Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Spottesanger (Brage Heggland)Sammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2014. Se tidligere oppdateringer for de ti foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Tjuende til tjueandre funn: 1 ind. hhv. 2.5 og 13.11, 1 ad. 6.12.  

Sædgås Anser fabalis
Tjuende og tjueførste funn: opptil 13 ind. (fabalis og rossicus) 20.1–12.2, opptil 3 ind. (rossicus) 13.11–2.12.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Nye vinterfunn: 1 ind. 6.–14.1, 3 ind. 21.1–13.4, opptil 13 ind. 4.–19.12.

Tundragås Anser albifrons
Nye funn (inkl. åttende funn av grønlandsk tundragås): 1 ungfugl (2K) (albifrons) 22.1–12.2, 4 ind. (flavirostris) 11.10, 6 ind. (albifrons) 13.11–2.12.

Hvitkinngås Branta leucopsis
Tangering av seineste vårfunn: 1 ind. 2.6.

Ringgås Branta bernicla
Ny vårmaksimum: 545 ind. (hrota) 27.5.

Gravand Tadorna tadorna
Nytt funn: 2 ind. 22.4.

Brunnakke Anas penelope
Nytt vinterfunn: opptil 4 ind. 25.1–16.2.

Krikkand Anas crecca
Nytt vinterfunn og ny vårmaksimum: 1 ind. 29.1, 28 ind. 6.4.

Stokkand Anas platyrhynchos
Tangering av vårmaksimum: 14 ind. 7.4.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 1 hunn 2.5.

Bergand Aythya marila
Nye funn: 1 hunn 29.1, 1 hunnfarget 6.11.

Sjøorre Melanitta fusca
Nytt vårfunn: 2 ind. 6.6.

Laksand Mergus merganser
Nye funn (inkl. første junifunn): 1 ung (2K) hann 1.2, 1 hann 3.6, 1 hunn 27.9.

Vaktel Coturnix coturnix
Attende til tjuende funn: 1 ind. hhv. 6.–13.6, 10.6 og 28.7.

Smålom Gavia stellata
Seineste høstfunn (første desemberfunn): 1 ind. 1.12.

Storlom Gavia arctica
Nytt vårfunn: 2 ind. 17.5.

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn (inkl. tangering av vårmaksimum), seineste høstfunn samt tangering av høstmaksimum: 1 ad. 12.1, 3 ad. 26.5, 4 ind. 22.10, 1 ind. 4.12.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nye funn: 1 ind. 30.4, 1 ad. hhv. 2.5 og 11.10.

Havsvale (Atle Grimsby)Havsvale Hydrobates pelagicus
Tjuende og tjueførste funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. hhv. 26.–28.9 og 28.9. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 46 ind. fanget i 2014.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Trettende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 27.9. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 1 ind. fanget i 2014.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn: 2 ind. 1.1–22.3 (fra 2013), trolig de samme returnerte 6.11, begge til 31.12 (og 2015).

Gråstrupedykker Podiceps grisegena
Femtende funn: 1 ind. 28.–30.9.

Horndykker Podiceps auritus
Tolvte funn: 1 ad. 27.9–3.10.

Vepsevåk Pernis apivorus
Tjueandre og tjuetredje funn: 1 ad. hann 5.6, 1 ungfugl 22.8.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn: 1 hann hhv. 5.4 og 28.5, 1 hunnfarget hhv. 6.4, 20.–22.4, 10.5 og 21.5.

Myrhauk Circus cyaneus
Seineste høstfunn: 1 hunnfarget 22.–24.11.

Fjellvåk Buteo lagopus
Seineste høstfunn: 1 ungfugl 18.11.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 31.8, 30.9–1.10 og 6.10.

Vannrikse Rallus aquaticus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 19. og 29.1, 1 ind. 28.4.

Åkerrikse Crex crex
Nye funn: 1 ind. hhv. 11.5 og 7.9.

Sivhøne Gallinula chloropus
Samme funn og nytt funn: 1 ungfugl (2K) 1.–20.1 (fra 2013), minimum 1 ind. 7.–18.4.

Sothøne Fulica atra
Sekstende funn: 1 ind. 15.–22.4.

Tjeld Haematopus ostralegus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 28.1.

Boltit Charadrius morinellus
Syttende funn: 1 ind. 14.5.

Lappspove Limosa lapponica
Nytt vårfunn (første registrerte aprilfunn): 1 hann 7.–13.4.

Steinvender Arenaria interpres
Nytt vårfunn: 7 ind. 25.5.

Polarsnipe Calidris canutus
Nytt vårfunn: 4 ind. 25.5.

Sandløper Calidris alba
Ny maksimum: 89 ind. 27.7.

Myrsnipe Calidris alpina
Tidligste høstfunn: 8 ind. 9.7.

Fjæreplytt Calidris maritima
Tangering av høstmaksimum: 75 ind. 15.10.

Alaskasnipe Calidris melanotos
Andre funn: 1 ungfugl på Lausingen 18.9.

Grønnstilk Tringa glareola
Tangering av tidligste høstfunn: 1 ind. 13.7.

Rødstilk Tringa totanus
Ny høstmaksimum: 52 ind. 11.8.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Nye vinterfunn: 1 ind. hhv. 13.–14.1 og 26.1.

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Ny vintermaksimum: 27 ind. 11.1.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn (første aprilfunn): 1 ind. 26.4.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn (inkl. tidligste vårfunn): 1 ind. hhv. 3.5, 15.5 og 26.5, 4 ind. hhv. 16.5 og 17.5 (alle ad. lys form), 2 ungfugler hhv. 27.9, 26.10 og 2.11, 1 ind. hhv. 20.10 og 25.10, 1 ungfugl hhv. 29.10 og 3.11.

Storjo Stercorarius skua
Seineste funn (første desemberfunn): 1 ind. 6.12.

Lomvi Uria aalge
Tangering av vintermaksimum: 5 ind. 27.1.

Gjøk Cuculus canorus
Tangering av vårmaksimum: 8 ind. 11.5.

Gråseiler (Bjørn Ove Høyland)Hornugle Asio otus
Samme eller nytt vinterfunn: 1 ind. hhv. 4.2, 17.11 og 27.12.

Tårnseiler Apus apus
Seineste funn (første novemberfunn): 1 ind. 8.11.

Gråseiler Apus pallidus
Andre funn: 1 ungfugl over Pedlestemmen 3.11.

Tårn-/gråseiler
Notabelt: minimum 1 ind. 3.11.

Hærfugl Upupa epops
Syttende funn: 1 ind. 16.–20.4.

Isfugl Alcedo atthis
Andre funn: 1 hunn i Tuevågen 6. og 10.4, i Indre og Nore havn 27.4–6.5.

Vendehals Jynx torquilla
Ny vårmaksimum: 20 ind. 24.4.

Isfugl (Bjørn Ove Høyland)Flaggspett Dendrocopos major
Nytt vårfunn: minimum 2 ind. 19.4–4.5.
 
Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn: 1 ad. hhv. 6.5 og 20.–21.5.

Pirol Oriolus oriolus
Nye funn: 1 hunnfarget hhv. 20.–24.5 og 5.6.

Tornskate Lanius collurio
Tidligste funn (første aprilfunn): 1 hann 25.4.

Varsler Lanius excubitor
Tidligste vårfunn (første marsfunn): 1 ind. 29.3.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nytt funn: 1 ind. 13.10.

Sandsvale Riparia riparia
Nytt sommerfunn: 1 ind. 20.7.

Låvesvale Hirundo rustica
Kuriosa: 1 hvit fugl 17.9.

Blåmeis Cyanistes caeruleus
Tidligste høstfunn: 2 ind. 15.9.

Kjøttmeis Parus major
Nytt hekkefunn: minimum 1 par hekket i 2014.

Svartmeis Periparus ater
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 29.3 og 2.4, opptil 6 ind. 4.–31.12 (til 2015).

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Sjuende funn: 1 ind. funnet i nettene i merkeskogen 30.10.

Viersanger (Truls W Andersen)Viersanger Phylloscopus schwarzi
Sjuende funn: 1 ind. ved Skjeldehagen 22.–27.10.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Trettende funn: 1 ind. i Herberg og andre steder 31.10–5.11.

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Tangering av tidligste vårfunn: 1 ind. 24.4.

Gransanger Phylloscopus collybita
Tidligste vårfunn og seineste høstfunn (inkl. for fugler med østlig opprinnelse): 1 ind. hhv. 1.3, 6.12 (tristis) og 13.12.

Munk Sylvia atricapilla
Samme vinterfunn, ny vårmaksimum og tangering av seineste høstfunn: 1 ind. 1.1 (fra 2013), ca. 200 ind. 24.4, 1 ind. 15.12.

Møller Sylvia curruca
Tangering av tidligste funn: 1 ind. 18.4.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nye funn (inkl. det tidligste): 1 hunn hhv. 21.4 (tidligste funn i Norge) og 4.6, 1 hann 4.5.

Gulsanger Hippolais icterina
Tangering av vårmaksimum: 25 ind. 28.5.

Spottesanger (Morten Vang)Spottesanger Hippolais polyglotta
Andre og tredje funn: 1 ind. i Fyrhagen 28.5, 1 ungfugl på Hovland 30.9.

Åkersanger Acrocephalus agricola
Sjette funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 6.6.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Femtende til attende funn: 1 ind. hhv. 21.5 (tidligste funn i Norge), 28.5, 2.6 og 12.7.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nye sommer- og høstfunn: 1 ind. hhv. 12.7 og 9.8.

Sidensvans Bombycilla garrulus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. hhv. 11.1, 22.4 og 27.4.

Spettmeis Sitta europaea
Trettende funn: 1 ind. 5.10.

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn: 1 ind. 21.–22.4.

Ringtrost Turdus torquatus
Seineste høstfunn: 1 ind. 18.11.

Svartstrupetrost Turdus atrogularis
Sjuende funn: 1 ung hunn på søppelplassen 29.–30.10.

Blåstrupe Luscinia svecica
Seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 ung hann 29.11 (seineste funn i Norge).

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vårfunn: 1 ung (2K) hann 28.5, 1 hunnfarget 6.6.

Halsbåndfluesanpper (Bjørn Ove Høyland)Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
Tredje funn: 1 ung (2K) hann på Hovland 4.–9.5.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Samme vinterfunn: 1 hunnfarget 1.–26.1 (fra 2013).

Jernspurv Prunella modularis
Nytt vinterfunn: 1 ind. 31.12.

Gråspurv Passer domesticus
Nye funn (begge transportert med rutebåten): 1 hann 25.8–12.9, 1 hunn 12.–24.10.

Pilfink Passer montanus
Første vinterfunn og ny høstmaksimum (minus hekkefunn): 17 ind. 12.10, opptil 3 ind. 2.–27.12 (til 2015).

Gulerle Motacilla flava
Nytt hekkefunn: 1 par (flava) hekket i 2014.

Linerle Motacilla alba
Tidligste funn av nominatunderarten: 1 ind. (alba) 9.3.

Markpiplerke Anthus campestris
Sjette funn: 1 ind. nord for fyret og ved merkeskogene 20. og 22.–23.5.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn (inkl. det tidligste): 2 ind. hhv. 22.–27.9 og 4.–5.10, 1 ind. hhv. 30.9, 1.10, 19.10 og 27.10.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nye funn: 1 ind. hhv. 18.9, 1.10 og 4.10.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Tidligste høstfunn: 1 ind. 3.9.

Tornirisk Linaria cannabina
Tidligste funn og seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 11.3 og 13.11.

Brunsisik Acanthis cabaret
Tidligste funn: 4 ind. 19.3.

Gråsisik Acanthis flammea
Femte funn av grønlandsk gråsisik: 1 ind. (rostrata) i Sørevågen 10.10.

Vierspurv (Bjørn Ove Høyland)Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn: opptil 4 ind. 9.–31.8, 1 ind. 5.10.

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 hunn 28.5.

Dvergspurv Emberiza pusilla
Nye vårfunn (inkl. det seineste): 1 ind. hhv. 4.5 og 8.6.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Ny høstmaksimum og tangering av seineste høstfunn: 150 ind. 5.10, 1 ind. 27.11.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Bydue Columba livia «domestica» (C)
Nytt vinterfunn: 1 ind. 14.–31.12.