Geir Mobakken


Som eneste norske fuglestasjon har Utsira fuglestasjon alltid spesifisert hvilken taksonomi som ligger til grunn for lokalitetens artsliste. Denne har fulgt the British Ornithologists´ Union Records Committee (BOURC) siden 1992, men er nå byttet til IOC world bird list. Endringen kommer dels fordi BOURC selv ikke lenger har en taksonomisk komité, dels fordi IOC følges av et økende antall organisasjoner og komiteer i stadig flere land.

 

For Utsira sin del vil bytte av taksonomisk autoritet først og fremst være synlig i form av endret rekkefølge på artene, særlig gjelder dette ikke-spurvefuglene. Dernest i form av enkelte taksonomiske endringer. Artene som får endret status er:

 

Sædgås
Tidligere sædgås Anser fabalis med underartene fabalis og rossicus, nå taigasædgås A. fabalis og tundrasædgås A. serrirostris.

 

Rødhalevarsler
Tidligere rødhalevarsler Lanius isabellinus med underartene isabellinus og phoenicuroides, nå isabellavarsler L. isabellinus og rødhalevarsler L. phoenicuroides.

 

Krattvarsler
Tidligere krattvarsler Lanius meridionalis, nå varsler L. excubitor av underarten pallidirostris.

 

Rødstrupesanger
Tidligere rødstrupesanger Sylvia cantillans med underartene inornata/iberiae og albistriata, nå rødbrystsanger Curruca iberiae og rødsmekkesanger C. cantillans.

 

Asiasvartstrupe
Tidligere asiasvartstrupe Saxicola maurus med underartene variegatus og maurus/stejnegeri, nå russesvartstrupe S. maurus med underartene hemprichii og maurus.

 

Middelhavssteinskvett
Tidligere middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica, nå ubestemt punersteinskvett O. hispanica / tyrkersteinskvett O. melanoleuca.

 

For en oppdatert artsliste, se under Fuglene på Utsira, deretter Artsliste, eller direkte her.

 

rodstrupesangerbn310509