Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Rødhodevarsler (Foto: Egil Ween)Sammenstilt av Geir Mobakken

Her følger funnoppdateringer for 2017. Se tidligere oppdateringer for de tretten foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Tjuetredje funn: 1 ungfugl 16.10–30.12 (og 2018).

Sædgås Anser fabalis
Tjuefjerde og tjuefemte funn: 1 ind. (rossicus) 1.–14.1 (fra 2016), 8 ind. (rossicus) 4.–10.2.

Tundragås Anser albifrons
Samme funn og nye funn: opptil 18 ind. 1.–26.1 (fra 2016), opptil 5 ind. 4.–10.2, 1 ind. 13.–25.3.

Grågås Anser anser
Ny vårmaksimum: 100 ind. 13.3.

Ringgås Branta bernicla
Ny vårmaksimum: 639 ind. 23.5.

Stjertand Anas acuta
Nye funn: 3 ind. 19.5, 1 hann 2.10.

Skjeand Anas clypeata
Tjueførste og tjueandre funn: 1 hunnfarget 20.7, 1 ind. 1.10.

Laksand Mergus merganser
Nytt funn: 2 ind. 14.5.

Vaktel Coturnix coturnix
Tjueandre og tjuetredje funn: 1 ind. 10.–14.6, 2 ind. 14.6.

Smålom Gavia stelltata
Første sommerfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 17.7, 103 ind. 4.10.

Storlom Gavia arctica
Nytt vårfunn: 1 ind. 19.5.

Islom Gavia immer
Nye vårfunn, første sommerfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. hhv. 11., 19., 23. og 28.5, 1 ind. hhv. 17.7 og 14.8, 7 ind. 7.10.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nye funn: 1+2 ind. 25.4, 1 ind. 11.5.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Nytt funn: 1 ind. 30.3.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn (inkl. første julifunn): 1 hunnfarget hhv. 28.4, og 20. og 23.7.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 1. og 4.5, 1 ungfugl 25.9.

Vannrikse Rallus aquaticus
Tangering av høstmaksimum: 4 ind. 7.10.

Sothøne Fulica atra
Attende funn: 1 ind. 7.–12.12.

Tjeld Haematopus ostralegus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 20.1.

Boltit Charadrius morinellus
Attende funn: 1 ind. hørt 10.5.

Svarthalespove Limosa limosa
Tjueandre funn: 5 ungfugler (islandica) 13.–19.8.

Steinvender Arenaria interpres
Nye vårfunn: 20 ind. 31.5, 7 ind. 1.6.

Brushane Calidris pugnax
Tangering av høstmaksimum: 35 ind. 10.9.

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Potensielt hekkefunn: 1 varslende par 27.6.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn: 1 ind. 5.10.

Teist Cepphus grylle
Første registrerte vintermaksimum: 30 ind. 13.2.

Lomvi Uria aalge
Ny høstmaksimum: 670 ind. 4.10.

Svartehavsmåke Larus melanocephalus
Første funn: 1 nær-utfarget (3K) på Skjeldemarkje 21.7.

Gråmåke Larus argentatus
Ny vintermaksimum: 2400 ind. 11.1.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nye funn: 1 ungfugl (3K) 15.–16.1, 1 ungfugl (2K) hhv. 2.2 og 15.3.

Svartbak Larus marinus
Ny vintermaksimum: 1600 ind. 11.1.

Gjøk Cuculus canorus
Seineste funn (første oktoberfunn): 1 ind. 2.10.

Hornugle Asio otus
Samme eller nytt vinterfunn: 1 ind. 10. og 17.2.  

Dvergfalk Falco columbarius
Nytt vinterfunn: 1 ind. 8. og 13.2.

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 1 hunnfarget 21.–24.5.

Varsler Lanius excubitor
Tangering av tidligste vårfunn: 1 ind. 29.3.

Rødhodevarsler Lanius senator
Ellevte funn: 1 ad. hann i Herberg 12.–13. og 17.–24.5.

Rødtoppfuglekonge (Foto: Truls W. Andersen)Kornkråke Corvus frugilegus
Nytt sommerfunn: 1 ind. oversomret i 2017.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Sekstende funn: 1 hann i Herberg og Karolinehagen 22.–25.10.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: 1 ind. 1. og 6.11.

Sandsvale Riparia riparia
Nytt sommerfunn: 1 ind. 26.6.

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Tjueniende funn: 1 ind. 23.7.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nytt funn: 1 ind. 19.10.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Fjortende til syttende funn: 1 ind. hhv. på søppelplassen 30.9–4.10, i Herberg 8.10 og funnet i nettene i Søre merkeskog hhv. 14.10 og 3.11 (fuglen fra 14.10 sett i Herberg 16.10).

Gransanger Phylloscopus collybita
Nytt vårfunn av fugler med østlig opprinnelse og ny vårmaksimum: 1 ind. 1.4, 100 ind. 1.5.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Tidligste funn: 1 ind. 3.4.

Munk Sylvia atricapilla
Nytt vinterfunn: 1 hunn 22.1.

Hagesanger Sylvia borin
Tidligste vårfunn (første aprilfunn): 1 ind. 30.4.

Møller Sylvia curruca
Ny vårmaksimum: 60 ind. 12.5.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Tjueførste funn: 1 ind. på søppelplassen 23.–28.5.

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn (første maifunn): 1 ind. 4.5.

Gråtrost Turdus pilaris
Ny vintermaksimum: 650 ind. 28.12.

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Tangering av seineste vårfunn: 1 ind. 27.6.

Blåstjert (Foto: Atle Grimsby)Rødstrupe Erithacus rubecula
Ny vintermaksimum: 16 ind. 13.2.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Nittende og tjuende funn: 1+1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 9.10.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nytt sommerfunn: 1 ind. 19.6.

Svartstrupe Saxicola rubicola
Nytt hekkefunn: 1 par hekket i 2017.

Gråspurv Passer domesticus
Nye funn: 1 hunn 9.4 (transportert med rutebåten), 1 hann 2.5.

Sitronerle Motacilla citreola
Tjuefemte funn: 1 ungfugl 30.9–4.10.

Vintererle Motacilla cinerea
Tidligste vårfunn: 1 ind. 7.3.

Linerle Motacilla alba
Seineste funn av svartryggerle (første novemberfunn): 1 ind. (yarrellii) 5.11.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn (inkl. det tidligste): 1 ind. hhv. 17.9, 18.9, 2.–4.10, 6.10, 8.10, 12.10,
2+1 ind. 26.9, 1+1 ind. 28.9, 2 ind. 30.9.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 3.10.

Skjærpiplerke Anthus petrosus
Første registrerte vintermaksimum: 25 ind. 23.1.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Nytt sommerfunn og seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 26.7 og 8.11.

Brunsisik Acanthis cabaret
Første vinterfunn: 1 ind. 14.1.

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nye funn (inkl. sjette funn av grønlandsk polarsisik): 1 ind. (hornemanni) 5.–7.10, 1 ind. 28.12.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn (inkl. det tidligste): 2 ind. 17.7, hørt 21.7, 2 ind. 22.7, 5 ind. 23.7, 1 ind. 24.7, 1 ind. 16.8, 1 ungfugl 9.10.

Dvergspurv (Foto: Bjørn Mo)Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
Ny maksimum: 270 ind. 1.10.

Stillits Carduelis carduelis
Tidligste vårfunn (første marsfunn) og nytt sommerfunn: 1 ind. hhv. 31.3 og 23.6.

Dvergspurv Emberiza pusilla
Første vinterfunn: 1 ind. 13.2.  

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 hann 19.5.