Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Sibirjernspurv (Foto: Eivind Sande)Sammenstilt av Geir Mobakken


Her følger funnoppdateringer for 2016. Se tidligere oppdateringer for de tolv foregående årene.

Sædgås Anser fabalis
Tjuetredje og tjuefjerde funn: 1 ind. 1.–11.1, 1 ind. (rossicus) 17.–31.12.

Tundragås Anser albifrons
Nye funn: 3 ind. 1.–11.1, opptil 58 ind. 17.–31.12.  

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 1 ind. 4.10.

Skjeand Anas clypeata
Nittende og tjuende funn: 1 hann 22.5, 1 ind. 5.10.

Laksand Mergus merganser
Nye funn: 1 hunn 6. og 13.3, 1 hann og 1 hunn 27.3.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nytt funn: 1 ad. 11.5.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 30 ind. fanget i 2016.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Femtende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 1.9. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 1 ind. hørt 7.8.

Silkehegre (Foto: Isak Grimsby)Silkehegre Egretta garzetta
Fjerde funn: 1 ind. i Hølen og Måkskitmyre 1.4.

Egretthegre Ardea alba
Andre funn: 1 ind. over Skjeldemarkje 21.4.

Gråhegre Ardea cinerea
Ny vintermaksimum: 21 ind. 16.12.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn og nytt funn: 2 ind. 1.1–7.4 (fra 2015), 1 ind. 11.11.

Havørn Haliaeetus albicilla
Første registrerte vintermaksimum, ny vårmaksimum og seineste vårfunn: 5 ind. 19.1 og 12.2, 7 ind. 30.3, 1 ind. 13.6.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn: 1 ad. hann 8.5, 1 hunnfarget hhv. 8.–11.5 og 3.6.  

Myrhauk Circus cyaneus
Nytt vinterfunn og seineste høstfunn: 1 ungfugl 2.1, 1 ind. 25.11.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 6., 7. og 9.5.

Vannrikse Rallus aquaticus
Tangering av høstmaksimum: 4 ind. 7.10.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nye funn: 1 ind. hhv. 6. og 29.4.

Sothøne (Atle Grimsby)Sothøne Fulica atra
Syttende funn: 1 ad. 24.8–10.9.

Trane Grus grus
Tjuesjette funn: 1 ind. 30.4.

Tjeld Haematopus ostralegus
Nytt vinterfunn: opptil 2 ind. 1.–8.2.

Sandlo Charadrius hiaticula
Tangering av seineste vårfunn: 1 ind. 12.6.

Temmincksnipe Calidris temminckii
Ellevte funn: 1 ind. hørt over Nordvik 2.9.

Grønnstilk Tringa glareola
Seineste vårfunn: 1 ind. 15.6.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nye funn (inkl. nytt vårfunn): 1 ind. 7.5, opptil 2 ind. 4.–14.10.

Lunde Fratercula arctica
Nye vinterfunn: opptil 2 ind. 10.–14.2, 1 ind. 6.3.

Lomvi Uria aalge
Kuriosa: 1 avvikende fugl med hvitt hode, gult nebb og gule bein på Spannholmane 7.5–14.6.

Rødnebbterne Sterna paradisaea
Seineste funn (første novemberfunn): 1 ungfugl 1.11.

Sildemåke Larus fuscus
Nytt funn av ettårig fugl om våren: 1 ungfugl (2K) 26. og 29.6.

Gråmåke Larus argentatus
Tangering av vintermaksimum: 700 ind. 25.12.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nye funn (inkl. første desemberfunn): 1 ungfugl (2K) hhv. 5. og 7.5, og 26.12.

Hornugle Asio otus
Samme eller nytt vinterfunn: 1 ind. 9.1–26.2 og 5.12.

Perleugle Aegolius funereus
Nytt funn: 1 ind. fanget i merkeskogene 10.10.

Hærfugl Upupa epops
Nittende funn: 1 ind. 10.5.  

Rødtoppfuglekonge (Foto: Atle Grimsby)Dvergfalk Falco columbarius
Seineste høstfunn og nytt vinterfunn: 1 ind. hhv. 12.11 og 28.12.

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 1 hunnfarget 26.5–4.6.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Trettende til femtende funn: 2+1+1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 3.11.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: minimum 1 ind. 8.–18.10.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nye funn: 1 ind. hhv. 31.5 og 8.6.

Låvesvale Hirundo rustica
Tidligste funn: 1 ind. 27.3.

Blekbrynsanger (Foto: Eivind Sande)Stjertmeis Aegithalos caudatus
Ny høstmaksimum: 60 ind. 22.10.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nytt funn: 1 ind. 20.10.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Niende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 22.10, på Hovland og andre steder til 8.11.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Fjortende funn: 1 ind. i Veito sør 13.–15.10.

Munk Sylvia atricapilla
Tidligste vårfunn: 1 ind. 28.3.

Rødstrupesanger (Foto: Truls W Andersen)Hagesanger Sylvia borin
Tidligste vårfunn: 1 ind. 3.5.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nye funn: 1 hann hhv. 6.–7.5 og 7.–8.5, 1 hunn 6.5.

Tornsanger Sylvia communis
Ny vårmaksimum: 60 ind. 7.5.

Stripesanger Locustella lanceolata
Sjette og sjuende funn: 1 ungfugl hhv. i Herberg–gravplassen 30.9 og ved merkeskogene 2.–8.10.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 20.–21.10 og 21.10 (seineste funn i Norge).

Gulsanger Hippolais icterina
Tangering av tidligste vårfunn: 1 ind. 8.5.

Åkersanger Acrocephalus agricola
Sjuende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 15.6.

Blåstjert (Foto: Christian Tiller)Busksanger Acrocephalus dumetorum
Tjuende funn: 1 ind. i Herberg–Varen 27.5, trolig samme funnet i nettene i merkeskogene 29.5.

Sørnattergal Luscinia megarhynchos
Nittende funn: 1 ind. 3.10.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Syttende til nittende funn: 1 hunnfarget hhv. funnet i nettene i Søre merkeskog 8.10, i Søre merkeskog 9.10, og i Fyrhagen og V av Varen 21.10.   

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vårfunn: 1 hunnfarget hhv. 8.5, og 26. og 28.5.

Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
Fjerde funn: 1 ungfugl i Herberg 28.9.

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Tidligste vårfunn: 1 hann 10.4.

Sibirjernspurv (Foto: Bjørn Ove Høyland)Buskskvett Saxicola rubetra
Nytt sommerfunn: 1 ind. 5.7.  

Asiasvartstrupe Saxicola maurus
Tjuesjuende og tjueåttende funn: 1 hann (maurus/stejnegeri) 9.5, 1 hunnfarget (maurus/stejnegeri) 3.–4.10.

Sibirjernspurv Prunella montanella
Andre og tredje funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog hhv. 20. og 22.10.

Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 hunn 14.9.

Vintererle Motacilla cinerea
Seineste høstfunn: 1 ind. 19.11.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 28.9, 30.9, 5.–9.10, 6.–9.10, 8.–9.10 og 14.10.

Heipiplerke Anthus pratensis
Tangering av vintermaksimum: 12 ind. 27.1.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Ny vårmaksimum: 6 ind. 4. og 6.4.

Brunsisik Acanthis cabaret
Seineste funn (første desemberfunn): 1 ind. 3.12.

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nye funn (inkl. første desemberfunn): 1 ind. hhv. 14.10 og 28.11, 3 ind. 3.12.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn: 1 ind. hhv. 22.7 og 6.10.

Grønnsisik Spinus spinus
Første registrerte vintermaksimum: 310 ind. 1.1.

Svarthodespurv (Foto: Isak Grimsby)Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Sjuende funn: 1 hann i Beite og på Pedlestemmen 6.–7.6.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Nytt vinterfunn (første desemberfunn): 1 ind. 22.12.

Dvergspurv Emberiza pusilla
Tidligste høstfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 8.9, 7 ind. 4.10.

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 ind. 5.10.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Mandarinand Aix galericulata (E)
Andre funn: 1 hann og 1 hunn i Indre havn 16.4.

Bydue Columba livia «domestica» (C)
Nytt vinterfunn: 1 ind. 27.12.