Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Mongolpiplerke - Ny art for Utsira i 2015 (Foto: Egil Ween)Sammenstilt av Geir Mobakken


Her følger funnoppdateringer for 2015. Se tidligere oppdateringer for de elleve foregående årene.

Sædgås Anser fabalis
Tjueandre funn: 1 ind. (rossicus) 21.5–1.6.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Nye vinterfunn og ny vårmaksimum: 3 ind. 13.–14.1, 14 ind. 18.1–11.3, 22 ind. 27.–29.5.

Tundragås Anser albifrons
Nytt funn (inkl. niende og tiende funn av grønlandsk tundragås): opptil 11 ind. 14.–22.11, hvorav 2 ad. (flavirostris) 14.–16.11 og 4 ad. (flavirostris) 20.11.

Gravand Tadorna tadorna
Nytt funn: 2 ind. 9.5.

Brunnakke Anas penelope
Nytt vinterfunn: 1 hann 19.–21.2.

Taffeland Aythya ferina
Ellevte funn: 1 hann i Nore havn 20.–23.2.

Bergand Aythya marila
Nye funn: 1 hann og 1 hunn 7.5, 2 ind. 9.10.

Lappfiskand Mergellus albellus
Femte funn: 1 hunnfarget i Måkskitmyre 14.10.

Vaktel Coturnix coturnix
Tjueførste funn: 1 ind. 22.6.

Storlom Gavia arctica
Nytt vårfunn: 1 ind. 29.5.

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. hhv. 3.1, 24.3 og 22.5, 2 ind. hhv. 11.1 og 7.5.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nytt funn: 1 ungfugl 12.11.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 29 ind. fanget i 2015.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Fjortende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 10.11.

Havsule Morus bassanus
Ny vårmaksimum: 250 ind. 7.5.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Fjerde funn av kontinental storskarv: 1 ungfugl (sinensis) i Nore havn 5. og 8.8.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn: 2 ind. 1.1–4.4 (fra 2014), trolig de samme returnerte 22.10, begge til 31.12 (og 2016).

Horndykker Podiceps auritus
Trettende funn: 1 ind. 18.10.

Havørn Haliaeetus albicilla
Tangering av vårmaksimum: 6 ind. 21.3.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nytt funn: 1 hunnfarget 19. og 23.8.

Steppehauk (Sveinung Larsen)Myrhauk Circus cyaneus
Tangering av høstmaksimum: 8 ind. 29.9.

Amerikansk myrhauk Circus hudsonius
Potensielt førstegangsfunn: 1 ungfugl over Pedlestemmen og andre steder 3.10.

Steppehauk Circus macrourus
Åttende funn: minimum 1 ungfugl over Nordvikvågen og andre steder 9.–15.9.

Fjellvåk Buteo lagopus
Seineste høstfunn (første desemberfunn): 1 ind. 7.12.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 17.5, 20.5 og 18.8.

Vannrikse Rallus aquaticus
Sommerfunn: 1 ind. 6.–21.6.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nye funn: 1 ind. 2.1, 1 ad. 10.–26.12.

Trane Grus grus
Tjuefemte funn: 1 ind. 13.8.

Triel Burhinus oedicnemus
Andre funn: 1 ind. på Søppelplassen og Jupevikshoien 31.5–1.6.

Tjeld Haematopus ostralegus
Nytt vinterfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 7. og 12.2, 145 ind. 16.8.

Svarthalespove Limosa limosa
Tjueførste funn: 1 ind. 4.5.

Svømmesnipe Phalaropus lobatus
Fjerde funn: 1 ungfugl i Skarvanesvågen 24.9.

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Nytt hekkefunn: 1 par hekket i 2015.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nye funn: 1 ind. 28.8, 1 ind. 28.–29.9 og 3.10.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn: 1 ind. hhv. 29.5 og 22.10, 2 ind. hhv. 16. og 25.5, 3 ind. hhv. 22.5, 30.5 og 1.6.

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Ellevte funn: 2 ind. trekkende N forbi Spannholmane 14.5.

Lunde Fratercula arctica
Nytt vinterfunn (første februarfunn): 1 ind. 6.2.

Ringdue Columba palumbus
Tangering av vårmaksimum: 200 ind. 10.6.

Bieter (Foto: Atle Grimsby)Hornugle Asio otus
Nytt vårfunn: 1 ind. 12.3.

Hærfugl Upupa epops
Attende funn: 1 ind. 21.9.

Bieter Merops apiaster
Femtende til nittende funn: 1 ind. hhv. 12. og 31.5, 2 ind. 5.6, 4 ind. 6.–7.6, 1 ind. 11.6.

Flaggspett Dendrocopos major
Nytt vårfunn: 1 hann 8.–30.3.

Dvergfalk Falco columbarius
Seineste høstfunn: 1 ind. 11.11.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nytt funn (første julifunn): 1 ind. 1.–2.7.

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 1 hunnfarget 6.–7.6.

Tornskate Lanius collurio
Nytt sommerfunn: 1 hann 3.7–10.8.

Kaie Corvus monedula
Nytt sommerfunn: 2 ind. 22.6.

Sanglerke Alauda arvensis
Nye sommerfunn: 1 ind. hhv. 22.6 og 28.7.

Fjellerke Eremophila alpestris
Seineste vårankomst: 1 ind. 26.5.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nye funn: 1 ind. 17. og 19.6, 1 ind. 1. og 14.8.

Blåmeis Cyanistes caeruleus
Første sommerfunn (første mai-, juni-, juli- og augustfunn): 1 ind. oversomret 2015 (fra høst/vinter/vår 2014/2015).  

Kjøttmeis Parus major
Nye hekkefunn: 2 par hekket i 2015.

Svartmeis Periparus ater
Første sommerfunn, første hekkefunn (første mai-, juni- og julifunn) og samme vinterfunn: opptil 3 ind. 1.1–3.4 (fra 2014), 1 par hekket i 2015.

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Tjueåttende og tjueniende funn: 1 ind. hhv. 8.6 og 29.–31.8.

Lappsanger Phylloscopus borealis
Ellevte og tolvte funn: 1 ind. i Herberg 26.6, 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 10.9.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nye funn: 1 ind. hhv. 16.–17.10, 16.–20.10 og 17.–20.10.

Eike/Furusanger (Espen Helgesen)Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Tangering av tidligste funn og ny høstmaksimum: 1 ind. 10.9, 44 ind. 4.10.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Åttende funn: 1 ind. i Herberg 15.–17.10.  

Eikesanger Phylloscopus bonelli / furusanger Ph. orientalis
Nytt funn: 1 ind. i Søre merkeskog 5.10, fanget (ungfugl) og sluppet i Herberg, sett i Siratunskogen 6.10.

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Seineste vårfunn: 1 ind. 17. og 19.6.

Munk Sylvia atricapilla
Nytt sommerfunn: 1 ind. 26.6–1.7.

Hagesanger Sylvia borin
Tangering av tidligste vårfunn: 1 ind. 5.5.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Nittende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 29.9.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nye sommer- og høstfunn samt tidligste vårfunn: 1 ind. hhv. 15.–16.5, 26.6 og 23.8.

Blåstjert (Atle Grimsby)Gråfluesnapper Muscicapa striata
Nytt sommerfunn: 1 ind. 30.6.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Sekstende funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 17.10.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nytt sommerfunn: 1 hunnfarget 1.–2.7.

Buskskvett Saxicola rubetra
Seineste vårfunn: 2 ind. 20.6.

Svartstrupe Saxicola rubicola
Nytt sommerfunn: 1 hann 14.6.

Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 ung (1K) hann 29.6–1.7.

Pilfink Passer montanus
Samme vinterfunn (det første) og nytt hekkefunn: opptil 4 ind. 3.1–18.2 (fra 2014), minimum 1 par hekket i 2015.

Mongolpiplerke (Foto og finner: Bhørn Ove Høyland)Vintererle Motacilla cinerea
Ny høstmaksimum: 12 ind. 4.10.

Tartarpiplerke Anthus richardi
Ny høstmaksimum: 12 ind. 4.10.

Mongolpiplerke Anthus godlewskii
Første funn: 1 ungfugl på Skare 14.–18.10.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn (inkl. det tidligste): 1 ind. hhv. 21. og 30.9, 27.–28.9 og 5.–11.10.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 3.–4.10.

Bokfink Fringilla coelebs
Ny vintermaksimum: 30 ind. 13.2.

Svarthodespurv (Frank Steinkjellå)Stillits Carduelis carduelis
Ny høstmaksimum: 35 ind. 19.10.

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Sjuende funn: 1 hann i Tuevågen og andre steder 18.6–11.8.

Hortulan Emberiza hortulana
Seineste vårfunn: 1 hunn 26.6.

Gulspurv Emberiza citrinella
Seineste vårfunn: 1 ind. 2.6.

Funn av ikke-spontant forekommende arter

Bydue Columba livia «domestica» (C)
Samme vinterfunn: 1 ind. 1.1–8.3 (fra 2014).