Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Rødhalevarsler Lanius isabellinus phoenicuroides var. karelini, Foto: Bjørn Ove HøylandSammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2012. Se tidligere oppdateringer for de åtte foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Nittende funn: 2 ind. 13.–21.5.

Sædgås Anser fabalis
Attende og nittende funn: 2 ind. (1 rossicus, 1 intermediær) 29.3–1.4, 6 ind. (rossicus) 21.–31.12 (4 ind. fra 26.12).

Tundragås Anser albifrons
Nye funn: 2 ad. (albifrons) 3.3, 1 ind. 8.10.  

Grågås Anser anser
Ny vårmaksimum: 80 ind. 26.5.

Hvitkinngås Branta leucopsis
Ny vårmaksimum: 1550 ind. 4.5.

Ringgås Branta bernicla
Samme vinterfunn: 1 ind. (bernicla) 1.–6.1 (fra 2011).

Gravand Tadorna tadorna
Nytt funn: 1 ungfugl 5.8.

Brunnakke Anas penelope
Nytt vinterfunn: 2 ind. 16.12.

Krikkand Anas crecca
Nytt vinterfunn og tangering av vårmaksimum: 1 ind. 5. og 12.2, 21 ind. 28.4.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 17 ind. 3.10.

Toppand Aythya fuligula
Tangering av høstmaksimum: 10 ind. 8.10.

Bergand Aythya marila
Nytt funn: 2 ind. 8.10.

Havelle Clangula hyemalis
Nytt sommerfunn: 1 hunn ved Spannholmane 10.6 og 5.7.

Svartand Melanitta nigra
Ny sommermaksimum: 850 ind. ved Spannholmane 5.7.

Fjerde funn av lappfiskand. Foto: Egil WeenSjøorre Melanitta fusca
Nye vårfunn: 3 ind. 20.5, 1 hunn ved Spannholmane 10.6.

Lappfiskand Mergellus albellus
Fjerde funn: 1 hunnfarget i Nore havn 13.–14.10.

Siland Mergus serrator
Ny høstmaksimum: 16 ind. 10.10.

Laksand Mergus merganser
Nye vår- og vinterfunn: 1 hunn hhv. 29.1 og 5.3.

Smålom Gavia stellata
Ny vårmaksimum: 555 ind. 19.5.

Storlom Gavia arctica
Nytt vårfunn: 1 ind. 18.5.

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn: 1 ungfugl 29.1, 1 ad. hhv. 6. og 20.5.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nye funn: 1 ind. hhv. 24. og 27.4, 6. og 19.5, 3 ind. 4.5.  

Ub. stor lom Gavia immer/adamsii
Ny maksimum: 6 ind. 6.5.

Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris
Tredje funn: 1 ind. trekkende N forbi Bermesholmen 29.9.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 53 ind. fanget i 2012.

Havsule Morus bassanus
Ny vårmaksimum: 150 ind. 19.5.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Tredje funn av kontinental storskarv: 1 ad. (sinensis) over Nordvik og i Måkskitmyre 3.8.

Tredje funn av silkehegre. Foto: Bjørn Ove HøylandSilkehegre Egretta garzetta
Tredje funn: 1 ind. over Nordvik 22.5.

Gråhegre Ardea cinerea
Ny vårmaksimum: 30 ind. 27.5.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn: 2 ind. 1.1–3.4 (fra 2011), trolig de samme returnerte hhv. 24. og 28.10, begge til 31.12.

Gråstrupedykker Podiceps grisegena
Fjortende funn: 4 ind. 28.10.  

Havørn Haliaeetus albicilla
Tidligste høstfunn (første augustfunn) og ny vårmaksimum: 6 ind. 4.4, 1 ind. 14.8.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn (inkl. seineste vårfunn): 1 hunnfarget hhv. 7.5 og 21.6.

Hønsehauk Accipiter gentilis
Tangering av maksimum: 3 ind. 24. og 26.11.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn (inkl. seineste vårfunn): 1 ind. hhv. 23.5 og 30.6.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn: 1 ind. 7.–8.6, 1 ungfugl 22.8.

Vandrefalk Falco peregrinus
Første hekkefunn: 1 par hekket i 2012.

Vannrikse Rallus aquaticus
Nye vårfunn, nytt funn fra sommer / tidlig høst og seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 18.3, 3.4, 15.–17.8 og 10.12.

Åkerrikse Crex crex
Nytt funn: 1 ind. 27.6.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nye funn: 1 ind. hhv. 10.–14.5 og 21.11.

Trane Grus grus
Tjueandre og tjuetredje funn: 3 ind. 20.2, 2 ind. 6.6.

Tundralo Pluvialis squatarola
Første vinterfunn: 1 ind. 6. og 18.2.

Sandlo Charadrius hiaticula
Tidligste høstfunn: 1 ind. 22.6.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Nytt vårfunn: 1 ind. 30.4.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn (inkl. tidligste vårfunn og ny vårmaksimum): 3 ind. 7.5, 14 ind. 13.5, 1 ind. 14.5, 8 ind. 18.5, 2 ind. 19.5, 1+1 ind. 15.9, 1 ad. 29.9.

Tredje funn av haukugle. Foto: Torborg BergeAlke Alca torda
Ny vintermaksimum: 57 ind. 11.2.

Sabinemåke Xema sabini
Nytt funn: 1 ind. 4.10.

Sildemåke Larus fuscus
Seineste funn: 1 ind. 29.10.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nye funn: 1 eldre ungfugl (3K) hhv. 13. og 29.1 og 20.5, 1 ungfugl (2K) 23.–24.4, 1 ind. 29.4.

Haukugle Surnia ulula
Tredje funn: 1 ind. i Varen–merkeskogene 24. og 27.9.

Hornugle Asio otus
Nytt vårfunn (første registrerte junifunn): 1 ind. 23.–26.5 og 9.6.

Jordugle Asio flammeus
Seineste vårfunn: 1 ind. 11.6.

Perleugle Aegolius funereus
Nye funn (inkl. første septemberfunn): 10 ind. fanget i merkeskogene 23.9–23.10.

Bieter Merops apiaster
Fjortende funn: 1 ind. i Varen–merkeskogene 21.–22.5.

Vendehals Jynx torquilla
Tidligste høstfunn: 1 ind. 16.8.

Dvergspett Dendrocopos minor
Sjette funn: 1 hunn i Søre merkeskog 14.10.

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 1 ind. 19.6.

Rødhalevarsler Lanius isabellinus
Tredje funn: 1 hann (phoenicuroides var. karelini) i Herberg 22.–23.5.

Tornskate Lanius collurio
Nytt sommerfunn og tangering av høstmaksimum: 1 hann 6.7, 4 ind. 19.8.

Åttende funn av rødhodevarsler. Foto: Bjørn Ove HøylandRødhodevarsler Lanius senator
Åttende funn: 1 hann ved Kutre og andre steder 23.5.

Kaie Corvus monedula
Tangering av tidligste funn: 1 ind. 24.9.

Ravn Corvus corax
Ny vårmaksimum og ny høstmaksimum: 19 ind. 18.3, 37 ind. 21.9.

Svartmeis Periparus ater
Nytt vinter-/vårfunn: 1 ind. 23.2–29.3.

Trelerke Lullula arborea
Nye funn: 2 ind. 17.–18.3, minimum 1 ind. 3.–25.11.

Sanglerke Alauda arvensis
Nytt sommerfunn: 1 ind. 5.–6.7.

Fjellerke Eremophila alpestris
Seineste vårfunn: 1 ind. 24.–26.5.

Sandsvale Riparia riparia
Tangering av seineste vårfunn: 1 ind. 21.6.

Låvesvale Hirundo rustica
Tidligste funn (første marsfunn): 1 ind. 31.3.

Taksvale Delichon urbicum
Nye hekkefunn: 3 par hekket i 2012.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nye funn: 1 ind. hhv. 22.–23.10 og 23.10.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Sjette funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 20.10.

Gransanger Phylloscopus collybita
Nytt vårfunn av fugler med østlig opprinnelse og tidligste vårfunn: 1 ind. hhv. 8.3 og 23.4.

Munk Sylvia atricapilla
Nye sommerfunn og tidligste høstfunn: flere ind. i perioden 20.6–11.7, 1 ind. 3.8.

Hagesanger Sylvia borin
Nytt sommerfunn: 1 ind. 6.7.

Hauksanger Sylvia nisoria
Tidligste høstfunn: 1 ind. 3.8.

Møller Sylvia curruca
Funn av fugler med sørøstlig opprinnelse: 1 ungfugl (halimodendri) funnet i nettene i merkeskogene 21.9.  

Andre funn av bleksanger. Foto: Trond Ove StakkelandRødstrupesanger Sylvia cantillans
Nytt funn: 1 hunn 22.5.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Fraværende: ingen vårfunn.

Bleksanger Iduna pallida
Andre funn: 1 ind. på Hjemmet 1.10.

Gulsanger Hippolais icterina
Tangering av tidligste høstfunn: 1 ind. 2.8.

Åkersanger Acrocephalus agricola
Femte funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 19.6, sett samme sted til 27.6.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Niende til ellevte funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 10.9, sett i Herberg 14.9, 1 ind. ved Skjeldehagen 5.–14.10, 1 ind. på søppelplassen 6.–9.10.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nye høstfunn: 1 ind. hhv. 6. og 13.–18.8.

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Tidligste høstfunn: 1 ind. 2.8.

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn: 1 ind. 3.–4.3.

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Nytt sommerfunn: 2 ind. 5.7, 1 ind. 6.7.

Sørnattergal Luscinia megarhynchos
Sekstende og syttende funn: 1 ind. hhv. 27.4 og 22.5.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Femtende funn: 1 ind. i Søre merkeskog 14.10.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nytt vårfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. hhv. 24.5 og 18.8.

Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Nytt sommerfunn: 1 ind. 28.7.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Første vinterfunn: 1 hunnfarget 26.–27.1 og 21.2.

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Sommerfunn: 1 ind. 27.6.

Buskskvett Saxicola rubetra
Mulig hekkefunn: 1 ad. og 1 ungfugl 14.7.

Svartstrupe Saxicola rubicola
Nytt sommerfunn: 1 hann 29.6–5.7.

Andre funn av svartstrupesteinskvett. Foto: Christian TillerSvartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka
Andre funn: 1 hunn i Kvalvik 6.10.

Jernspurv Prunella modularis
Tidligste og seineste vårfunn, nytt sommerfunn og tidligste høstfunn: 2 ind. 3.3, 1 ind. hhv. 7.–9.6, 30.7 og 15.8.

Gråspurv Passer domesticus
Nye funn (alle transportert med rutebåten): 4 hanner og 2 hunner i perioden 12.1–23.5, opptil 4 ind. i perioden 31.10–23.11.

Pilfink Passer montanus
Fraværende: ingen høstfunn.

Sitronerle Motacilla citreola
Tjuefjerde funn: 1 ungfugl 18.–24.8.

Vintererle Motacilla cinerea
Sommerfunn: 1 ungfugl 22.7–30.8.

Tartarpiplerke Anthus richardi
Tangering av høstmaksimum: 6 ind. 2.10.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 26.–30.9, 3.10, 12.10 og 12.–14.10, 2 ind. 14.10, 1 ind. hhv. 23.10 og 30.10–3.11.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 4.–10.10.

Grønnfink Chloris chloris
Ny vårmaksimum: 50 ind. 26.5.

Stillits Carduelis carduelis
Nye vårfunn: 2 ind. 29.4, 1 ind. 15.–19.5.

Tornirisk Carduelis cannabina
Tidligste funn og ny vårmaksimum: 1 ind. 17.3, 70 ind. 26.5.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nye funn: 1 ind. hhv. 21.5 og 6.10.

Konglebit Pinicola enucleator
Tredje funn: opptil 50 ind. (4.11) i Løvlandhagen–Varen–Sjoarskogen–merkeskogene i perioden 27.10–10.11.

Konglebit opptrådde invasjonsartet. Foto: Atle GrimsbyKjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Nye sommerfunn: 1 ind. hhv. 1.7 og 17.8.

Snøspurv Plectrophenax nivalis
Seineste vårfunn: 1 ind. 10.6.

Hortulan Emberiza hortulana
Tidligste høstfunn: 1 ind. 16.8.

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 hann 25.5.

Dvergspurv Emberiza pusilla
Nytt vårfunn: 1 ind. 7.6.

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Sjette funn: 1 hann i Herberg og andre steder 27.–28.5.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Mandarinand Aix galericulata (E)
Første funn: 1 hann i Sørevågen 26.–27.4.