hekkefunn), 1 ind. 29.8.

Duetrost Turdus viscivorus
Ny høstmaksimum: 15 ind. 9.10.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Nye sommerfunn (inkl. trolig hekking) og tangering av seineste høstfunn: 2 ind. til stede gjennom sommeren (1 ind. sy. til 16.8, 1 ind. med rugeflekk fanget 4.8), 1 ind. 10.10.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Sjuende funn: 1 ind. i Løvlandhagen (innfanget i Veito N: ungfugl) 11.10.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nytt høstfunn: 1 ungfugl 29.8 og 4.9.

altRamasanger Hippolais rama
Første funn: 1 ind. i Skjeldehagen 2.–6.9.

Munk Sylvia atricapilla
Tidligste høstfunn og ny vårmaksimum: 130 ind. 7.5, 1 ind. 4.8.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nye funn: 1 ind. 29.10, 1+1 ind. 31.10–1.11.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Ellevte funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 4.10, sett samme sted 6.10.

Gransanger Phylloscopus collybita
Ny høstmaksimum: 200 ind. 9.10.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Tangering av tidligste funn: 1 ind. 7.4.

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Tangering av seineste vårfunn: 1 ind. 27.6.

altHalsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
Første funn: 1 hunn funnet i nettene i Søre merkeskog 2.6, sett i Herberg til 27.6.

Svartmeis Periparus ater
Nye vinterfunn: 1 ind. 18.11–1.12, 2 ind. 15.12.

Kjøttmeis Parus major
Ny høstmaksimum: 300 ind. 8.10.

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 11.4, 20 ind. 9.10.

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 1 hunnfarget sy. 1.6.

Tornskate Lanius collurio
Sommerfunn: 1 hunn 9.–10.7.

Kaie Corvus monedula
Fraværende: ingen høstfunn.

Rosenstær Pastor roseus
Tjuesjette funn: 1 ungfugl 11.–17.10.

Pilfink Passer montanus
Tidligste vårfunn: 2 ind. 25.3.

Stillits Carduelis carduelis
Nytt vårfunn: 1 ind. 27.5.

Tornirisk Carduelis cannabina
Tangering av seineste høstfunn: 1 ind. 8.11.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nye funn (inkl. femte funn av grønlandsk polarsisik): 2 ungfugler (hornemanni) 11.10, 1 ind. 23.10, 1 ind. 1.11.

Konglebit Pinicola enucleator
Andre funn: minimum 33 ind. i Herberg, Varen og Nore merkeskog 6.11, 10 ind. 7.11.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Nytt sommerfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 30.8, 10 ind. 9.10.

Lappspurv Calcarius lapponicus
Tidligste og seineste høstfunn samt ny høstmaksimum: 1 ind. 28.8, 55 ind. 11.10, 3 ind. 19.11.

altKastanjespurv Emberiza rutila
Andre funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 5.10.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Tangering av høstmaksimum: 70 ind. 7.–8.10.

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Femte funn: 1 hann ved Austre plantning 23.6, ved Skjeldehagen 24.–26.6.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Kanadagås Branta canadensis (C)
Nittende funn: 11 ind. 20.12.