Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Sammenstilt av Geir Mobakken

Tartarsanger (Alfred Haram)Her følger funnoppdateringer for 2018. Se tidligere oppdateringer for de fjorten foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Tjuetredje funn: 1 ungfugl (2K) 1.1–31.12 (fra 2017).

Sædgås Anser fabalis
Tjuesjette og tjuesjuende funn: 2 ind. (rossicus) 20.11–1.12, 1 ind. (rossicus) 1.12.

Tundragås Anser albifrons
Nye funn: opptil 17 ind. 14.–29.1, 1 ind. 13.4–4.5, 4 ind. 6.11–1.12.

Grågås Anser anser
Tangering av vårmaksimum: 100 ind. 25.5.

Gravand Tadorna tadorna
Nytt funn: 1 ungfugl 18.8.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 1 hann og 1 hunn 14.5.

Skjeand Anas clypeata
Tjuetredje funn: 1 hann og 1 hunn 8.4.

Toppand Aythya fuligula
Nytt sommerfunn: 1 hann 17. og 25.6.

Bergand Aythya marila
Nytt funn: 1 hunn 25.1.

Laksand Mergus merganser
Nye funn: 1 hunn 19.1, 1 hunnfarget 7.11.

Smålom Gavia stelltata
Nytt vinterfunn: 1 ind. 1.1.

Storlom Gavia arctica
Nytt vårfunn: 1 ind. 25.5.

Islom Gavia immer
Seineste høstfunn: 1 ind. 8.12.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nye funn: 2 ind. 28.4, 1 ind. 29.4, 1 ungfugl 3.10.

Storlire Puffinus gravis
Sjuende funn: 1 ind. trekkende SV forbi Pedleneset 6.10.

Vepsevåk Pernis apivorus
Tjuefjerde funn: 1 ad. hann 31.5.

Glente (Sveinung Larsen)Glente Milvus milvus
Tredje funn: 1 ungfugl (2K) over Nore merkeskog 28.3.

Havørn Haliaeetus albicilla
Ny vårmaksimum og seineste funn (første julifunn): 9 ind. 30.3, 1 ad. 1.–2.7.

Steppehauk Circus macrourus
Niende funn: 1 ungfugl (2K) over merkeskogene 13.5.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 20.5, 1.6 og 7.–8.9.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nye funn: 1 ind. 4.–7.4, opptil 3 ind. 19.–26.4.

Trane Grus grus
Tjuesjuende funn: 2 ind. 10. og 13.4.

Sandlo Charadrius hiaticula
Seineste vårfunn: 2 ind. 17.6.

Svarthalespove Limosa limosa
Tjuetredje funn: 1 ind. 16.9.

Lappspove Limosa lapponica
Nytt vårfunn: 1 ind. 19.–22.4.

Steinvender Arenaria interpres
Nytt vårfunn: 8 ind. 21.5.

Polarsnipe Calidris canutus
Nytt vårfunn: 190 ind. 16.5.

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
Tredje funn: 1 ind. i Bekkjarvik 1.10.

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Nytt hekkefunn: 1 par hekket i 2018.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Nytt vårfunn: 1 ind. 16.4.

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Ny vintermaksimum: 28 ind. 19.2.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nye funn: 1 ind. hhv. 30.9–1.10 og 3.10.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn: 1 ind. 18.5, 1 ungfugl 29.9, 1 ad.+1 ad.+1 ind. 30.9.

Storjo Stercorarius skua
Første vinterfunn: 1 ind. 7.1.

Lunde Fratercula arctica
Tidligste vårfunn: 1 ind. 17.3.

Rødnebbterne Sterna paradisaea
Tangering av tidligste funn: 1 ind. 30.4.

Sabinemåke Xema sabini
Nytt funn: 1 ungfugl 6.10.

Sildemåke Larus fuscus
Nytt funn av ettårig fugl om våren: 1 ungfugl (2K) 18.6.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nytt funn: 1 ungfugl 14.11.

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Tidligste funn (første marsfunn): 1 ind. 28.3.

Hornugle Asio otus
Samme eller nytt vinterfunn: 1 ind. 31.1, 7.3 og 1.4.

Perleugle (Atle Grimsby)Perleugle Aegolius funereus
Nytt funn: 1 ind. fanget i merkeskogene 26.10.

Hærfugl Upupa epops
Tjuende funn: 1 ind. 17.8.

Flaggspett Dendrocopos major
Nytt vårfunn: 1 hann 3.5.

Dvergfalk Falco columbarius
Seineste høstfunn: 1 ind. 18.11.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn: 1 ind. 13.5, 1 ungfugl (2K) 16.–17. og 21.6.

Kornkråke Corvus frugilegus
Ny høstmaksimum: 91 ind. 27.10.  

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Syttende funn: 1 hunn funnet i nettene i Søre merkeskog 8.4.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: 1 ind. 31.10.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nytt funn: 1 ind. 15.9–6.10.

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Tidligste funn: 1 ind. 5.9.

Munk Sylvia atricapilla
Nytt vinterfunn: 1 hunn 11. og 23.12.

Tartarsanger Iduna caligata
Tredje funn: 1 ind. i Kvalvik 8.10.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Tjueandre og tjuetredje funn: 1 ind. hhv. 22. og 30.5.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Tidligste vårfunn og tangering av vårmaksimum: 1 ind. 14.5, 5 ind. 30.5.

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Sjette funn: 1 ind. i Varen 13.5.

Rosenstær Pastor roseus
Tjueniende funn: 1 ungfugl 20.–21.8.

Ringtrost Turdus torquatus
Tangering av seineste høstfunn: 1 ind. 18.11.

Svarttrost Turdus merula
Ny vårmaksimum: 7500 ind. 27.3.

Blåstjert og dvergspurv (Atle Grimsby)Blåstjert Tarsiger cyanurus
Tjueførste og tjueandre funn: 1 hunnfarget hhv. funnet i nettene i Søre merkeskog 16.10 og i Grotledalen 21.10.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vårfunn: 1 hunnfarget 8.5, 2 hunnfargede 13.5, 1 ind. 22.5, 1 hunnfarget 27.5.

Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Nytt sommerfunn: 1 ind. 30.–31.7.

Jernspurv Prunella modularis
Nytt sommerfunn: 1 ind. 8.6–19.8.

Gråspurv Passer domesticus
Nye funn: 1 hunn hhv. 26.5 og 28.10.

Markpiplerke Anthus campestris
Sjuende funn: 1 ind. Veito sør 11.–13.5.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 4.–6.10 og 15.10.

Tundrapiplerke Anthus gustavi
Sjette funn: 1 ind. Veito sør 5.–6.10.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 4.–5.10.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Nytt sommerfunn: 1 ind. 11.7.

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nye funn: 1+2 ind. 28.10.

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 hann 20.5.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Mandarinand Aix galericulata (E)
Tredje funn: 1 hann på Pedlestemmen 14.5.