Den fjerde oppdateringa av Utsira-boka foreligger nå, gjeldende for 2010, og med det er sju års resultater publisert etter at boka kom ut i 2004.

Vi gjentar at oppdateringene kun tar høyde for endringer og tillegg i forhold til det som er gitt i boka, med andre ord vil observasjoner bli nevnt kun hvis de representerer endringer av ekstremumsdatoer og/eller maksimumsantall samt hvis de representerer nye funn av arter som står oppført med antall funn i boka.

Videre at denne gjennomgangen på ingen måte er å anse som en årsrapport fra Utsira for det gjeldende året. I mangel på årbøker får månedsrapportene fungere som årsrapporter ved årets slutt.

Oppdateringa er som vanlig sammenstilt av Geir Mobakken. 

Alle oppdateringene finnes under Utsira-boka i hovedmenyen.

 

 

alt