Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Sammenstilt av Geir Mobakken

 

viri stakkis2 2Her følger funnoppdateringer for 2021. Se tidligere oppdateringer for de sytten foregående årene.

 

Grågås Anser anser
Ny vårmaksimum: 151 ind. 3.4.

Tundragås Anser albifrons
Nytt funn: 2 ind. 27.2.

Knoppsvane Cygnus olor
Tjuefjerde og tjuefemte funn: 1 ungfugl 25.2–20.3, 6 ad. 7.6.

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn: 1 ungfugl 6.8, 1 ind. 8.12.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 2 ind. 19.9.

Toppand Aythya fuligula
Nytt sommerfunn: 1 ind. 29.7.

Bergand Aythya marila
Nytt funn: 1 ung hann 6.10 (funnet død 7.10).

Ærfugl Somateria mollissima
Ny sommermaksimum: 1470 ind. 25.7.

Siland Mergus serrator
Ny vårmaksimum: 12 ind. 21.5.

Vaktel Coturnix coturnix
Tjueniende funn: 1 ind. 13.6.

Tårnseiler Apus apus
Ny høstmaksimum: 142 ind. 9.8.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nytt funn: 1 ungfugl 29.11.

Trane Grus grus
Tjueniende funn: 1 ind. 16.–17.4.

Heilo Pluvialis apricaria
Ny høstmaksimum: 170 ind. 11.9.

Tundralo Pluvialis squatarola
Seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 ind. 4.11.

Svarthalespove Limosa limosa
Tjueåttende og tjueniende funn: 1 ind. hhv. 11.8 og 18.9.

Steinvender Arenaria interpres
Tidligste høstfunn: 1 ad. 6.7.

Polarsnipe Calidris canutus
Nytt vårfunn og tidligste høstfunn (første junifunn): 30 ind. 17.5, 1 ad. 30.6.

Temmincksnipe Calidris temminckii
Tolvte funn: 1 ind. over Skjeldehagen og på Pedlestemmen 10.5.

Sandløper Calidris alba
Første vinterfunn: 1 ind. 5.1.

Fjæreplytt Calidris maritima
Ny vintermaksimum: 240 ind. 27.2.

Rugde Scolopax rusticola
Ny vintermaksimum og ny høstmaksimum: 110 ind. 6.2, 15 ind. 2.11.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 1.1.

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Tangering av høstmaksimum: 80 ind. 11.9.

Skogsnipe Tringa ochropus
Ny høstmaksimum: 18 ind. 8.8.

Rødstilk Tringa totanus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 1.1.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Seineste funn: 1 ind. 11.10.

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Nytt funn: 1 ungfugl 19.11.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Samme funn og nytt funn: 1 ungfugl (3K) 1.1 (fra 2020), 1 ungfugl (2K) 7.4.

Sildemåke Larus fuscus
Syttende funn av vestlig sildemåke: 1 ad. (graellsii) 8.–14.5.

Splitterne Thalasseus sandvicensis
Nytt funn: 1 ind. 25.4.

Alke Alca torda
Tangering av vårmaksimum: 80 ind. 24.4.

Lunde Fratercula arctica
Nye vinterfunn: 1 ad. 25.1, 1 ungfugl 20.2 (funnet død 23.2), 1 ind. funnet død 19.12.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Tjuefjerde funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 14.10.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 25.5, 11.9 og 1.10.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn: 1 hunnfarget hhv. 10., 21. og 24.–25.5 og 2.6.

Glente Milvus milvus
Femte funn: 1 ind. over Utsira fyr 27.3.

Musvåk Buteo buteo
Nytt vårfunn: 1 ungfugl (2K) 16.4.

Hornugle Asio otus
Nytt vårfunn: 1 ind. 20.4.

Jordugle Asio flammeus
Nye sommerfunn: 1 ind. hhv. 29.6 og 16.7.

Vendehals Jynx torquilla
Fraværende: ingen vårfunn i 2021.

Flaggspett Dendrocopos major
Nye vårfunn: 1 hann 18.4, 1 hunn 12.–22.5.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nytt funn: 1 ind. 2.6.

Varsler Lanius excubitor
Fraværende: ingen funn i 2021.

roedhodevarslerTVA700sept2021Rødhodevarsler Lanius senator
Tolvte funn: 1 ungfugl i Nordvik 25.9–3.10.

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 2 hunnfargede 5.6.

Svartkråke Corvus corone
Ny vårmaksimum: 29 ind. 14.5.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: 1 ind. 27.9–5.10.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Tiende funn: 1 ind. i Varen 18.10.

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nye funn: 1 ind. hhv. 18. og 31.10.

viersanger700TBEokt21Viersanger Phylloscopus schwarzi
Åttende funn: 1 ind. ved Austre plantning 9.–10.10.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Tjuende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 3. og 8.11.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Seineste funn: 1 ind. 14.11.

Gransanger Phylloscopus collybita
Ny høstmaksimum av østlig gransanger: 15 ind. (tristis) 4.11.

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Nytt funn: 1 ind. 28.6.

Åkersanger Acrocephalus agricola
Niende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 5.6.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Nye funn (inkl. første hekkefunn): 5 ind. 3.6–13.8, 1 ind. 14.10, 1 par hekket i 2021.

Spottesanger Hippolais polyglotta
Fjerde funn: 1 ind. i Herberg 25.5.

Gulsanger Hippolais icterina
Nytt sommerfunn: 1 ind. 25.7.

Munk Sylvia atricapilla
Ny høstmaksimum: 500 ind. 5.10.

Hagesanger Sylvia borin
Ny vårmaksimum og nytt sommerfunn: 110 ind. 22.5, 1 ind. 1.7.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Tjuefemte og tjuesjette funn: 1 hann 4.4, 1 ung hann 8.11.

Spettmeis Sitta europaea
Syttende funn: 1 hunn 16.–18.4.

Rosenstær Pastor roseus
Nye funn: 7 ad. 8.7–24.8.

viriskogtrostHHE700okt21Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
Sjette funn: 1 ind. i Herberg 30.10.

Viriskogtrost Catharus fuscescens
Første funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 15.10, på Skare 16.–18.10.

Rødvingetrost Turdus iliacus
Første hekkefunn og ny høstmaksimum: 60 000 ind. 10.10, 1 par hekket i 2021.

Nattergal Luscinia luscinia
Nye funn: 1 ind. hhv. 2.6 og 8.8.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Tjuesjuende til trettiførste funn: 1 hunnfarget hhv. 26.–27.9, 7.–12.10, 8.–16.10, 13.–17.10 og 18.10.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nytt vårfunn: 1 ad. hann 25.5.

Svartstrupe Saxicola rubicola
Ny vårmaksimum: 39 ind. 26.2.

Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina
Fjerde funn: 1 ind. i Rabbadalen og på Austrheim 31.10–7.11.

isabellasteinskvettHHEnov 2021Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 hann 17.9.

Sitronerle Motacilla citreola
Tjuesjuende funn: 1 ungfugl 12.9.

Vintererle Motacilla cinerea
Første vinterfunn: 1 ind. 23.1.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. 6.10, 2 ind. 7.10, 2 ind. 9.10, 3 ind. 10.10, 1 ind. 31.10, 1 ind. funnet død 3.11.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nye funn: 1 ind. hhv. 11.9, 30.9–6.10 og 5.10.

Konglebit Pinicola enucleator
Femte forekomst: 1 ind. over Løvlandhagen og Sørevågen 4.11, 1 ind. over Sørevågen og Siratunskogen 5.11, 1 ind. over Nordvik 17.11.

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Seineste vårfunn: 1 hunn 19.5.

Tornirisk Linaria cannabina
Ny høstmaksimum: 370 ind. 11.9.

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nytt funn (åttende funn av grønlandsk polarsisik): 1 ind. (hornemanni) 12.–17.4.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn: 1 ind. 24.7, 2 ind. 29.7, 1 hann og 1 hunn 17.9, 2 ind. 30.9.

Dvergspurv Emberiza pusilla
Nytt vårfunn: 1 ind. 8.5.

Vierspurv Emberiza rustica
Nye funn: 1 hann hhv. 7., 16., 20. og 23.5, 1 ind. 3.–4.10.