Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Sibirjernspurv (ny art for landet). Foto: Eivind SandeSammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2011. Se tidligere oppdateringer for de sju foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Syttende og attende funn: 2 ungfugler 1.1 (fra 2010), 1 funnet død 12.1.

Sædgås Anser fabalis
Femtende til syttende funn: 1 ind. (fabalis) 6.–7.11, 6 ind. 9.11, opptil 26 ind. (rossicus) 12.11–2.12.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Nytt vinterfunn og tidligste høstfunn: 3 ind. 22.2–16.3, 7 ind. 10.9.

Tundragås Anser albifrons
Nytt funn: opptil 38 ind. (albifrons) 10.11–13.12.

Hvitkinngås Branta leucopsis
Tidligste høstfunn: ukjent antall 9.9.

Ringgås Branta bernicla
Nytt vinterfunn og tidligste høstfunn: 23 ind. (hrota) 7.9, 7 ind. (bernicla) 2.–31.12.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 1 hann 12.–13.11.

Skjeand Anas clypeata
Attende funn: 1 hunnfarget 19.11.

Taffeland Aythya ferina
Niende og tiende funn: 1 hann og 1 hunn trekkende S forbi Jupevikshoien 10.11, 1 hunnfarget funnet død i Hølen 14.11.

Bergand Aythya marila
Nytt funn: opptil 6 ind. 12.11–8.12.

Kvinand Bucephala clangula
Ny høstmaksimum: 28 ind. 9.11.

Vaktel Coturnix coturnix
Syttende funn: 1 ind. flere steder på øya i perioden 11.–25.6.

Smålom Gavia stellata
Nytt vinterfunn: 1 ind. 27.1.

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. hhv. 4.3, 5.5 og 14.6.

Gulnebblom Gavia adamsii
Trettifemte funn: 2 ind. 25.10.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Nittende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 22.9. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 57 ind. fanget i 2011.

Havsule Morus bassanus
Ny høstmaksimum: 1150 ind. 4.10.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn og nytt funn: 1 ind. 10.11, 3 ind. 11.11 (2 ind. til 31.12).

Vepsevåk Pernis apivorus
Attende til tjuende funn: 1 ind. 10.5, minimum 1 ind. hhv. 8.–12.6 og 26.–29.8.

Glente Milvus milvus
Andre funn: 1 ind. over Hovland og andre steder 22.–24.5.

Havørn Haliaeetus albicilla
Tidligste høstfunn: 1 ind. 17.9.

Utsiras tredje funn av steppehauk. Foto: Øystein B. NilsenSivhauk Circus aeruginosus
Nytt funn: minimum 1 hunnfarget 7.–10.5.

Myrhauk Circus cyaneus
Nytt vinterfunn, tidligste høstfunn og ny høstmaksimum: 1 hunnfarget 5.2, 1 ind. 12.8, 8 ind. 13.10.

Steppehauk Circus macrourus
Tredje funn: 1 ungfugl over Nore havn og andre steder 24.–29.8.

Enghauk Circus pygargus
Tredje funn: 1 ad. hann over merkeskogene og andre steder 7.5.

Hønsehauk Accipiter gentilis
Tidligste høstfunn: 1 ind. 4.8.

Musvåk Buteo buteo
Nytt vårfunn: 1 ind. 21.3.

Fjellvåk Buteo lagopus
Seineste høstfunn og ny høstmaksimum: 8 ind. 13.10, 1 ind. 11.11.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nytt funn: 1 ind. 25.8.

Dvergfalk Falco columbarius
Tidligste vårfunn: 1 ind. 20.2.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn (inkl. tangering av seineste vårfunn): 1 ind. hhv. 7. og 20.5, 12. og 28.6.

Jaktfalk Falco rusticolus
Fraværende: ingen funn.

Vandrefalk Falco peregrinus
Tidligste høstfunn: 1 ind. 3.8.

Vannrikse Rallus aquaticus
Nye vår- og vinterfunn samt nytt funn fra sommer / tidlig høst: 1 ind. hhv. 2.1, 17. og 20.3 og 20.8.

Åkerrikse Crex crex
Nytt funn: 1 ind. 24.5.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nytt funn: 1 ind. 11.4.

Sothøne Fulica atra
Femtende funn: 1 ind. 4.–14.3.

Traner. Foto: Trond Ove StakkelandTrane Grus grus
Nittende til tjueførste funn: 1 ind. hhv. 27.3 og 1.5, 4 ind. 7.5.

Sandlo Charadrius hiaticula
Seineste vårfunn: 1 ind. 12.6.

Polarsnipe Calidris canutus
Tidligste høstfunn: 2 ind. 17.7.

Sandløper Calidris alba
Tangering av seineste funn: 1 ind. 24.10.

Temmincksnipe Calidris temminckii
Niende funn: 1 ungfugl på Spannholmane 23.8, trolig samme i Vestramarkje og på Pedlestemmen 27.–29.8.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Tangering av seineste høstfunn: 1 ind. 2.12.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nye funn (inkl. nytt vårfunn): 1 ind. hhv. 10.5, 23.9 og 4.10.

Lappspove Limosa lapponica
Tidligste høstfunn: 1 ind. 15.6.

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Tidligste vårfunn: 1 ind. 16.4.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Tidligste funn: 1 ind. 10.4.

Grønnstilk Tringa glareola
Seineste vårfunn: 1 ind. 9.6.

Steinvender Arenaria interpres
Nytt vårfunn: 1 ind. 29.3.

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
Fjerde funn: 1 ungfugl i Skjevika nord 24.–25.10.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn: 2 ind. 17.5, 1 ungfugl 14.10.

Tyvjo Stercorarius parasiticus
Ny vårmaksimum: 22 ind. 17.5.

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Nye funn: 1 ungfugl 25.10, 1 ind. hhv. 28.10 og 13.11.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nytt funn: 1 ind. 22.5.

Lunde Fratercula arctica
Tidligste vårfunn: 1 ind. 18.3.

Skogdue Columba oenas
Seineste høstfunn: 1 ind. 15.11.

Hornugle Asio otus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 16.12.

Bieter. Foto: Atle GrimsbyPerleugle Aegolius funereus
Nye funn: 5 ind. fanget i merkeskogene 2.–14.10.

Nattravn Caprimulgus europaeus
Femte funn: 1 hunnfarget funnet i nettene i Nore merkeskog 12.8, gjenfanget 16.8.

Bieter Merops apiaster
Trettende funn: minimum 1 ind. på Staraberje og andre steder 28.5–16.6.

Hærfugl Upupa epops
Trettende og fjortende funn: 1 ind. hhv. 14.–19.5 og 6.11.

Vendehals Jynx torquilla
Ny høstmaksimum: 4 ind. 24.8.

Flaggspett Dendrocopos major
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 28.2 og 6.3, 1 hunn 26. og 28.3, 1 hann 9.–10.4, 1 ind. 24.12.

Pirol Oriolus oriolus
Nye funn (inkl. det tidligste): 1 ind. 7.5, 2 ind. 24.5, 1 ind. 26.–27.5, 1 ind. 2.–18.6, 2 ind. 19.6.

Tornskate Lanius collurio
Nytt hekkefunn: 1 par hekket i Varen (2 ad. med 1 unge 1.8).

Varsler Lanius excubitor
Ny høstmaksimum: 4 ind. 10.10.

Rødtoppfuglekonge. Foto: Eivind SandeKornkråke Corvus frugilegus
Nytt sommerfunn: 2 ind. til stede gjennom sommeren.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Ellevte funn: 1 hunn funnet i nettene i Nore merkeskog 13.6.

Blåmeis Cyanistes caeruleus
Tangering av vintermaksimum og ny vårmaksimum: 20 ind. 5.2, 14 ind. 27.3.

Svartmeis Periparus ater
Nye vårfunn: opptil 2 ind. 12.–27.3.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nye funn: 1 ind. hhv. 29.4 og 22.5.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: minimum 1 ind. 9.10–6.11.

Sandsvale Riparia riparia
Nytt sommerfunn: 1 ind. 2.7.

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Tjueførste til tjuetredje funn: 1 ungfugl 22.–29.8, 1 ind. hhv. 4. og 16.9.

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Tangering av tidligste funn og seineste funn: 1 ind. hhv. 14.9 og 6.–24.11.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Femte funn: 1 ind. i Herberg 13.–24.11.

Viersanger Phylloscopus schwarzi
Sjette funn: 1 ind. funnet i nettene i Herberg 8.10, sett samme sted til 23.10.

Eikesanger. Foto: Jan Kåre NessBrunsanger Phylloscopus fuscatus
Tolvte funn: 1 ind. i Herberg 9.10.

Eikesanger Phylloscopus bonelli
Tredje og fjerde funn: 1 ind. i merkeskogene 4.9, 1 ind. i Varen og andre steder 3.–6.10.

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Seineste vårfunn: 1 ind. 11.6.

Gransanger Phylloscopus collybita
Nytt vårfunn av fugler med østlig opprinnelse og seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 3.5 og 7.12.

Munk Sylvia atricapilla
Seineste vårfunn og tangering av høstmaksimum: 2 ind. 19.6, 400 ind. 15.10.

Tornsanger Sylvia communis
Tangering av vårmaksimum: 35 ind. 9.5.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nytt funn: 1 hann 11.6.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Nye sommerfunn: opptil 2 ind. til stede gjennom sommeren.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Åttende funn: minimum 1 ind. i Herberg og andre steder 5.–11.6.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nytt høstfunn: 1 ind. 23. og 25.8.

Trostesanger. Foto: Eivind SandeRørsanger Acrocephalus scirpaceus
Tangering av tidligste høstfunn: 1 ind. 6.8.

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Femte funn: 1 ind. funnet i nettene i Nore merkeskog 13.6.

Sidensvans Bombycilla garrulus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 12. og 20.1, opptil 3 ind. 20.4–6.5, 3 ind. 17.12.

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn: 1 ind. 21.–22.4.

Rosenstær Pastor roseus
Tjuesjuende funn: 1 ad. 25.7–6.8.

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Nytt sommerfunn: 1 ind. 14. og 28.7.

Nattergal Luscinia luscinia
Nytt funn: 1 ind. 24.5.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Fjortende funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 30.10.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vårfunn (inkl. det seineste): 1 ind. hhv. 26.5, 7.–9.6 og 18.6.

Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Tidligste høstfunn: 1 ind. 2.8.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nytt sommerfunn: 1 ind. 2.8.

Buskskvett Saxicola rubetra
Seineste vårfunn og tangering av seineste høstfunn (med unntak av en høst-/vinterforekomst 5.11–1.12.1995): 1 ind. hhv. 17.6 og 6.11.

Asiasvartstrupe Saxicola maurus
Tjuefjerde og tjuefemte funn (inkl. første funn av sørvestasiatisk asiasvartstrupe): 1 hann (variegatus) på Hålandsmarkje 9.–10.4, 1 ung hann (maurus/stejnegeri) 3.–7.10.

Sibirjernspurv (ny art for landet). Foto: Eivind SandeSvartstrupe Saxicola rubicola
Seineste vårfunn: 1 ind. 7.–9.6.

Jernspurv Prunella modularis
Nye sommerfunn og nytt vinterfunn: opptil 2 ind. 2.6–16.8, 1 ind. 16.12.

Sibirjernspurv Prunella montanella
Første funn: 1 ad. funnet i nettene i Nore merkeskog 6.8.

Pilfink Passer montanus
Fraværende: ingen høstfunn.

Gulerle Motacilla flava
Første funn av sørvestasiatisk gulerle: 1 hann (lutea) på Pedlestemmen 11.6.

Sitronerle Motacilla citreola
Tjueandre og tjuetredje funn: 2 ungfugler 27.8–1.9, 1 ungfugl 27.9.

Linerle Motacilla alba
Seineste funn (første desemberfunn): 1 ind. (alba) 19.11–1.12.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 2.10, 3.–5.10, 5.10, 5.–7.10, 10.–11.10 og 6.11.

Stillits Carduelis carduelis
Nytt vårfunn: minimum 1 ind. 6.–14.5.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nytt funn (første aprilfunn): 1 ad. hann 30.4.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn (inkl. tidligste funn og ny maksimum): opptil 70 ind. (4.8) i perioden 22.7–16.11.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Nytt sommerfunn (første julifunn): 2 ind. 9.–12.7.

Lappspurv Calcarius lapponicus
Seineste høstfunn og ny vårmaksimum: 6 ind. 23.4, 1 ind. 22.11.

Båndkorsnebb (Øystein B Nilsen)Hvithodespurv Emberiza leucocephalos
Andre funn: 1 hann nord for fyret 8.11.

Hortulan Emberiza hortulana
Tangering av seineste vårfunn: 1 ind. 7.6.

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 ind. 29.5.

Kornspurv Emberiza calandra
Sjette funn: 1 ind. på Pedlestemmen 11.–13.5.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Kanadagås Branta canadensis (C)
Tjuende funn: 4 ind. 27.5.

Bydue Columba livia «domestica» (C)
Nye vinterfunn: opptil 4 ind. 5.2–2.3.