Bokoppdatering 2013

Den sjuende oppdateringa av Utsira-boka foreligger nå, gjeldende for 2013, og med det er ti års resultater publisert etter at boka kom ut i 2004.

Vi gjentar at oppdateringene kun tar høyde for endringer og tillegg i forhold til det som er gitt i boka, med andre ord vil observasjoner bli nevnt kun hvis de representerer endringer av ekstremumsdatoer og/eller maksimumsantall samt hvis de representerer nye funn av arter som står oppført med antall funn i boka.

Videre at denne gjennomgangen på ingen måte er å anse som en årsrapport fra Utsira for det gjeldende året. I mangel på årbøker får månedsrapportene fungere som årsrapporter ved årets slutt.

Alle oppdateringene finnes under Utsira-boka i hovedmenyen.

Oppdateringa er som vanlig sammenstilt av Geir Mobakken.

Det er for øvrig i sammenstillingen for 2013 omtalt hele 26 funn av NSKF-arter fordelt på 15 arter!

I årets gjennomgang er det to nye arter for Utsira, nemlig svartglente og alaskasnipe. Det er dermed pr. 31.12.2013 registrert 326 spontant forekommende arter på Utsira. Se for øvrig artslista

Her et upublisert bilde av en av årets mange sjeldenheter, aftenfalken fra september, tatt av Bjørn Ove Høyland:

alt